AKO NA ZMENU KONATEĽA SPOLOČNOSTI S.R.O.

Jednou z častých zmien v OR SR je zmena konateľa spoločnosti s.r.o. a dochádza k nej odvolaním pôvodného konateľa a vymenovaním nového, alebo vymenovaním nového ďalšieho konateľa s.r.o.

Odvolávanie pôvodného konateľa a úspešné vymenovanie nového, si vyžaduje uskutočnenie niekoľkých dôležitých krokov:

Rozhodnutie spoločníkov o zmene konateľa s.r.o.

K zmene konateľa s.r.o. dochádza rozhodnutím spoločníkov na mimoriadnom valnom zhromaždení a stačí k nej nadpolovičná väčšina prítomných spoločníkov, alebo ak má spoločnosť iba jedného spoločníka, tak na základe rozhodnutia jediného spoločníka.

V rozhodnutí musia byť uvedené identifikačné údaje konateľa a deň vzniku, resp. skončenia jeho funkcie. Podpisy musia byť úradne overené.

Prejav vôle nového konateľa s prijatím do funkcie a obstaranie podpisového vzoru

K zmene konateľa s.r.o. je potrebný písomný súhlas s ustanovením do funkcie a podpis na tejto listine bude slúžiť ako podpisový vzor.

Zapísanie zmeny konateľa spoločnosti do obchodného registra SR

Po kompletizácii všetkých potrebných dokumentov je potrebné pristúpiť k podaniu návrhu na zápis zmien údajov pri spoločnosti v OR.

Tento návrh sa podáva na príslušnom súde podľa sídla spoločnosti.

S návrhom je potrebné podať aj tieto dokumenty:

  • zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia/rozhodnutie jediného spoločníka
  • súhlas s ustanovením do funkcie
  • zakladateľskú listinu v plnom znení
  • plnú moc, ak návrh za spoločnosť podáva tretia osoba

Návrh zmien údajov pri spoločnosti v OR je možné podať súdu v listinnej, alebo elektronickej podobe, pričom elektronická je o polovicu lacnejšia.

 

Ak chcete zmeniť konateľa v s.r.o. tak je dobré zvážiť, či to nenechať na odborníkov. Tí za vás pripravia všetky doklady a dokumenty z podaniu na súd. Ak sa však predsa len rozhodnete, že to zvládnete sami, treba dôsledne zvládnuť všetky kroky:

  • Aby zmena vôbec prebehla, musí nový nový konateľ spĺňať potrebné podmienky, ktoré vyžaduje zákon a taktiež musí byť bezúhonný.
  • Pri zápise zmeny do OR treba podať kompletný návrh, aj s prílohami.
  • Podpisy konateľa na podpisovom vzore musia byť notársky overené; po novom nemožno existujúci podpis konateľa uznať za vlastný.
  • Všetky dokumenty musia spĺňať formálnu a obsahovú správnosť.

Zmena konateľa spoločnosti je účinná deklarátorne – momentom samotnej zmeny v spoločnosti.

 

Aj keď to možno vyzerá jednoducho, netreba nič zanedbať a pamätať na dodanie všetkých potrebných dokumentov. V prípade elektronického návrhu nestačí iba elektronický občiansky preukaz, ale je potrebné mať zaručený elektronický podpis a splniť podmienky bezúhonnosti. Dokumenty musia byť správne po obsahovej a formálnej stránke a samozrejme nezabudnúť oznámiť zmeny na daňovom úrade a to v lehote do 30 dní. Predídete tak pokute.

Konateľ však musí spĺňať podmienku bezúhonnosti a to nebyť právoplatne odsúdený za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku, alebo iný úmyselný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Ak konateľ takýto trestný čin spáchal, no je zahladený, môže byť konateľom spoločnosti.

A kto je to vlastne konateľ spoločnosti? V skratke, je to osoba, ktorá riadi spoločnosť z hľadiska jej podnikateľskej činnosti a firmu zastupuje navonok, aj do vnútra. Jeho povinnosťou je riadiť a zastupovať spoločnosť tak, aby jej činnosť a výsledky  zodpovedali cieľom spoločníkov. Zodpovedá taktiež za dokumentáciu a účtovníctvo.

 

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *