ČO JE TO RODINNÉ PODNIKANIE A TYPY RODINNÝCH FIRIEM

Na pojem „rodinný podnik“ neexistuje presná a jednotná definícia, no charakter rodinného podniku majú mnohé významné firmy. Typické pre rodinné firmy je spojenie súkromného života s tým pracovným, čo môže ovplyvňovať jak chod firmy, tak aj rodinné vzťahy. A to buď pozitívne, alebo negatívne.

Znakov rodinnej firmy je mnoho a od ostatných firiem sa odlišujú napríklad tým, že samotný zakladateľ firmy pokladá svoj podnik za rodinnú firmu a že ide o rodinné podnikanie, spájajúce obchodné, riadiace, pracovné a rodinné vzťahy, pričom práve rodina má vplyv na vlastníctvo a riadenie podniku. Rodinní príslušníci sa tak aktívne zapájajú do riadiacich procesov a ďalších činností firmy, s čím sú spojené výraznejšie emočné zásahy do vzťahov a fungovania. Zakladatelia a budovatelia rodinného podniku predávajú takúto spoločnosť ďalším generáciám svojej rodiny a teda ciele, charakter a koncept rodinného podniku sú dlhodobé.

V žiadnej krajine nie je presne definovaný rodinný podnik a takýchto definícií sú desiatky. Líšia sa od seba predovšetkým definíciou samotnej rodiny v rodinnej firme, počtom členov z rodiny vo firme, či zložením rodiny vo firme a o aké príbuzenstvo ide – otec, matka, syn, dcéra, brat … . Rozdiel v definícii je taktiež pri hierarchii a obsadení vedúcich pozícií členmi rodiny a ich právach a kompetenciách pri rozhodovaní a riadení. Ide taktiež o percentuálne rozdelenie majetku firmy.

Nie všetky krajiny majú právne upravené rodinné podnikanie v záväzných predpisoch, ako je to napríklad v Taliansku, Česku, Rakúsku… . U nás napríklad takáto definícia záväzná nie je.

Členovia rodiny môžu vo firme zastávať viac funkcií a pozícií, alebo môžu mať vlastnícky podiel aj bez pracovnej pozície v rodinnej firme. Taktiež môže byť rodinný príslušník v rodinnej firme zamestnaný bez vlastníckeho nároku. Definícia rodinného podniku sa teda krúti okolo troch kritérií – rodina, podnik, vlastníctvo. Samozrejme že zohľadniť treba mnohé ďalšie okolnosti, pretože v každom rodinnom podniku je aj samotná definícia rodiny odlišná.

Rodinné podniky sa členia na rodičovské podniky, kde môže byť zakladateľom buď rodič, alebo potomok, ktorý vytvára pracovnú pozíciu pre svojich rodičov. Ďalšou možnosťou je manželský podnik, ktorý je založený buď spoločne oboma manželmi, alebo jeden z nich je prijatý neskôr. Rodinný podnik môže byť taktiež založený súrodencami, ktorí môžu do firmy zapojiť ostatných členov rodiny, no v mnohých prípadoch ostáva podnikanie výhradne v rukách súrodencov. Menej rozšírený model je príbuzenský rodinný podnik, zložený zo širšieho kruhu rodiny a práve kvôli slabším väzbám sa môže takýto podnik rozpadnúť. Poslednou rozšírenou formou rodinného podniku je viacgeneračný rodinný podnik, s dlhodobou rodinnou tradíciou, ktorú si predávajú z generácie na generáciu.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *