MINIMÁLNE ODVODY PRE ŽIVNOSTNÍKOV V ROKU 2021

Výška odvodov sa od 1. januára 2021 narastie. V porovnaní s minulým rokom sa minimálny vymeriavací základ zvýši o 39,50 eur, s čím tento nárast do Sociálnej poisťovne, aj do zdravotnej poisťovne súvisí.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je 50% priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za kalendárny rok, predchádzajúci dva roky rozhodujúcemu obdobiu. Takže pre určenie výšky odvodov v roku 2021 potrebujeme poznať priemernú mesačnú mzdu za rok 2019. Tá bola podľa Štatistického úradu vo výške 1092 eur a teda minimálny mesačný vymeriavací základ pre odvody od 1. 1. 2021 predstavuje 546 eur.

ODVODY OD 1. 1. 2021 A SOCIÁLNA POISŤOVŇA

V prípade povinnosti pre SZČO platiť odvody do Sociálnej povinnosti, bude od uvedeného dátumu povinné poistné 33,15% z vymeriavacieho základu, čo predstavuje minimálne 180,99 eur. Nárast mesačných odvodov pre SZČO v porovnaní s minulým rokom je o 13,10 eur. Avšak počas trvania mimoriadnej situácie kvôli koronakríze sa poistné zvýšiť nemusí hneď od začiatku roka.

ODVODY OD 1. 1. 2021 A ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

SZČO má povinnosť platenia minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne hneď po začatí svojej činnosti, čo predstavuje 14% z vymeriavacieho základu. V prípade fyzickej osoby so zdravotným postihnutím je to 7%. Neplatí to však v prípade, ak je osoba zároveň zamestnancom či poistencom štátu, pretože sa na nich minimálny vymeriavací základ nevzťahuje. Odvody do zdravotnej poisťovne teda platiť nemusia.

Minimálne mesačné odvody SZČO do zdravotnej poisťovne budú od 1. januára 2021 vo výške 76,44 eur, čiže 14% z minimálneho vymeriavacieho základu – zo sumy 546 eur. V prípade fyzických osôb so zdravotným postihnutím je to 7%. Odvody do zdravotnej poisťovne tak oproti minulému roku narastú o 5,53 eur mesačne.

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *