NÁLEŽITOSTI A POVINNOSTI PRI PREVÁDZKOVANÍ E-SHOPU

E-shopy sa stávajú čoraz obľúbenejšou formou nakupovania a predaja a aj súčasná svetová situácia ohľadom koronavírusu nahráva online nakupovaniu. Obchodníci totiž pri predaji nemusia fyzicky prichádzať do styku so zákazníkom, klientom, či dodávateľom. E-shopy však musia taktiež dodržiavať zákonné povinnosti ohľadom ochrany spotrebiteľa, osobných údajov, či informačných náležitostí, v ktorých musí byť obsiahnuté čo najviac jasných údajov, uspokojujúcich otázky návštevníka.

E-shop si môže založiť fyzická aj právnická osoba. Týka sa ho:

  • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Okrem týchto predpisov sa e-shopov týkajú aj ďalšie zákony, ktoré vyplývajú z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Živnostenského zákona či zo Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Keďže pri nakupovaní prostredníctvom e-shopu nedochádza k osobnému kontaktu, musí e-shop obsahovať všetky potrebné informácie, ktoré návštevníka usmernia, dostatočne oboznámia s produktom a nebudú zavádzajúce. Zároveň je na prevádzkovateľovi, aby bolo prehliadanie bezpečné.

Súčasťou e-shopu musí byť uvedenie základných identifikačných údajov, kontakt, DIČ, označenie a číslo registra ktorý ho zapísal a názov a adresa orgánu, ktorému činnosť podnikateľa podlieha.

Okrem týchto informácií je dobré mať dostatočne spracované údaje ohľadom popisu a vlastností produktu, cenu vrátane DPH, kontakt v prípade vybavovania reklamácií, platobné a dodacie podmienky, lehotu na dodanie tovaru, dostupnosť tovaru a spôsob vybavovania reklamácií či sťažností. K dispozícii by mali byť aj prehľadné informácie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy, poučenie o zodpovednosti za vady tovaru, informácie o záruke, záväzkoch a lehotách.

Čo sa týka Všeobecných obchodných podmienok, tak tie musia byť na e-shope uvedené bez hesiel a špeciálnych prístupov, aby si ich mohol zákazník prečítať pred rozhodnutím nakúpiť. Rovnako jasne musí byť pri nákupe uvedené, že zákazník musí za tovar aj zaplatiť.

Na základe zákona o elektronickom obchode musí e-shop umožniť kupujúcim zistiť a opraviť prípadné chyby v zadávaní, ešte pred odoslaním – prvky kontroly, zvýraznenie chýb, možnosť kroku späť bez straty už vypísaných údajov atď. Kupujúci musí ešte pred uzatvorením zmluvy vedieť, aké úkony sú potrebné, či zmluva bude uložená u prevádzkovateľa, alebo bude poskytnutá aj kupujúcemu, prípadne v akých jazykoch je možné zmluvu uzatvoriť.

Predávajúci musí objednávku potvrdiť, no existujú aj výnimky, napríklad ak je zákazníkom podnikateľ, s ktorým je možné dohodnúť sa zmluvne inak.

Zákazník má zo zákona právo na odstúpenie od elektronickej zmluvy a to aj bez udania dôvodu do 14 dní. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia tovaru, uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzatvorenia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.


„Čo však nie je tak všeobecne známou informáciou je, že uvedená 14-dňová lehota začína týmto spôsobom plynúť len v prípade, ak predávajúci na svojom e-shope zverejnil informácie o možnostiach jej uplatnenia tak, aby ich mal spotrebiteľ k dispozícii ešte pred tým, ako si tovar objedná. Ak by predávajúci túto svoju povinnosť opomenul a zverejnil, resp. kupujúcemu informácie o práve na odstúpenie od zmluvy poslal až neskôr, vytvoril by sám sebe nevýhodnú situáciu. Spotrebiteľ by v takom prípade mal možnosť od zmluvy odstúpiť v 14-dňovej lehote, ktorá by ale začala plynúť až od momentu zdostupnenia informácie o tomto práve a podmienkach na jeho uplatnenie. V praxi by to znamenalo, že napriek tomu, že spotrebiteľovi bol tovar dodaný pred niekoľkými mesiacmi, mohol by ho bezplatne vrátiť podstatne neskôr.“

/www.podnikajte.sk/

Predávajúci musí zabezpečiť ochranu spracovávaných osobných údajov a spĺňať povinnosti GDPR. Údaje musia byť spracované v správnom tvare a iba v nevyhnutnom rozsahu.

Ak prevádzkovateľ e-shopu potrebuje spracovať osobné údaje kupujúcich na marketingové účely, potrebuje ich samostatne udelený súhlas. Predávajúci tak nemôže posielať napríklad reklamné e-maily zákazníkom, ktorí to nepotvrdili svojim súhlasom na e-shope.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *