O INVESTOVANÍ: NECHAJTE VAŠE PENIAZE ZAROBIŤ PENIAZE

Slováci sú stále málo finančne gramotní a príliš opatrní, čo aj vo vzťahu k inflácii a investičným možnostiam hrá výrazne proti nim. Treba však ísť s dobou a využívať jej možnosti, privilégia a informácie a to nie iba zo sveta vedy, techniky, elektroniky, módy, umenia, cestovania, ale aj v oblasti financií a investovania.

Keďže je situácia vo svete zlá, ľudia hľadajú spôsoby, ako zarobiť. Ako svoje peniaze zhodnotiť, rozmnožiť, alebo si vytvoriť pasívny príjem. Ako obracať svoje peniaze online, iba s počítačom, tabletom, mobilom, či za pomoci brokera. Mnohí počas voľných chvíľ doma študujú investičné možnosti a stratégie, radia sa, sledujú webináre a nakoniec si niečo z toho vyberú. Ak ovšem neskĺznu do špekulovania a obchodovania na finančnú páku, čo so sebou prináša aj značné riziko straty peňazí. Investovanie je však o dlhodobejšom časovom horizonte. A to aj postupné, pravidelné investovanie v menších čiastkach.

Pojem „investovanie“ je stále pre mnohých veľkou neznámou aj keď sa finančným vzdelávaním a pozdvihnutím finančného IQ zaoberá stále viac ľudí. Základom je uvedomiť si, že investovanie a krátkodobé špekulácie nie je jedno a to isté. Taktiež nie je pravda, že investovať si môžu dovoliť iba tí najbohatší.

Umiestňovať voľné finančné prostriedky na finančný trh, za účelom dosahovania zisku si môže dovoliť každý, kto má k dispozícii nejaký kapitál. No nestačí iba to. Dôležitá je investičná stratégia – na ako dlho chce človek investovať svoje peniaze, za akým účelom a aké riziko je ochotný podstúpiť. Je dobré svoje peniaze rozdeliť do viacerých finančných inštrumentov, aby sa riziko rozložilo. Takzvané investičné portfólio.

Investovať môže každý človek a vymenujeme tie najčastejšie formy investovania.

Investovanie do fondov

Podielové fondy sú jednou z najznámejších foriem dlhodobého kolektívneho investovania prostredníctvom správcovských spoločností. Je to zoskupenie akcií viacerých spoločností do jedného investičného nástroja. Výhodou tohto investovania je diverzifikácia – rozloženie peňazí do viacerých fondov. Investor tak môže mať v jednom fonde aj firmy ako Microsoft, Tesla, Apple … . Je možné využiť viacero typov fondov – peňažné, komoditné, realitné, dlhopisové. Dá sa zamerať na konkrétne odvetvie, oblasť, kontinent.

Investovanie do akcií

Akcia je cenný papier, vyjadrujúci podiel majetku v akciovej spoločnosti. Kúpou akcií investor získava podiel v danej spoločnosti. S týmito akciami sa obchoduje na burze a v porovnaní s fondami ide o rizikovejšie investovanie, keďže sa jedná o akciu iba jednej konkrétnej spoločnosti.  Preto sa táto forma neodporúča začiatočníkom, pretože až 70% obchodníkov z dlhodobého hľadiska prerobí.

Investovanie do nehnuteľností

Do nehnuteľnosti môžeme investovať dvoma spôsobmi – kúpiť si konkrétnu nehnuteľnosť, alebo sa zapojiť do investičných realitných projektov.

Pri kúpe nehnuteľnosti budujete svoj majetok. Hodnota nehnuteľnosti v čase rastie, ak sa neobjavia nepriaznivé vonkajšie vplyvy. Mnohí nehnuteľnosť kúpia na hypotéku a následne prenajímajú, čím sa im splácajú náklady a ostane im aj niečo navyše, čo môžu ďalej využiť na ďalšie investovanie, alebo ako zdroj dlhodobého príjmu.

Realitné investičné projekty pripomínajú podielové fondy. Je to možnosť investovať do portfólia, ktoré je tvorené investičnými nehnuteľnosťami. Takže investor vlastní podiel vo viacerých investičných realitách. Jedná sa napríklad o nákupné centrá, biznis centrá, rekreačné komplexy… .

Investovanie do dlhopisov

Dlhopis je akási „pôžička“, ktorú emitent poskytuje za účelom získania finančného kapitálu, aby mohol realizovať svoje aktivity, investície, projekty.

Z dlhodobého hľadiska sa dajú dlhopisy považovať za bezpečnú investíciu, no s malým výnosom. Hodia sa pre konzervatívnych investorov, s neochotou podstupovať riziko.

Investovanie do komodít

Komodity prestavujú malý finančný trh, no pre investorov sú bezpečným prístavom v časoch ekonomickej nestability. Investori sa odjakživa obracali na komodity v dobách, keď ceny akcií a ďalších finančných inštrumentov klesali. Dopyt po komoditách sa kvôli ich obmedzenému množstvu stále zväčšuje a napríklad ropa, alebo zlato už dosiahli svoju maximálnu produkciu. Tá klesá kvôli finančnej náročnosti na ďalšiu ťažbu. Komodity sú vhodné na krátkodobé, aj na dlhodobé investovanie. Patrí k nim:

Vzácne kovy: zlato, striebro, platina, palladium …

Základné kovy: meď, zinok, hliník, kobalt, olovo …

Energetické komodity: ropa, topný olej, zemný plyn …

Obilniny: pšenica, kukurica, ovos, ryža …

Ostatné: káva, cukor, bavlna …

Investovanie do fyzického zlata

Poviete si, že nemáte na to, aby ste si kúpili zlatú tehličku. Naraz možno nie, no možno ste nevedeli o tom, že do investičného fyzického zlata môžete investovať aj postupne, v menších pravidelných platbách a tak si ho akoby kúpiť na splátky.

Zlato by nemalo chýbať v portfóliu investora, pretože je bezpečným prístavom v čase neistoty, čo zlato historicky preukázalo. Je to taktiež ochrana pred infláciou. Ak dolár padá, zlato stúpa. To platí aj pri akciách. So zlatom súvisia mnohé výhody – je antisystémové, anonymné, oslobodené od daní, v čase si drží svoju hodnotu, nemá naňho vplyv vláda, ľahko sa prenáša a je možné ho rýchlo predať všade vo svete.

Investovanie do kryptomeny

Je to virtuálna mena, existujúca v digitálnom priestore, využívajúca kryptografiu, takže sa nedajú sfalšovať. Nazýva sa aj peniazmi ľudu.

Pre mnohých predstavujú kryptomeny budúcnosť, pretože kto vie dokedy tu ešte bude hotovostný platobný styk.

Každá kryptomena má svoj obmedzený počet mincí – coinov, ktoré je možné vyťažiť. Na rozdiel, papierové peniaze je možné tlačiť donekonečna, čím budú strácať na hodnote. Z toho budú profitovať kryptomeny a zlato.

Samozrejme existujú aj mnohé alternatívne možnosti investovania, no treba si uvedomiť, že aká je likvidita danej investície a to, za ako dlho ju dokážete premeniť na peniaze. Mnohí chcú mať doma niečo hmotné, do čoho investovali a tak investujú do umenia, starožitností, alkoholu, automobilov… . Treba si však uvedomiť, že s tým súvisia aj ďalšie náklady – údržba a skladovanie. Mnohé z týchto investícií však majú po niekoľkých rokoch niekoľkonásobnú cenu.

Investovanie je odloženie peňazí sebe samému, na neskôr. Do budúcnosti. A tieto peniaze prinesú aj zisk. Buď na dôchodok, na záľuby, pre deti. A aby investícia mala zmysle, musí byť výnos väčší ako inflácia. Pretože ceny vždy rastú a peniaze strácajú na hodnote.

Pri súčasnej inflácií okolo 2% ročne za 10 rokov prídete o 20 % vašich úspor, ktoré držíte na bankovom účte.

Predpovede do budúcna pri súčasnom kvantitatívnom uvoľňovaní peňazí do obehu, hovoria o 4%  inflácií v blízkej budúcnosti. Ale to ukáže čas, keďže v tejto oblasti nie je nikdy nič 100% isté. No ak sa predpovede naplnenia, tak o 10 rokov by ste prišli vplyvom inflácie až o 40 % vašich úspor.

Investovať svoje voľné prostriedky je lepšie, ako nechať ich v banke ohlodávať infláciou. Stanovte si konkrétnu cieľovú sumu, časový horizont, minimálny očakávaný výnos a maximálny tolerovaný pokles. Taktiež je dôležité poznať svoje finančné možnosti. Koľko môžete investovať. Čím viac dokážete pravidelne prispievať, tým menej rizikové portfólio si môžete nastaviť a dosiahnuť vopred stanovený cieľ.

Týmto článkom sa nesnažíme niečo predať, alebo ľudí do niečoho nútiť. Priniesli sme iba obraz toho, čo vo svete funguje a ako to funguje. Ako môžete narábať so svojimi úsporami a voľnými finančnými prostriedkami. Pretože aj to je súčasťou finančnej gramotnosti.

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *