ODVODY PRE ŽIVNOSTNÍKOV V ROKU 2023 A ĎALŠIE DÔLEŽITÉ ČÍSLA

Od januára 2023 sa menia sadzby a veličiny súvisiace s podnikaním fyzických aj právnických osôb. Zvyšujú sa minimálne odvody a SZČO za január Sociálnej poisťovni najneskôr do 8. februára uhradí 200,72 eura. Minimálne odvody tak pre SZČO narástli o 12,94 eur.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ sa pre SZČO zvyšuje takto:

 • minimálny vymeriavací základ na 605,50e
 • maximálny vymeriavací základ na 8 477e

Sociálna poisťovňa na svojom webe uvádza: „Maximálne poistné pre povinné poistenie SZČO od 1. januára 2023 bude 2 810,11 eura. Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude od 1. januára 2023 vo výške 212,83 eura“

Ak máte ako SZČO aktivovanú e-schránku, Sociálna poisťovňa vám pošle informáciu o novej výške poistného.

Podľa Štatistického úradu SR stúpla priemerná hrubá mzda na Slovensku v roku 2021 medziročne o 6,8% – na 1 211 eur. A to je dôvodom zvyšovania minimálnych odvodov pre SZČO, pretože ich minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov je naviazaný na vývoj priemernej hrubej mzdy zamestnancov.

Ďalšie dôležité čísla pre živnostníkov a SZČO v roku 2023

 • výška životného minima na plnoletú FO, 234,42 eur
 • výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ročne 4 922,82 eur a 410,24 mesačne
 • maximálna suma základu dane pre nárok na plnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, 21 754,18 eur
 • maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na manžela alebo manželku, 4 500,86 eur
 • hranica sumy základu dane, nad ktorou je výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nulová, 41 445,42 eur
 • maximálna suma základu dane pre získanie nároku na plnú nezdaniteľnú časť základu dane na manžela alebo manželku, 41 445,46 eur
 • hranica sumy základu dane, nad ktorou je výška nezdaniteľnej časti základu dane na manžela alebo manželku nulová, 59 448,90 eur
 • maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky do III. piliera, 180,00 eur
 • maximálna výška daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky, 400 eur
 • maximálna výška poskytnutého úveru, z ktorého sa vychádza pri výpočte úrokov na účely uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky, 50 000 eur
 • maximálna výška daňového bonusu pre jedno vyživované dieťa vo veku do 18 rokov ročne, 1 680 eur
 • maximálna výška daňového bonusu (ročne) pre jedno vyživované dieťa vo veku od 18 rokov ročne, 600 eur
 • ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 1 dieťati 20%, pri 2 deťoch 27%, pri 3 deťoch 34%, pri 4 deťoch 41%, pri 5 deťoch 48%, pri 6 a viac deťoch 55%
 • 15% sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre fyzické osoby s príjmami z  a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorých zdaniteľné príjmy neprevyšujú sumu 49 790,00 eur
 • 19% sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorých základ dane nepresahuje sumu 41 445,46 eur a súčasne zdaniteľné príjmy daňovníka prekročia sumu 49 790,00 eur
 • 25% sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre tie fyzické osoby, ktorých základ dane presahuje sumu 41 445,46 eur a súčasne zdaniteľné príjmy daňovníka prekročia sumu 49 790,00 eur
 • hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb štvrťročne, a to výške jednej štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti, 5 000 eur
 • hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb mesačne, a to výške jednej dvanástiny poslednej známej daňovej povinnosti, 16 600 eur
 • maximálna suma stravného, ktorú si môžu uznať ako daňový výdavok bez preukazovania výdavkov na stravovanie, 3,74 eur
 • 6,80 eur / 10,10 eur / 15,30 eur sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách v trvaní 5 – 12 hodín (6,80 eur), 12 – 18 hodín (10,10 eur), nad 18 hodín (15,30 eur)
 • základná náhrada za 1 km jazdy použitia jednostopových vozidiel a trojkoliek pri pracovných cestách, 0,063 eur
 • základná náhrada za 1 km jazdy použitia osobných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, 0,227 eur
 • základná náhrada za 1 km jazdy použitia osobných cestných motorových vozidiel s prívesom pri pracovných cestách, 0,261 eur
 • sadzba paušálnych výdavkov pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu, 60%
 • maximálna hranica paušálnych výdavkov pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu, 20 000 eur
 • sadzba paušálnych výdavkov pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 25%
 • maximálna hranica paušálnych výdavkov pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 5 040 eur
 • minimálna výška sociálnych odvodov /mesačne/ živnostníkov a iných SZČO, 200,72 eur
 • minimálny vymeriavací základ /mesačne/ pre sociálne a zdravotné odvody živnostníkov a iných SZČO, 605,50 eur
 • maximálny vymeriavací základ /mesačne/ pre sociálne odvody živnostníkov a iných SZČO, 8 477 eur
 • maximálna výška sociálnych odvodov /mesačne/ živnostníkov a iných SZČO, 2 810,11 eur
 • 33,15% sadzba sociálnych odvodov z vymeriavacieho základu živnostníka a iných SZČO (4,4% nemocenské poistenie, 18% starobné poistenie, 6% invalidné poistenie, 4,75% rezervný fond solidarity)
 • minimálna výška zdravotných odvodov (mesačne) živnostníkov a iných SZČO, maximálna výška je bez obmedzenia, 84,77 eur
 • 14,00% sadzba zdravotných odvodov z vymeriavacieho základu živnostníka a iných SZČO
 • 7,00% sadzba zdravotných odvodov z vymeriavacieho základu živnostníka a iných SZČO so zdravotným postihnutím
 • 1,486 koeficient používaný pri výpočte vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné odvody u živnostníkov a iných SZČO
 • hranica zdaniteľných príjmov fyzickej osoby, do ktorých nevzniká povinnosť podať daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 (v roku 2024), 2 461,41 eur
 • suma, do ktorej sa daň z príjmu fyzických osôb nevyrubí a neplatí, 17 eur

 

zdroj: https://www.podnikajte.sk/dane/dolezite-cisla-v-podnikani-2023

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *