PÁR DÔLEŽITÝCH ČÍSEL V ROKU 2023 PRE PLATITEĽOV DPH A PRÁVNICKÉ OSOBY

V tomto článku sa v skratke povenujeme dôležitým číslam v podnikaní, takže platitelia DPH a právnické osoby zbystrite pozornosť.

Toto sú dôležité sadzby pre platiteľov DPH v roku 2023:

 • Základná sadba dane z pridanej hodnoty: 20%
 • Znížená sadba dane z pridanej hodnoty pri športe, vybraných potravinárskych produktoch, knihách, liekoch či gastro službách: 10%
 • Znížená sadba dane z pridanej hodnoty, uplatňovaná na dodanie stavby alebo jej časti, jej renováciu či prestavbu a to vrátane pozemku v rámci stavby štátom podporovaného nájomného bývania: 5%
 • Hranica obratu za predchádzajúci kalendárny rok pre povinnú registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty: 49 790 eur.
 • Hodnota tovaru z internetového predaja v EÚ občanom a to vrátane digitálnych služieb za kalendárny rok, po dosiahnutí ktorej sa mení miesto dodania tovaru a digitálnych služieb a zdaniteľná osoba je povinná sa registrovať za platiteľa DPH v konkrétnych štátoch alebo má možnosť využiť systém OSS: 10 000 eur.
 • Hodnota tovaru bez dane mimo EÚ za kalendárny rok, pred ktorej dosiahnutím je zdaniteľná osoba povinná registrovať sa pre daň: 14 000 eur.
 • Hranica obratu za predchádzajúci kalendárny rok, do ktorej sa môže zmeniť zdaňovacie obdobie z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok: 100 000 eur.
 • Hranica ceny dodaného tovaru alebo tovaru prevezeného do iného členského štátu a dodaného v rámci trojstranného obchodu za príslušný kalendárny štvrťrok, pri ktorej sa môže podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok: 50 000 eur.  

Dôležité sadzby pre právnické osoby v roku 2023:

 • 15% Sadba dane z príjmov právnických osôb, ktorých zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 49 790 eur.
 • 21% Sadzba dane z príjmov právnických osôb, ktorých zdaniteľné príjmy presiahli vyššie uvedenú sumu.
 • 7% Sadzba dane zrážaná pri výplate podielu na výsledku podnikania tichému spoločníkovi v.o.s.; podielu spoločníka v.o.s. a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, pri výplate podielu na zisku spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným.
 • 19% základná sadzba dne zrážkou a zároveň sadzba dane, posudzovaná pri výplate plnení na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
 • 35% sadzba dane zrážkou pri výplate plnení voči daňovníkovi z nespolupracujúcich krajín.
 • 5 000 eur Hranica vzniku povinnosti platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb štvrťročne; vo výške štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 16 600 Hranica vzniku povinnosti platenia preddavku za daň z príjmov PO mesačne – vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

/zdroj: https://www.podnikajte.sk/dane/dolezite-cisla-v-podnikani-2023 /

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *