POBYTY OBYVATEĽOV SR: Trvalý a prechodný pobyt

Zákon rozlišuje u obyvateľov SR dva druhy pobytu na území Slovenska – trvalý a prechodný. Evidencia pobytu občanov je vedená na Ministerstve vnútra v Registri obyvateľov.

TRVALÝ POBYT

Je to pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. V tom istom čase môže mať iba jeden trvalý pobyt, na jednom mieste. Musí ho hlásiť každý občan, ak sa dlhodobo nezdržuje v zahraničí.

Ak sa občan SR chystá dlhodobo žiť v zahraničí, je povinný pred opustením krajiny ohlásiť ukončenie trvalého pobytu, pričom uvedie štát a miesto pobytu, kam cestuje; taktiež deň začiatku pobytu v zahraničí. Týmto dátumom zároveň končí jeho trvalý pobyt.

Ak sa občan chystá vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, ohlási túto skutočnosť na príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu, pričom uvedie štát a miesto, kam sa chystá vycestovať a predpokladanú dĺžku pobytu. Trvalý pobyt sa pritom neukončuje.

 

PRECHODNÝ POBYT

Prechodný pobyt je pobyt občana na území SR, mimo miesta trvalého pobytu, kde sa bude zdržiavať viac ako 90 dní.

Občan nahlási prechodný pobyt v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu pobytu. Nahlásiť sa musí do 10 dní od začiatku pobytu.

Maximálna doba prechodného pobytu môže byť 5 rokov. Ak občan toto obdobie prekročí a pokračuje v prechodnom pobyte aj naďalej, musí ho nahlásiť opätovne. V prípade ukončenia pobyt skôr, ako občan uvedie, musí túto skutočnosť nahlásiť, inač ohlasovňa pobyt zruší návrhom vlastníka, alebo nájomcu.

Prechodným pobytom je taktiež pobyt občana SR, ktorý dlhodobo žije v zahraničí a na území SR sa rozhodne stráviť viac ako 90 dní.

 

Občan hlási každý začiatok, ukončenie a miesto pobytu príslušnej obci.

 

Rozdelenie pobytov obyvateľov SR:

  • Trvalý pobyt – občania SR, občania EHP, zvýhodnení cudzinci, azylanti, občania tretích krajín,
  • Prechodný pobyt – občania SR, občania tretích krajín, Slováci žijúci v zahraničí, osoby s doplnkovou ochranou
  • Tolerovaný pobyt – odídenci, špeciálne prípady cudzincov – prípad, keď je prekážkou administratívne vyhostenie cudzinca, keď mu bolo poskytnuté dočasné útočisko, keď jeho vycestovanie nie je možné; taktiež ak je cudzincom maloleté dieťa na území SR, ak je obeťou trestného činu a podobne… .
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *