POJMY PRI ZAKLADANÍ SÍDLA FIRMY: Pozor na tieto rozdiely

Aj keď pojmy ako „sídlo firmy“, „virtuálne sídlo“, „miesto podnikania“ alebo „prevádzka“ znejú podobne, majú svoju jasnú definíciu, ktorou sa od seba líšia a v krátkosti si ich popíšeme, aby ste sa v danej problematike vedeli orientovať. Všetko záleží od toho, akú formu podnikania si zvolíte a kde sa budete pri svojej činnosti zdržiavať. Či potrebujete byť zastihnuteľní v kancelárii, fyzicky sa nachádzať v priestoroch, potrebných pri výrobných procesoch, alebo môžete všetko riešiť na diaľku, bez toho aby ste boli zastihnuteľní.

SÍDLO FIRMY je adresa, ktorá sa uvádza pri zakladaní firmy a zápise do obchodného registra ako reálne sídlo podnikania. Môže byť uvedená iba jedna a musíte k nej preukázať vzťah – oprávnenie, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, nájomnú/podnájomnú zmluvu – v nej musí byť uvedený súhlas so zriadením sídla spoločnosti na tejto adrese. Dokumenty nemusia byť úradne overené, postačí výpis z katastra nehnuteľností.

VIRTUÁLNE SÍDLO je profesionálna platená služba, ktorá slúži hlavne na administratívne úkony – prijatie, spracovanie a evidenciu pošty. Hlavnou výhodou je vyhnutie sa plateniu drahých nájomov za vlastné kancelárske priestory a náklady s tým spojené. Hodí sa pre všetkých, ktorí sa nepotrebujú pri svojom podnikaní fyzicky niekde zdržiavať, alebo chcú ostať v anonymite, „chránení“ pred nechcenými návštevami.

MIESTO PODNIKANIA je adresa zapísaná v živnostenskom, alebo obchodnom registri a určuje si ju podnikateľ sám. Ak nejde o adresu, ktorá je totožná s bydliskom, musí preukázať vzťah k nehnuteľnosti. Miesto podnikania však nemusí byť zároveň prevádzkarňou. Musí byť zo zákona vždy riadne označené a to na viditeľnom mieste. Týka sa to aj miesta podnikania na adrese trvalého pobytu.

PREVÁDZKA je priestor, v ktorom sa fyzicky vykonáva podnikateľská činnosť a taktiež musí byť riadne označená a nahlásená na príslušných úradoch. Je to miesto, kde podnikateľ reálne vykonáva svoju činnosť, remeslo, výrobné procesy a podobne. Počet prevádzok pritom nie je obmedzený a môže ich byť ľubovoľný počet, na rozdiel od sídla firmy, ktoré môže byť zo zákona len jedno.

V ďalších článkoch sa detailnejšie povenujeme výhodám a nevýhodám spomínaných pojmov.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *