PRERUŠENIE ŽIVNOSTI V ROKU 2020. AKO NA TO?

Aj v tomto roku si môžete odpočinúť od podnikania a svoju živnosť prerušiť. A čo na to dane a odvody?

Zákon umožňuje živnostníkovi dočasne prerušiť svoju činnosť a teda nebude považovaný za aktívneho podnikateľa. Fyzická, alebo právnická osoba môže živnosť prerušiť kedykoľvek a bez udania dôvodu. Aj to je jednou z výhod podnikania na živnosť.

Živnostenský zákon stanovuje, že prerušiť živnosť nemožno na kratšie, než šesť mesiacov a dlhšie než tri roky. Po vyhlásení mimoriadnej situácie na Slovensku sa však prijala novela živnostenského zákona, účinná od 9. apríla toho roku, ktorá neprikazuje, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a teda je možné živnosť prerušiť aj na pár dní, či týždňov.

Aj keď bol na Slovensku núdzový stav ukončený, mimoriadna situácia stále trvá.

Prerušenie živnosti nie je viazané na začiatok mesiaca a teda je možné ju prerušiť ktorýkoľvek deň v mesiaci.

Ak prerušenie živnosti trvá viac než šesť mesiacov, dá sa táto doba buď skrátiť, alebo predlžiť. Ak je však prerušená iba na šesť mesiacov, je možné túto dobu iba predĺžiť a to najviac na tri roky, čo je maximálna doba prerušenia živnosti.

Ako na prerušenie živnosti v roku 2020? Je možné osobne, alebo elektronicky.

Osobne musí živnostník ísť na živnostenský úrad podľa miesta svojho bydliska. kde vyplní oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Tento formulár je dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR. Živnostník tak môže tlačivo vyplniť doma a poslať ho poštou. Vo formulári musí uviesť, či žiada o pozastavenie iba niektorých, alebo všetkých predmetov podnikania a dátum od kedy/do kedy má prerušenie trvať. Ak dátum nebude uvedený, bude živnosť prerušená od nasledujúceho dňa po doručení oznámenia živnostenskému úradu. V prípade, že nebude uvedený koniec prerušenia živnosti, bude automaticky obnovená po troch rokoch.

Za osobné oznámenie prerušenia živnosti sa platí poplatok 4 eurá.

V prípade elektronického oznámenia je tak možné učiniť prostredníctvom online služby na portáli slovensko.sk. Čo je v takomto prípade potrebné?

 • občiansky preukaz s elektronickým čipom, s aktiváciou na elektronické podpisovanie
 • čítačka čipových kariet
 • aplikácia na prihlasovanie a balík aplikácií pre elektronický podpis

Postup:

 • prihlásenie do elektronickej služby na slovensko.sk
 • otvorenie elektronického formuláru na oznámenie o pozastavení živnosti
 • vyplnenie formuláru
 • elektronický podpis a odoslanie formuláru
 • zaplatenie správneho poplatku 2 eurá

Prerušenie živnosti nastáva dňom doručenia oznámenia o pozastavení živnosti živnostenskému úradu. Prerušenie bude zapísané do živnostenského registra.

Prerušenie živnosti má vplyv aj na odvody, pretože živnostník prerušením svojej činnosti prestáva byť podnikateľom. Keďže je zdravotné poistenie povinné, vznikajú tieto alternatívy:

 • ak sa živnostník po prerušení živnosti zaregistruje na úrade práce, bude zaňho platiť odvody do zdravotnej poisťovne štát
 • ak má popri živnosti zamestnanie, bude zaňho odvody odvádzať zamestnávateľ
 • ak bude po prerušení živnosti samoplatiteľom, musí sa prihlásiť na dobrovoľné platenie poistného

Zmenu platenia poistného je treba oznámiť zdravotnej poisťovne do ôsmych dní príslušným tlačivom. Ak však uviedol svoju poisťovňu v žiadosti o prerušenie živnosti, zdravotnej poisťovni zmenu oznámi živnostenský úrad.

V prípade prerušenia živnosti vznikajú zmeny aj pri platení do sociálnej poisťovne. Povinnosť platenia odvodov do sociálky zaniká dňom prerušenia živnosti. Prerušenie činnosti je potrebné sociálnej poisťovni oznámiť do tridsiatich dní príslušným tlačivom.

A čo na to daňové povinnosti?

To, že živnostník prerušil svoju činnosť oznámi daňovému úradu živnostenský úrad. Tým dochádza aj k zániku registrácie na daň z príjmov. Živnostník musí do tridsiatich dní požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov, prípadne aj pre DPH žiadosťou o zrušenie pre daň z príjmov. Taktiež musí odovzdať osvedčenie o registrácii DIČ.

 

Pokračovať v živnosti je možné po uplynutí doby prerušenia – živnosť sa automatický obnoví. Živnostníkovi opäť vznikajú povinnosti voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, aj daňovému úradu, od ktorého dostane nové osvedčenie DIČ, s pôvodným číslom.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *