PROJEKT PRÁVO NA PRVÉ ZAMESTNANIE A VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

Projekt „Právo na prvé zamestnanie“ umožňuje desiatkam mladých ľudí získať ich prvotné pracovné skúsenosti vďaka štátnej pomoci. Tento inovatívny program mladých nielen podporuje pri získavaní potrebných pracovných zručností, ale tiež zlepšuje personálne potreby zamestnávateľov. Zamestnávatelia majú v rámci tohto projektu príležitosť zaškoliť nových zamestnancov takmer bezplatne, pričom ministerstvo práce prepláca až 90 % nákladov na mzdy počas prvých 6 mesiacov. Žiadosti o podporu pracovného miesta v rámci tohto projektu je možné podávať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľom projektu Právo na prvé zamestnanie je podpora tvorby pracovných miest pre nezamestnaných. Je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú zaregistrovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne dva mesiace a ešte nepracovali viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. „Snažíme sa najmä o mladých ľudí, ktorí nedávno ukončili strednú alebo vysokú školu a ešte nemajú pracovné skúsenosti. Často sa stretávajú s paradoxnou situáciou, keď zamestnávatelia požadujú skúsenosti, ale noví absolventi nemajú príležitosť získať ich inak ako práve v zamestnaní,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. „Projekt právo na prvé zamestnanie tak umožňuje zamestnávateľom takmer bezplatne zaškoliť a integrovať nových zamestnancov,“ dodal.

V rámci tohto projektu je zamestnávateľom poskytovaný finančný príspevok na vytvorenie pracovných miest pre uchádzačov z oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú s možnosťou zamestnania počas najmenej 12 mesiacov, alebo na dobu neurčitú. Pracovný pomer musí zahŕňať minimálne polovicu stanoveného týždenného pracovného času.

Finančný príspevok sa poskytuje jednorazovo počas obdobia najviac 6 mesiacov, do 15 dní od nadobudnutia účinnosti dohody o jeho poskytnutí. Ďalších 6 mesiacov je zamestnávateľ povinný udržiavať pracovné miesto bez príspevku. Mesačný príspevok sa zamestnávateľovi poskytuje na úhradu časti celkovej mzdy jedného pracovníka na jeden mesiac vo výške 90 percent celkovej mzdy, pričom maximálna mesačná suma je 1 318,53 eur. Celková predpokladaná podpora pre jedného účastníka projektu je 7 911,20 eur. „Projekt Právo na prvé zamestnanie poskytuje príležitosť získať nových pracovníkov pre mnohých zamestnávateľov, ktorí čelia nedostatku pracovnej sily,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Realizácia projektu Právo na prvé zamestnanie je naplánovaná do konca roka 2024. Na tento pilotný program bolo vyčlenených 13 miliónov eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Od spustenia projektu dňa 10. apríla 2024 bolo podaných aktuálne 137 žiadostí o poskytnutie príspevku na 179 pracovných pozícií v celkovej žiadanej sume 1 191 355,23 eur. Žiadosti zamestnávateľov sa týkajú rôznych profesií, vrátane opatrovateľov starších osôb, operátorov stavebných strojov, pracovníkov v chemickej a drevospracujúcej výrobe, sociálnych pracovníkov, pestovateľov a chovateľov v poľnohospodárstve a mnohých ďalších.

/zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *