ROK 2020: Legislatívne zmeny pre podnikateľov

Rok 2020 priniesol podnikateľom niekoľko legislatívnych zmien a to hlavne v pracovnoprávnej, daňovej a obchodno-právnej oblasti. Prinášame vám prehľad niektorých z nich.

PRACOVNOPRÁVNA OBLASŤ

 • Nový rok doprial zamestnancom navýšenie minimálnej mzdy o 11,54% na sumu 580 eur a zamestnávatelia musia tento nárast rešpektovať. Zmenila sa aj hodinová mzda a to z 2,989 eur na sumu 3,333 eur.
 • Zmeny sa týkajú aj dovoleniek pre zamestnancov, u ktorých je základná výmera dovolenky 4 týždne ročne; pre zamestnancov od 33 rokov najmenej 5 týždňov ročne. Novela zákona však priniesla zmenu pre zamestnancov, ktorí ešte nedovŕšili 33 rokov, no starajú sa o dieťa – základná výmera dovolenky sa im zvýšila taktiež na 5 týždňov. Takto to funguje už v niektorých členských štátoch EU.
 • Od nového roka môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o športový poukaz pre svoje dieťa. Cieľom je podporiť u detí a mládeže šport. Tejto téme sa detailnejšie venujú mnohé internetové zdroje, u ktorých môžete zistiť viac.
 • 1. januára 2020 nadobúda platnosť aj novela zákona o čiernej práci a nelegálnom zamestnávaní, za ktoré sa po novom nebude považovať práca pre fyzickú osobu, alebo jednoosobovú s.r.o., ktorú vykonáva priamy príbuzný – potomok, súrodenec, manžel/manželka tejto fyzickej osoby, alebo spoločníka. Podmienkou pre túto pracujúcu osobu je však dôchodkové poistenie, poberanie dôchodku, alebo štúdium/vek do 26 rokov.

 

DAŇOVÁ OBLASŤ

 • Po novom sa zníži sadzba dane na 10% na niektoré druhy tovarov – tzv. zdravé potraviny a časopisy, noviny a periodiká, za podmienky, že ich obsah reklamy netvorí viac ako 50%, alebo neobsahuje jednotlivo, alebo spolu viac ako 10% erotického obsahu.
  Sadzba 10% DPH sa aj naďalej vzťahuje na knihy, lieky a vybrané zdravotnícke potreby a na vybrané druhy potravín.
 • Od januára musí byť každá pokladňa napojená na eKasa.
 • Zavedením režimu „call – off stock“ sa zjednoduší obchodovanie s členskými krajinami EU. Ak dodávateľ premiestni svoj vlastný tovar na územie iného členského štátu za účelom následného neskoršieho dodania odberateľovi, sa po splnení stanovených podmienok nebude považovať za dodanie tovaru do iného členského štátu, ktoré podlieha DPH. Predmetom DPH sa stane až v momente prechodu vlastníckych práv k tovaru na odberateľa.
 • Od nového roku nebude podnikateľ povinný pri registrácii uviesť svoje číslo účtu, na ktorom má prostriedky z podnikania.
 • Medzi významnejšie zmeny patrí zníženie sadzby dane z príjmov na 15% pre právnické osoby a pre fyzické osoby s príjmom do 100 tisíc eur ročne. Zároveň sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane na 21 násobok životného minima, a to 4414,20 eur.
 • Vo vzťahu k zamestnancom je ďalšou výhodou možnosť vystavovať a doručovať zamestnancom po vzájomnej dohode so zamestnávateľom mzdové dokumenty elektronicky.
 • Od roku 2020 môže po novom daňový úrad vykonať exekúciu aj zadržaním vodičského preukazu dlžníka.
 • Mení sa aj daň z motorových vozidiel a predmetom dane nebudú vozidlá s evidenčným označením, obsahujúce písmeno M, H a S.

M – novovyrobené vozidlá, novokúpené neevidované vozidlá, vozidlá slúžiace na skúšobnú prevádzku
H – historické vozidlá
S – športové vozidlá, ktoré neslúžia na bežné používanie

 

OBCHODNOPRÁVNA OBLASŤ

 • Ako sme už spomínali v staršom článku, od 1. októbra 2020 sa bude do Obchodného registra zapisovať okrem mena, priezviska a adresy spoločníka aj dátum narodenia a rodné číslo.
 • S rovnakým dátumom platnosti budú možné podania do OR výlučne v elektronickej podobe, čo zároveň zníži súdne poplatky na polovicu.
 • S novelou Obchodného zákonníka od 1. 10. budú živnostníci registrovaní iba v živnostenskom registri a z Obchodného registra budú vymazaní.

Medzi ďalšie legislatívne zmeny patrí preukazovanie pôvodu mäsa v stravovacích zariadeniach a zavedenie nového účelu na čerpanie štátnej podpory – obstaranie ubytovacieho domu pre zamestnancov zo vzdialenejších miest.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *