TAKTO POŽIADATE O TEHOTENSKÉ

Tehotenské dávky sa poskytujú tehotnej žene, ktorá je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. Upozorňujeme, že tehotenské dávky nie sú to isté ako tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám.

Kto má nárok na tehotenské?

  • zamestnankyňa
  • povinne nemocensky poistená SZČO
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
  • poistená osoba, s nárokom na tehotenské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote
  • poistená osoba, s prerušeným povinným poistením z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku

Ako žiadať o tehotenské?

Gynekológ vám vystaví „Žiadosť o tehotenské“. Túto žiadosť lekár vystavuje na prvej preventívnej prehliadke na začiatku druhého trimestra, po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva, pretože nárok na tehotenské vzniká iba ženám, ktorých tehotenstvo nebolo ukončené pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Lekár na žiadosti potvrdí očakávaný dátum vášho pôrodu.

Ak si uplatňujete nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár vám vystaví a potvrdí samostatnú žiadosť pre každé z nich. Žiadosť zamestnávateľovi nepredkladáte, pretože ten na nej nepotvrdzuje nič.

  • Na druhej strane žiadosti vyplňte a podpíšte vyhlásenie poistenky
  • Žiadosť zašlite elektronicky prostredníctvom eFormulára
  • Žiadosť môžete doručiť aj osobne na pobočku Sociálnej poisťovne, a to podľa sídla zamestnávateľa, alebo miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Skončenie tehotenstva musíte Sociálnej poisťovni oznámiť iba vtedy:

  • ak bolo tehotenstvo ukončené inak ako pôrodom
  • ak pôrodom ukončené bolo, no poistenka je cudzinka alebo sa dieťa narodilo v cudzine

Na tieto účely vám lekár zdravotníckeho zariadenia, kde bolo tehotenstvo ukončené, alebo gynekológ, vystaví Potvrdenie o skončení tehotenstva. To predložte pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vám vypláca tehotenské dávky. Ukončenie tehotenstva môžete preukázať aj iným spôsobom, napríklad lekárskou správou.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *