TEHOTENSKÉ – NOVÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE PRE TEHOTNÉ ŽENY

Novinka pre tehotné ženy. Od 1. apríla 2021 majú nárok na tehotenské. To bude vyplácať Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok.

Tehotenské je nová nemocenská dávka pre tehotnú ženu, ktorá je buď zamestnankyňou, povinne poistenou  samostatne zárobkovo činnou osobou, dobrovoľne nemocensky poistenou, v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia, alebo ak má prerušené povinné poistenie kvôli čerpaniu rodičovskej dovolenky či poberaniu rodičovského príspevku.

Tehotenské má pomôcť pri krytí výdavkov, súvisiacich s tehotenstvom.

Aby bola táto dávka tehotnej žene poskytnutá, musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • ak je nemocensky poistenou, v ochrannej lehote po skončení nemocenského, alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie kvôli čerpaniu rodičovskej dovolenky, či poberaniu rodičovského príspevku, na začiatku 27 týždňa pred predpokladaným termínom pôrodu, ktorý určil lekár.
  • ak bola nemocensky poistená aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred predpokladaným termínom pôrodu
  • ak je samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo ak je dobrovoľne nemocensky poistená a za posledných 5 rokov nemá na Sociálnej poisťovni nedoplatok vyšší než 5 eur.

V prípade nároku na tehotenské treba samozrejme Sociálnej poisťovni predložiť žiadosť o túto dávku.

Výška tehotenského predstavuje 15% z denného vymeriavacieho základu, alebo pravdepodobného denného základu. Nesmie však byť nižšia než dávka určená z 10% maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia než dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu. Pre tento rok to teda znamená, že výška tehotenského za deň môže byť minimálne 7,18028 eur a maximálne 10,77042 eur.

Tehotenské môžete získať na základe žiadosti Sociálnej poisťovni, vystavenej gynekológom na prvom vyšetrení. Pred odovzdaním žiadosti treba vyplniť aj „vyhlásenie poistenky“ na druhej strane tlačiva. Po skončení tehotenstva je potrebné, aby gynekológ vystavil potvrdenie o ukončení tehotenstva a toto tlačivo sa predloží Sociálnej poisťovni, ktorá tehotenské vypláca.

Nárok na tehotenské majú aj tehotné ženy, ktorým táto možnosť vznikla aj pred 1. aprílom 2021, no až od tohto dátumu. Nie spätne.

Počas čerpania tehotenského však žena môže aj pracovať alebo mať iné príjmy. Sociálna poisťovňa to nevylučuje. Neplatí to však v prípade poberania pandemického rodičovského príspevku. Ten zaniká pri požiadaní o tehotenské.

Tehotná študujúca žena s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá nemá nárok na tehotenské, môže poberať od začiatku 27. týždňa pred očakávaním pôrodu tzv. tehotenské štipendium a to vo výške 200 eur mesačne. Je potrebné oňho písomne požiadať a tehotnej študentke bude vyplácané od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo o dávku požiadané, až do konca tehotenstva, štúdia, alebo vznikom nároku na rodičovský príspevok.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *