V SKRATKE O ZÁKLADOCH A VÝVOJI POŠTOVÉHO DORUČOVANIA

Ľudia sa snažili navzájom na diaľku komunikovať od nepamäti. Využívali k tomu rôzne primitívne spôsoby, ako dymové signály, zvukové „efekty“ a podobne. Hľadali možnosti, ako prijímať správy sluchom, alebo zrakom. Tým zároveň položili veľmi jednoduché základy pošty. Kým nezačali využívať poslov.

Všetky staré národy a civilizácie mali svojich poštárov – poslov, ktorí boli schopní na veľké diaľky bežať so správou cez lesy, kopce, džungle, púšte, za nepriaznivého počasia, zúrenia vojen a skrz teritória nebezpečných dravcov. Aby sa správa nedostala do nesprávnych rúk, vymýšľali odosielatelia rôzne spôsoby ochrany správy. Napríklad posol niesol zajaca, ktorý mal správu zašitú v bruchu, alebo poslovi vyholili hlavu, správu napísali na kožu a keď mu znova narástli vlasy, tak sa mohla jeho cesta začať. Na mieste doručenia mu hlavu zase oholili a správu prečítali. Každý národ, každá civilizácia mala vlastné spôsoby, no boli aj jednoduchšie a obyčajnejšie – pergamen, papyrus a v Číne už aj papier.

Peším poslom to však trvalo príliš dlho a tak ich nahradili jazdci na koňoch, ťavách, muliciach, osloch, slonoch…. podľa toho, akú náročnosť mal terén a akú diaľku bolo treba prekonať. Staroveké národy už dokonca používali aj poštových holubov. Gréci nimi napríklad roznášali správy o výsledkoch olympijských hier.

Rimania poštu prepravovali vo vozoch, ťahaných koňmi. Tie striedali v medzistaniciach niekoľkokrát za deň a cestujúci, ktorých prepravovali spolu s poštou, sa mohli osviežiť a odpočinúť si.

Koniec Rímskej ríše znamenal pre Európu zároveň koniec poštovej dopravy. Opätovne sa zaviedla až začiatkom 16. storočia. Univerzitné a kráľovské pošty slúžili ako poštové úrady. Tam úradníci poštu preberali, triedili a vyberali poplatky.

V 19. storočí sa začali používať poštové schránky – uzavreté nádoby na poštu a v roku 1840 prišli prvé poštové známky a jednotné poštovné. To sa rozšírilo do celého sveta. Podobne ako filatelia.

Poštové doručovanie napredovalo a urýchlila ho preprava vlakmi, autami, loďami, lietadlami. Dnes môžeme poštu poslať kamkoľvek. Ak ovšem správne napíšete adresu.

Najinovatívnejším a najrýchlejším spôsobom doručovania správ sa stal internet. Odošleme tak list, fotografiu, video, pohľadnicu. Nie však balík. Takže každý spôsob má svoje výhody a nevýhody ako obsahovo, tak časovo.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *