VZNIK POŠTOVÝCH SLUŽIEB A HISTÓRIA POŠTY NA SLOVENSKU

Primitívny druh posielania správ tu bol dávno predtým, než vzniklo písmo. Dymové signály, zakladanie ohňa, zvuk bubnov, píšťal, trúb. Keď sa však zrodilo písmo, stalo sa dôležitou súčasťou fungovania štátu, pretože pomáhalo rýchlemu odovzdávaniu správ už medzi prvými starovekými štátnymi útvarmi. Doručovali ich bežci a jazdci na koňoch. Organizované poštovníctvo však vzniklo v Rímskej ríši, ktorá vybudovala sieť pravidelne rozložených poštových staníc.

Čo sa týka nášho územia, sú doložené diplomatické poštové spoje veľkomoravských kniežat s Byzanciou, okolitými krajinami či s pápežským dvorom v Ríme. Keď Veľkomoravská ríša zanikla, správy prepravovali mestá a kláštory. V mestách si ich predávali cechy a šľachta. Kráľovský dvor prostredníctvom kuriérov zriaďoval poštové linky medzi dôležitými mestami v zemi.

V 16, storočí bola organizovaním poštového spojenia Habsburgovcami poverená rodina Thurn – Taxisovcov. Na našom území, v uhorskej časti monarchie rodina Paarovcov. Od roku 1722 však Karol IV. previedol proces preberania pošty na štátnu správu. Ani jeho nasledovníci Mária Terézia a Jozef II. nezanedbali vývoj poštových služieb. V polovici 18. storočia zaviedla štátna pošta prepravu osôb špeciálnymi poštovými kočmi – diligenciami. Po roku 1783 sa v Uhorsku vytvorilo osem prefektúr pre dozor a riadenie prepravy pošty. U nás to bola Bratislava a Košice.

V roku 1874 sa Uhorsko stalo zakladajúcim členom Svetovej poštovej únie. Viac sa začali používať poštové schránky, bol vynájdený telegraf a telefón, prišli prvé poštové známky. Pošta sa začala rozvážať vlakmi aj lietadlami. Na území Československa po roku 1918 riadila poštu Československá poštová správa a v období Slovenskej republiky Slovenská poštová správa.

Vznik Slovenskej republiky 1. januára 1993 súvisí aj so založením Slovenskej pošty. Tá vznikla z jednotného štátneho podniku Správy pôšt a telekomunikácií. Založilo ju Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. O tri mesiace neskôr sa Slovenská pošta začala zapájať do spolupráce so Svetovou poštovou úniou a zahraničnými poštovými podnikmi.

V roku 2004 sa zo Slovenskej pošty stala akciovka. Je samostatným podnikateľským subjektom a hospodári bez dotácií zo štátneho rozpočtu. Služby poskytuje prostredníctvom siete pôšt a špecializovaných stredísk.

 

/zdroj: posta.sk/

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *