ŽIADOSTI O KOMPENZÁCIE VYSOKÝCH CIEN ENERGIÍ PRE FIRMY V ROKU 2023

Áno, už môžete žiadať o kompenzácie vysokých cien plynu a elektriny a to už za január 2023. Táto výzva je vyhlásená na prvý kvartál tohto roku. Aké sú však podmienky a kto môže o kompenzáciu žiadať?

Príjemcom dotácie môže byť firma alebo subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť a to bez ohľadu na jeho spôsob financovanie či právny status. Aj mikro, aj malé a stredné, aj veľké podniky. Takže bez rozdielu veľkosti firmy.

Kto však môže o kompenzáciu žiadať a aké podmienky musí spĺňať?

 •  nesmie voči nemu byť vedené konkurzné konanie; ani preňho nesmie byť zamietnutý návrh na konkurz pre nedostatok majetku
 •  nesmie mať zákaz prijímať dotácie, ani pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ
 •  nesmie sa proti nemu nárokovať na vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia komisie, kvôli neoprávnenosti pomoci
 •  nesmú sa naňho vzťahovať sankcie EÚ v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine
 •  nepatrí tu ani FO/nepodnikateľ, a to ani keď prenajíma svoju nehnuteľnosť ako obchodný priestor podnikateľovi
 •  o dotáciu nemôže žiadať ani správca bytového domu na energie za bytový dom. Iba ak by spĺňal podmienky tejto výzvy a bol by žiadateľom za svoju vlastnú spoločnosť
 •  nepatria tu taktiež firmy, ktoré nemali v príslušnom období odberné miesto pre odbere elektriny a plynu

VÝŠKA DOTÁCIE NA ENERGIE PRE FIRMY V ROKU 2023

Môžete získať 80 % z rozdielu medzi cenou za danú komoditu a ich zastropovanou cenou: 199 eur za 1 MWh pri elektrine, 99 eur za 1 MWh v prípade plynu.

Výpočet výšky dotácie na elektrinu:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8

Výpočet výšky dotácie na plyn:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8

Maximálna výška dotácie na firmu je 200 tisíc eur.

PRAVIDLÁ PODANIA ŽIADOSTI SÚ NASLEDOVNÉ

 •  úplná žiadosť a v nej pravdivé údaje
 •  podanie do uzavretia výzvy
 •  elektronické podanie a žiadosť overená kvalifikovaným elektronickým podpisom
 •  žiadosť podaná za každú prevádzku zvlášť

Formulár žiadosti o kompenzáciu je k dispozícii na Ústrednom portáli štátnej správy a podpísať ju musí každý štatutár, oprávnený konať v mene spoločnosti. Opravné žiadosti budú zaradené do nového posudzovania.

 

TERMÍNY PODANÍ

Za január 2023 – od 21.2.2023 do 30.6.2023

Za február 2023 – v priebehu marca do 30.6.2023

Za marec 2023 – v priebehu apríla do 30.6.2023

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *