ŽIVNOSTNÍCI A POTREBA BANKOVÉHO ÚČTU PRE PODNIKANIE

Hneď na začiatok treba povedať, že žiadny zákon živnostníkovi, ani inej SZČO neprikazuje vlastniť osobný, či podnikateľský účet v banke a teda môžu fungovať len na základe hotovosti. No je už akýmsi štandardom, že podnikatelia pri svojej činnosti využívajú aj bankové účty. Keď sa aj živnostník rozhodne k svojmu podnikaniu účet založiť, môže si vybrať, či zvolí podnikateľský, alebo svoj osobný účet. Ak ovšem banka povoľuje takýto účet používať aj na podnikanie. Zároveň od roku 2020 nie je povinné daňovému úradu oznamovať číslo účtu, na ktorom sa „hromadia“ príjmy zo živnosti.

Všetko má však svoje výhody aj nevýhody.

Zákon o obmedzeniach platieb v hotovosti určuje limit pre platby v hotovosti a to do 5000 eur, ak je preberajúcim alebo odovzdávajúcim právnická, alebo fyzická osoba, vykonávajúca podnikateľskú, či inú samostatnú zárobkovú činnosť. Teda každá platba nad 5000 eur musí prebehnúť bezhotovostne, takže pre takéto prípady je už živnostník povinný mať osobný, alebo podnikateľský účet.

Pred zvolením osobného, alebo podnikateľského účtu by si mal živnostník skontrolovať všeobecné obchodné podmienky banky, či neporušuje podmienky o bežnom účte. Predíde tak nepríjemnostiam, alebo zrušeniu tohto účtu.

VÝHODY A NEVÝHODY OSOBNÉHO ÚČTU PRE ŽIVNOSTNÍKA

VÝHODOU je zaplatenie iba poplatku za vedenie účtu, ak mu tento nie je po splnení bankou stanovených podmienok odpustený.

NEVÝHODOU je možné stratenie sa medzi súkromnými platbami a platbami z podnikateľskej činnosti. S tým súvisí aj prehľadnosť pri daňovej kontrole, či vedení účtovníctva. Taktiež nie je možné celú výšku bankových poplatkov uplatniť do daňových výdavkov.

Osobný účet živnostníka bankám sťažuje zákonné povinnosti, ako napríklad oznamovaciu povinnosť daňovému úradu, či ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu. Banka totiž monitoruje podozrivé a neobvyklé operácie a tieto nahlasuje Finančnej spravodajskej jednotke.

VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKATEĽSKÉHO ÚČTU PRE ŽIVNOSTNÍKA

VÝHODOU je prehľad o financiách z podnikateľskej činnosti, pretože sú oddelené od tých súkromných. Je možné uplatniť celú výšku bankových poplatkov do daňových výdavkov. Na základe obratov môže banka živnostníkovi ponúknuť finančnú pomoc v podobe úverových produktov.

NEVÝHODOU sú dvojité poplatky za vedenie účtu – za vedenie bežného osobného účtu, aj za vedenie podnikateľského účtu.

Celkovou výhodou vlastnenia účtu pri podnikaní je aj samotná dôveryhodnosť živnostníka v očiach jeho obchodných partnerov. Navyše hotovostné príjmy sa musia evidovať v eKasa pokladnici, aj keď niektorí podnikatelia túto povinnosť nemajú. Hotovostné úkony sú zároveň zdĺhavé, pretože všetky platby musí živnostník vykonávať osobne.

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *