ZMENY PRI UVEDENÍ PRIESTOROV DO PREVÁDZKY A DVOJAKÝ METER

Ako je to s uvedením priestorov do prevádzky? Stručne sa pozrieme na zmeny, ktoré priniesol 21. júl 2020. Do 20. júla tohto roku mali všetci podnikatelia povinnosť získať povolenie od hygieny na otvorenie prevádzky. Čiže, nech podnikateľ vykonával vo svojich priestoroch činnosť akéhokoľvek charakteru, bol povinný pred začatím svojej činnosti požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádzky. Táto povinnosť platila aj v prípade, že sa zmenila iba osoba prevádzkovateľa, no činnosť v týchto priestoroch ostala nezmenená

Súčasťou „podnikateľského kilečka“ bola od 21. júla 2020 aj zmena pravidiel pri uvádzaní priestorov do prevádzky, čo uľahčilo administratívne úkony, ušetrilo peniaze a čas.

A na koho sa teda nevzťahuje povinnosť žiadať o uvedenie priestorov do prevádzky?

  • ubytovacie zariadenia, mimo zariadení sociálnych služieb, kde je poskytovaná ubytovacia forma sociálnych služieb a mimo pobytovej formy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately „opatrovníctvo nad nesvojprávnou osobou“
  • telovýchovné a športové zariadenia, tiež zariadenia starostlivosti o telo
  • prevádzky verejného stravovania, kde sa nevyrábajú hotové pokrmy, stánky s fastfoodom, zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach
  • administratívne priestory
  • priestory, kde prebieha kúpa tovaru na účel ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja potravín
  • priestory, kde bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky a došlo iba k zmene prevádzkovateľa priestorov

V prípade, že sa podnikateľa týka niektorá z výnimiek, musí to dopredu oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a to najneskôr v deň začatia činnosti – písomnou formou, s priložením prevádzkového poriadku. Potrebné identifikačné údaje podľa toho, či ide o fyzickú, alebo právnickú osobu, tiež miesto prevádzky, jej názov, špecifikácia činností a dátum jej začatia.

Pozitívne je teda, ak už na priestory bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky a už iba menia svojho majiteľa. Ten má iba oznamovaciu povinnosť. No aj v tomto prípade sú výnimky, ako napríklad lekári. Tí potrebujú rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva predložiť.

Táto úľava v byrokracii sa teda netýka všetkých a rozdelila podnikateľov na tých, ktorí potrebujú opakovane absolvovať proces schvaľovania priestorov hygienou, aj keď už schválené boli a na tých, ktorí ho už nepotrebujú a majú iba oznamovaciu povinnosť.

 

 

/zdroj: podnikajte.sk/

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *