ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE: PREDĹŽENIE PODPORNÉHO OBDOBIA V NEZAMESTNANOSTI

Dávku v nezamestnanosti bude možné poberať dlhšie o dva mesiace. Komu sa však predĺži a komu zanikne?

Poberatelia dávky v nezamestnanosti budú môcť túto dávku poberať maximálne do 31 mája 2021, čo vyplýva z nariadenia Vlády SR. Toto obdobie bolo možné predĺžiť od 19. marca 2021, kedy bolo zverejnené v Zbierke zákonov.

Poistencom sa podporné obdobie predĺži, ak sú stále vedení na UPSVaR ako uchádzači o zamestnanie a Sociálna poisťovňa toto obdobie predĺži automaticky, bez nutnosti podávať si žiadosť o predĺženie. Takže budú môcť dávku poberať ďalšie dva mesiace, a teda od 19. marca do 31. mája 2021, počas evidencie na úrade práce.

Podporné obdobie sa predĺži aj žiadateľom, nevedeným v evidencii na úrade práce a začne im plynúť dňom zaradenia na UPSVaR. Žiadosť môžu podať spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie, alebo tlačivom Sociálnej poisťovne – Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Tú budú môcť začať poberať dňom evidencie.

Žiadosť o predĺženie podporného obdobia je potrebné poslať aj v prípadoch, kedy je poistenec opätovne zaradený do evidencie na úrade práce pred účinnosťou nariadenia a je v nej vedený aj 19. marca 2021 a ďalej, no o dávku v nezamestnanosti dovtedy nepožiadal. V takom prípade bude až na základe žiadosti uplatnenej na úrade práce alebo tlačivom Sociálnej poisťovne dávka priznaná od 19. marca 2021 na 2 mesiace.

Automaticky, bez nutnosti podávania žiadosti, bude aj poistencom, ktorým uplynie podporné obdobie po účinnosti nariadenia vlády a naďalej sú v evidencii na úrade práce, toto obdobie predĺžené.

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. mája 2021, bez ohľadu na to, či bude naďalej trvať krízová situácia.

Nárok na podporu nevznikne, ak podporné obdobie v nezamestnanosti skončí po 31. máji. Podpora zaniká aj dňom vyradenia poistenca z evidencie, tiež z dôvodu predčasného starobného dôchodku, alebo invalidného dôchodku, s obmedzením pracovnej schopnosti o viac ako 70%.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *