POZOR, GENERÁLNY PARDON POTRVÁ UŽ LEN DO KONCA AUGUSTA

Generálny pardon potrvá už len do konca augusta. Je to možnosť pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, aby vyrovnali svoje záväzky a tak splnili podmienky pre odpustenie penále z dlhu. Ide o formu exekučnej amnestie, uplatňovanej voči dlžníkom Sociálnej poisťovne, a to od 1. februára 2023 do 31. augusta 2023. V tomto období Sociálna poisťovňa nepredpíše penále a odpustí povinnosť ich zaplatiť. Viazané je to na dlžné poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022. Podmienkou je teda zaplatenie celej dlžnej sumy do konca augusta 2023 a predloženie chýbajúcich výkazov poistného za rozhodujúce obdobie.

Odvádzateľ poistného musí predložiť podklady, na základe ktorých sa zistí správna suma poistného a príspevkov v období do 30. júna 2022. V prípade zahraničnej SZČO ide o poskytnutie dokladov na posúdenie vzniku a zániku jej povinného sociálneho poistenia a určenie správnej výšky poistného.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa na dlžníka pozerá, ako na toho, kto nemá možnosť zapojiť sa do generálneho pardonu.

Ako postupuje Sociálna poisťovňa?

Prerušuje predpisovanie penále a proces vymáhania

O odložení vymáhania pohľadávok na penále, ktoré realizuje vo vlastnej réžii, už počas februára dotknutých klientov informovala. Na generálny pardon upozornila aj Slovenskú komoru exekútorov a informácie o generálnom pardone a možnom zániku vymáhaného penále dostali aj exekútori.

Vyzýva klientov, aby od februára aktualizovali svoje kontaktné údaje a dozvedeli sa o možnosti generálneho pardonu

Na neuhradený dlh či chýbajúci výkaz Sociálna poisťovňa dlžníkov adresne upozorňuje zasielaním SMS správ, resp. emailov, ako aj prostredníctvom eSlužieb Sociálnej poisťovne. Aj preto je potrebné mať vždy aktualizované kontaktné údaje.

Sociálna poisťovňa od marca 2023 pravidelne upozorňuje klientov

Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, ktorým môže generálny pardon pomôcť pri riešení ich záväzkov voči Sociálnej poisťovni. Tento krok vykonáva každý mesiac.

Zabezpečenie prvého hromadného oddlženia v apríli 2023

Pri dlžníkoch so všetkými potrebnými údajmi a ktorí dlžné poistné uhradili, sa celý proces odpustenia penále vykoná automaticky. Odovzdávatelia poistného dostávajú o uplatnení generálneho pardonu a o odpustení penále oznámenie listom alebo do e-schránky.

Ak ste dlžníkom a chcete využiť podmienky generálneho pardonu, máte čas už len do 31. augusta 2023. „Alikvotné“ odpúšťanie penálenie je možné, takže dlžník musí mať za rozhodujúce obdobie zaplatené celé dlžné poistné. Iba vtedy mu Sociálna poisťovňa môže odpustiť penále.

Ak už máte povolený splátkový kalendár, tak musíte vyrovnať všetky záväzky na poistnom za celé obdobie pred 1. júlom 2022, ktoré boli splatné do 31. januára 2023, a to najneskôr do 31. augusta 2023. Vtedy bude môcť byť v tejto situácii uplatnený generálny pardon na penále. Dlžné penále vám teda Sociálna poisťovňa ani nepredpíše a nemusíte ho ani uhradiť – splátkový kalendár bude ukončený (pôjde o zánik pohľadávky na penále zo zákona).

 

zdroj: Sociálna poisťovňa

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *