DÔCHODCOVIA ŽIJÚCI MIMO KRAJÍN EÚ: NEZABUDNITE NA POTVRDENIE O ŽITÍ

Ak poberáte dôchodok zo Sociálnej poisťovne a žijete v niektorej z krajín mimo Európskej únie, nezabudnite na povinnosť predložiť do 15. apríla 2024 Potvrdenie o žití. Ide o zákonnú podmienku na vyplatenie dôchodku do krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Sociálna poisťovňa poskytuje dôchodcom toto potvrdenie v trojmesačných intervaloch a tak je potrebné ho doručiť štyrikrát ročne.

Potvrdenie o žití musí byť správne vyplnené a podpísané vlastnoručne. Podpis nesmie byť starší ako jeden mesiac pred odoslaním dokumentu Sociálnej poisťovni a musí byť úradne overený – notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Sociálna poisťovňa pravidelne pripomína dôchodcom ich povinnosť doručiť toto potvrdenie. Na základe tohto dokumentu je možné ďalej bez prerušenia vyplácať dôchodok a predchádza sa tak prípadným problémom s oneskoreným dokladovaním miesta pobytu.

Tlačivá a spôsob odoslania

Sociálna poisťovňa zasiela klientom tlačivá v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Odporúča sa využiť práve tieto tlačivá, pretože obsahujú čiarový kód, ktorý zefektívňuje spracovanie.

Ak klient nemá k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môže si ho stiahnuť z webovej stránky Sociálnej poisťovne. Vyplnené tlačivo s úradne osvedčeným podpisom je možné zaslať poštou na adresu ústredia Sociálnej poisťovne alebo elektronicky na e-mailový kontakt lifecertification@socpoist.sk

Potvrdenia v inom ako anglickom jazyku sú dostupné na webstránke Sociálnej poisťovne.

Lehoty

Dôchodcovia, ktorí žijú mimo krajín Európskej únie, doručujú Potvrdenie o žití štyrikrát do roka: do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Poberatelia dôchodkov v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska zasielajú toto tlačivo raz ročne do 31. januára. Výnimkou sú dôchodcovia v Českej republike, ktorí túto povinnosť nemajú, pretože Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si tieto údaje vymieňajú elektronicky.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *