NOVOROČNÉ ZMENY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE I. Zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení

V nasledujúcich príspevkoch si niečo povieme o novinkách Sociálnej poisťovne od roka 2024, aby ste mali prehľad a vedeli sa orientovať v tom množstve všelijakých noviel a zmien.

Od nového roka Sociálna poisťovňa valorizuje všetky dôchodkové dávky a to aj bez žiadania. Informácia o zvýšení príde dôchodcom písomne a dôchodok im bude vyplatený v obvyklom výplatnom termíne v januári 2024.

Štatistický úrad SR informoval, že percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodkov za prvých 9 mesiacov 2023 je 12,5% a za prvý polrok 2023 bolo 14,5%. Dôchodky sa teda zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Dôchodky priznané pred rokom 2024 budú od 1 januára 2024 zvýšené o 3,6% mesačnej sumy dôchodku.

Kalkulačku valorizácie dôchodkov nájdete tu.

Suma minimálneho dôchodku sa v tomto roku nemení. Ak bude suma po valorizácii nižšia, než minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ho zvýši na sumu minimálneho dôchodku. Ak bude po valorizácii suma dôchodku vyššia než suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká. Dôchodca teda bude dostávať vyššiu sumu.

Vzorce na výpočet aktuálnych dôchodkových hodnôt nájdete tu.

Dôchodkový vek sa ani v roku 2024 nemení a teda ostáva 64 rokov. Dôchodkový vek sa zároveň znižuje o 6 mesiacov za každé dieťa, maximálne za tri. Takže maximálne je to 18 mesiacov.

Zmena nastane v roku 2024. Od ročníka narodenia poistenca v r. 1967 sa podľa v súčasnosti platnej legislatívy zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviaže na strednú dĺžku života. Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, ostáva zachovaná. Dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť  rokov dopredu. Prvýkrát sa tak stane v roku 2024 a ustanoví sa dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967.

Aj v tomto roku bude Sociálna poisťovňa pokračovať v realizácii kontrolných zdravotných prehliadok u poberateľov invalidných dôchodkov. Posudkoví lekári totiž mali povinnosť podľa novely k zákonu o sociálnom poistení do konca roka 2023 prehodnotiť 25% prípadov invalidity, ktorých sa novela týka. Ďalšie prípady v nasledujúcich dvoch rokoch.

 V tomto roku Sociálna poisťovňa mení taktiež Individuálny účet poistenca za Elektronický účet poistenca. Poistencom bude za požiadanie zaslaný raz ročne výpis z tohto účtu, kde budú základné údaje o dôchodkovom poistení, nachádzajúce sa v evidencii Sociálnej poisťovni o danom poistencovi. Tento výpis bude možné rozšíriť aj o informácie o obdobiach nemocenského poistenia za posledných 5 rokov a o obdobiach poistenia v nezamestnanosti za posledných 7 rokov. Tento výpis bude žiadateľovi doručený najneskôr do 60 dní od prijatia žiadosti.

/zdroj: Sociálna poisťovňa/
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *