NOVOROČNÉ ZMENY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE II: Druhý dôchodkový pilier

Od nového roka sa znížila sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 5,50% na 4,00% z vymeriavacieho základu. Zo znamená, že od 1. januára 2024 budú zamestnávatelia za zamestnanca odvádzať z hrubej mzdy 4% do II. Dôchodkového piliera.

K tomuto sa primerane upravuje aj starobný dôchodok z I. piliera. Takže sporiteľom,  ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť. Takže bude priznaný vo vyššej sume.

Výška príspevkov do II. piliera.

V tomto roku je referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. piliera stanovená vo výške 651,70 EUR. Ide o hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku, ktorý je vyplácaný Sociálnou poisťovňou – z I. piliera.

Programový výber je z II. piliera uskutočňovaný dohodou medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Určí sa mesačná suma dôchodku, obdobie vyplácania či jednorazový výber nasporených prostriedkov. Podmienkou je, že súčet vyplácaných dôchodkových dávok musí byť väčší, než referenčná suma.

Jednorazové vyplatenie nasporenej sumy príspevkov z II. piliera ostáva zachované aj v roku 2024, takže bez nutnosti zdanenia vyplatenej sumy príspevkov. Podmienkou je, že žiadateľ o starobný dôchodok z II. piliera už poberá dôchodky – starobný dôchodok z I. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, či obdobný dôchodok z cudziny, v úhrne prevyšujúcom referenčnú sumu platnú v roku 2024.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *