ZRUŠENIE KONCESIONÁRSKYCH POPLATKOV OD JÚLA 2023 PRE DOMÁCNOSTI AJ PODNIKATEĽOV

Na základe zákona o dani z osobitnej stavby schváleného vo februári 2023 boli zrušené koncesionárske poplatky s účinnosťou od júla 2023. RTVS tak bude po novom financovaná zo štátneho rozpočtu, čo sa významne dotkne aj podnikateľov.

Koncesionárske poplatky platili domácnosti a firmy s viac než tromi zamestnancami a to buď mesačne, jednorazovo, za kvartál, polrok alebo ročne. A nezáležalo na tom, či vo firme rozhlas a televíziu využívali.

Sadzby úhrady za služby RTVS je stanovený takto:

  • Od 3 do 9 zamestnancov 4,64 eur
  • Od 10 do 49 zamestnancov 58 eur
  • Od 50 do 249 zamestnancov 79,66 eur
  • Od 250 do 999 zamestnancov 199,16 eur
  • Nad 100 zamestnancov 464,71 eur

Aj kvôli výške týchto poplatkov zamestnávatelia vítajú túto zmenu. Povinnosť pre domácnosti a firmy zaniká od júla automaticky, bez vykonávania konkrétnych krokov. Ak máte zriadený trvalý príkaz, ten si v banke môžete od júla zrušiť.

Niektorí zamestnávatelia však hradili tieto poplatky jednorazovo za určité obdobie, aj do konca roka vopred. Preplatok im bude vrátený v druhom polroku 2023. Aj v tomto prípade prebehne všetko automaticky, bez nejakých úkonov zo strany platiteľov.

V prípade nedoplatkov bude potrebné výzvy uhradiť do 30 dní od ich doručenia. Inak si môže RTVS súdne nárokovať na pokuty, poplatky či poštové sadzby. Výšky pokút sú stanovené v súvislosti s počtom zamestnancom nasledovne:

  • Od 3 do 9 zamestnancov 33 eur
  • Od 10 do 49 zamestnancov 66 eur
  • Od 50 do 249 zamestnancov 100 eur
  • Od 250 do 999 zamestnancov 133 eur
  • Nad 1000 zamestnancov 166 eur

Výzvu na uhradenie nedoplatkov je možné očakávať aj po zrušení koncesionárskych poplatkov, pretože RTVS bude v kontrole nedoplatkov pokračovať aj po tejto lehote. Následne tieto nedoplatky môže vymáhať bez ohľadu na obdobie, v ktorom vznikli. Legislatíva však stanovuje určitú premlčaciu dobu a to aj pre domácnosti aj pre zamestnávateľov.

V prípade fyzických osôb je premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka 3 roky, ak nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak.

V prípade právnických osôb platí podľa Obchodného zákonníka premlčacia doba 4 roky.

 Ak RTVS dá výzvu na zaplatenie nedoplatku na súd, a pôjde o premlčanú dobu, je treba si uplatniť námietku premlčania.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *