BYŤ ČI NEBYŤ PLATCOM DPH: Povinnosti, výhody a nevýhody

PLATCOM DPH je osoba predávajúca tovar, alebo služby vrátane DPH a je registrovaná na daňovom úrade ako zdaniteľná osoba; taktiež ak vykonáva tvorivú duševnú činnosť, športovú činnosť, alebo slobodné povolanie, ak z toho dosahuje príjem.

Registrovať sa na daňovom úrade musí do 20 dní od dosiahnutia obratu 49 790 eur za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Pri nižšom obrate je registrácia platcu DPH dobrovoľná.
Daňový úrad vystaví zdaniteľnej osobe osvedčenie o registrácii spolu s identifikačným číslom – IČ DPH. Fyzická/právnická osoba sa stáva zdaniteľnou osobou dátumom, uvedeným v osvedčení o registrácii.

Ak platca DPH nakupuje tovar, alebo služby aj s DPH, má nárok na uplatnenie daňového odpočtu. Neplatca DPH predáva tovar, alebo službu bez DPH a to platcovi, aj neplatcovi tejto dane.

VÝHODY PLATCU DPH

Pre platiteľa DPH je výhodou, ak sú jeho obchodní partneri taktiež platcami DPH, pretože ak nakupuje, alebo predáva tovar/službu od platcov DPH, tak si zaplatenú DPH môže odpočítať v daňovom priznaní od tej prijatej a štátu odvedie iba príslušný rozdiel.
Pri preplatku štát vyplatí rozdiel. Ak ale platca DPH predáva tovar neplatiteľovi DPH a ten ho musí kúpiť aj s DPH, aj keď je jej neplatcom, tak si daň odpočítať nemôže, takže sa mu cena navyšuje o 19% a to mu už nikto nevráti.

NEVÝHODY PLATCU DPH

Nemá význam registrovať sa ako platca DPH, ak podnikateľ neráta s veľkými výdavkami pri podnikaní, pretože pri malej spotrebe nie je čo odpočítavať.
Problém je aj pri začiatočníkoch v podnikaní, pretože dopredu nikdy nevedia, aké zisky budú dosahovať a predpokladajú sa skôr menšie, kým sa všetko rozbehne a taktiež či medzi dodávateľmi a odberateľmi budú mať prevahu platcovia, alebo neplatcovia DPH.

DPH je taktiež spojené aj s vyššími nákladmi na vypracovanie daňových priznaní. Ak to ovšem podnikateľ nedokáže sám.

Začínajúcim podnikateľom sa neodporúča registrovať na daň z príjmu, kým nemusia. To môžu časom zmeniť a prihlásiť sa.

 

RUŠENIE REGISTRÁCIE PRE DPH:

– po uplynutí 1 roka odo dňa, kedy sa zdaniteľná osoba stala platcom
– ak obrat platiteľa nedosiahol za posledných 12 kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur
– ak zdaniteľná osoba končí činnosť v tuzemsku a táto činnosť je predmetom dane
– na základe žiadosti platcu môže registráciu zrušiť daňový úrad, taktiež ak už nie sú dôvody na registráciu

Pri zrušení registrácie pre DPH určí daňový úrad platcovi posledné zdaňovacie obdobie.
Platca musí do 10 dní po skončení posledného zdaňovacieho obdobia odovzdať úradu osvedčenie o registrácii.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *