K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2019: Ako, dokedy a či vôbec máte podať daňové priznanie

Máte povinnosť podať daňové priznanie? V tom, akou formou, aké tlačivo zvoliť a dokedy ho môžete podať, vám poradíme v tomto článku.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 musia podávať

– všetky právnické osoby, ktoré sú obchodnými spoločnosťami

– fyzické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy za rok 2019 dosiahli viac ako 50% nezdaniteľnej časti základu dane /viac ako 1 968, 68 eur/

– fyzické osoby, ktoré v roku 2019 nepresiahli hranicu príjmu 1 968,68 eur, no vykázali daňovú stratu

– daňovník, ktorý dosiahol príjmy podliehajúce zdaneniu nielen z podnikania

– fyzická osoba, ktorú k podaniu daňového priznania vyzve správca dane

Termín podania daňového priznania sú tri kalendárne mesiace od skončenia zdaňovacieho obdobia a teda do 31. marca 2020, no daňovník môže požiadať odklad o ďalšie tri kalendárne mesiace. V prípade príjmu zo zahraničia až o šesť kalendárnych mesiacov. Nový termín stačí iba oznámiť, najneskôr do 31. marca 2020.

Daň z príjmov je splatná v deň termínu na podanie daňového priznania.

Na podanie daňového priznania poznáme tri typy tlačív

– k dani z príjmov právnickej osoby
– k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A /k príjmom výhradne zo zamestnania/
– k dani príjmov fyzickej osoby – typ B /ak fyzická osoba v roku 2019 mala aj iné zdaniteľné príjmy, než len zo závislej činnosti – z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z umeleckého diela, z kapitálového majetku, z ostatných príjmov/

Pri podávaní daňového priznania treba použiť aktuálne tlačivá.

Daňové priznanie je možné podať buď v listinnej, alebo elektronickej podobe. Elektronická povinnosť sa vzťahuje na právnické osoby, zapísané v Obchodnom registri a ich zástupcov a na podnikateľov/fyzické osoby, registrované pre daň z príjmov a ich zástupcov.

Fyzická osoba, ktorá nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, tak môže urobiť aj dobrovoľne a to hlavne kvôli vzniknutému preplatku na dani, ktorý jej bude vrátený v stanovenej lehote.

Ak ešte nemáte zriadenú elektronickú komunikáciu s Finančnou správou, urobte tak čo najskôr. Okrem iného tam môžete vyplniť svoje daňové priznanie priamo do formulára, ktorý vás upozorní na prípadné chyby a automaticky vám vypočíta sumy, ktoré sa majú v danom riadku uviesť. Tak prečo to nevyužiť?

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *