ČO JE SPLNOMOCNENIE A AKÉ MÁ NÁLEŽITOSTI

Chcete, aby niekto mohol vykonávať vo vašom mene rôzne záležitosti, či rozhodnutia? Stačí váš písomný súhlas splnomocniteľovi. Čo však musí obsahovať?

Plnomocenstvo je listina, ktorou sa preukazuje dohoda medzi splnomocnencom a splnomocniteľom. Z tejto písomnosti musí byť jasné, kto za koho preberá plnú moc. Tá je upravená v Občianskom zákonníku.

Zastupovať vás môže buď fyzická, alebo právnická osoba, na základe rozsahu oprávnenia, pričom plnú moc možno udeliť aj viacerým splnomocnencom súčasne a ak v plnomocenstve nie je uvedené inak, musia všetci konať spoločne.

Splnomocnenie je súhlas/dohoda, že splnomocnenec môže za splnomocniteľa vykonávať záležitosti v rámci konkrétneho splnomocnenia. To obsahuje údaje o oboch stranách, predmet splnomocnenia a jeho rozsah. Ide napríklad o úradné záležitosti, preberanie zásielok, uzatváranie kúpnej zmluvy a podobne.

Ak splnomocniteľ potrebuje, aby ho splnomocnenec zastupoval vo všetkých záležitostiach a prípadoch, udeľuje sa tzv. generálna plná moc, ktorá sa vzťahuje na všetky právne úkony.

Rozdielom medzi obyčajnou a generálnou plnou mocou je v tom, že generálna nie je časovo obmedzená a vzťahuje sa na všetky úkony. Oba typy však musia byť notársky overené a obsahovať:

 • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo/dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje, druh a číslo dokladu totožnosti
 • Ak je splnomocniteľ právnickou osobou – obchodné meno, sídlo, IČO, názov registra, ktorý právnickú osobu zapísal vrátane čísla zápisu, identifikačné údaje štatutárneho orgánu
 • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo/dátum narodenia splnomocnenej osoby, druh a číslo dokladu totožnosti. Ak ide o právnickú osobu, je rozsah údajov rovnaký, ako pri splnomocniteľovi
 • Predmet a rozsah splnomocnenia
 • Podpisy splnomocniteľa, aj splnomocnenca a dátum podpisu
 • Overovacia doložka o overení pravosti podpisu splnomocniteľa

Plná moc zaniká:

 • Splnením úkonu, na ktorý bola vydaná
 • Odvolaním splnomocniteľa
 • Vypovedaním splnomocnenca
 • Smrťou splnomocnenca

Zo zákona sa splnomocniteľ nemôže platne vzdať práva kedykoľvek splnomocnenstvo odvolať. Kým nie je splnomocnencovi odvolanie známe, sú jeho právne úkony účinné, ako keby plná moc ešte trvala.

Pri podpisovaní plnej moci nikdy nepodpisujte dopredu prázdne tlačivo. Mohlo by dôjsť k zneužitiu.

Podpisy môžete úradne overiť buď na území SR, alebo v zahraničí, pričom v krajinách, s ktorými Slovensko nemá uzatvorené zmluvy o právnej pomoci a ktoré nepristúpili k Haagskemu Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, sa vyžaduje vyššie overenie – superlegalizácia úradného overenia podpisu. Niektoré zahraničné inštitúcie navyše môžu vyžadovať úradný preklad overovanej doložky podpisu do slovenčiny.

 

12 komentárov
 1. Jaroslav Šiška
  Jaroslav Šiška hovorí:

  Dobrý deň, musia byť oba podpisy úradne overené? Alebo stačí overiť len podpis splnomocniteľa? Overenie podpisu môže byť vykonané matrikou? Alebo je potrebné notárske overenie?

  Odpovedať
  • bloger
   bloger hovorí:

   Dobrý deň p. Šiška čo sa týka samotného podpisu to závisí od druhu splnomocnenia a od účelu na aký sa splnomocnenie vydáva. Notár aj matričné úrady vykonávajú overovanie listín v slovenskom a českom jazyku neobmedzene takže odpoveď na Vašu otázku znie, že je to na Vašom rozhodnutí ku komu pôjdete predmetné splnomocnenie overiť.

   Odpovedať
 2. PETER
  PETER hovorí:

  V roku 2020 zomrela moja sestra,po ktorej zostal v Bratislave byt.Byt som právoplatne zdedil s mojím bratom,Dušanom Janivom.No ešte pred dedičským konaním ma brat ubezpečoval že ked mu dám splnomocnenie ,tak že všetko vybavý,byt sa predá a potom si peniaze rozdelíme.No ked už mal splnomocnenie,tak už nechcel so mnou ani komunikovať a že nech ho neotravujem,aj tak mi nedá nič za ten byt.No ja som mu dôveroval a on ma oklamal.Neviem ako mám dalej postupovať.

  Odpovedať
  • bloger
   bloger hovorí:

   Dobrý deň Peter, naše odporúčanie je osloviť advokáta, ktorý by mal napadnúť kúpnu zmluvu. Sú rôzne splnomocnenia na rôzne úkony my nevieme, aké konkrétne ste podpísali. Určite by ste sa mali poradiť s advokátom, pretože Váš brat sa neprávom obohatil. Pekný deň praje Sídlo SNV.

   Odpovedať
 3. ria
  ria hovorí:

  dobrý deň,
  čo v prípade, keď splnomocniteľ nemôže z dôvodu zlého zdravotného stavu podpísať splnomocnenie ale rozumie textu.
  je také splnomocnenie príp. generálna plná moc platná /podpis overený na matrike len splnomocnenca/.

  Odpovedať
  • bloger
   bloger hovorí:

   Pozdravujeme Ria určite to nebude možné bez overenia podpisu splnomocniteľa. V prípade ak sa splnomocniteľ zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti matričného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na konkrétnom matričnom úrade. Pekný deň praje Sídlo SNV.

   Odpovedať
 4. matka
  matka hovorí:

  Syn má nariadenú ústavnú liečbu v PNPP v Pezinku. Sám mi odozdal bakomatové karty pri návšteve. Chcel by aby som mala oprávnenie nakladať s jeho bakovými účtami v mBank a vo Fio banke. A samozrejme dohľad nad hypotékou vo Fio banke. Predtým som mala k obom bankám cez internet banking pasívny prístup. SMS vždy chodili na synov telefón a aj App pre obe banky sú len na synovom telefóne. Syn v chorobe pomenil všetky prístupy a sám sa tam nemôže prihlásiť. Chce aby som k bankám mala prístup ja ako matka. A potrebujeme aj prístup k internet bankingu, aby som mohla zablokovať používanie debetných kárt na internete. Čo mám urobiť? Mám dať len splnomocnenia pre obe banky alebo generálnu plnú moc. Syn by to podpísal v nemocnici s notársky overeným podpisom. Súhlasí s tým.

  Odpovedať
  • bloger
   bloger hovorí:

   Dobrý deň prajem, ideálne by bolo zavolať do každej banky a zistiť čo akceptujú. Každá banka má svoje pravidlá a podmienky vo vzťahu ku klientovi. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať. S pozdravom a prianím pekného dňa Sídlo SNV

   Odpovedať
  • bloger
   bloger hovorí:

   Dobrý deň Tibor, ak si to spoločenstvo vyžaduje, tak áno. Predsa je to len uzavreté spoločenstvo vlastníkov pozemkov. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať. S pozdravom a prianím pekného dňa, Sídlo SNV

   Odpovedať
 5. Katarina
  Katarina hovorí:

  Dobry den, moja otazka bude asi az prilis laicka a mierne paranoidna…mamina ma plnu moc na konanie, podpisovanie a ine ukony v suvislosti s bytom ktory vlastnim, dnes bola podpisovat zvysenie sumy do fondu oprav, pani, ktora podpisy zbierala si toto splnomocnenie odfotila, ze ho musi prilozit k podpisu…nemoze to tato „tretia strana“ zneuzit ? Predsalen su tam nase rodne cisla a vsetky udaje, viem, je to len foto ale v dnesnej dobe uz sa da zneuzit cokolvek…mala si to vobec fotit ? Bolo to nevyhnutne ? Dakujem.

  Odpovedať
  • bloger
   bloger hovorí:

   Dobré ráno Katarína, je to v poriadku treba sa pýtať, ak si človek nie je istý. Podstatné na splnomocnení je, že v jeho obsahu musí byť presne uvedené kto je splnomocniteľ a kto splnomocnenec no predovšetkým zadefinované úkony, na ktoré sa to dané splnomocnenie vydáva. V tomto prípade predpokladám, že to bola osoba poverená správcom bytového domu ak nie správca sám, takže jeho konanie je podľa mňa správne predsa musí byť aj on/ona krytý kto danú zápisnicu týkajúcu sa zvýšenia sumy do fondu opráv podpísal.

   Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *