FIKCIA DORUČENIA ÚRADNEJ ZÁSIELKY. Čo je to?

Fikcia doručenia vás môže dostať do nepríjemností aj kvôli svojej podstate, aj kvôli často neprofesionálnemu prístupu zamestnancov pošty.  Podľa slovenského práva je to náhrada za skutočné doručenie úradnej zásielky. Ide o prípady vážnych súdnych a úradných písomností, rozsudkov, výziev, exekúcií a podobne. Je možné ju uplatniť voči fyzickej, aj voči právnickej osobe/firme.

Fikcia doručenia je zradná v tom, že zásielka je považovaná za doručenú, aj keď si ju adresát neprevezme a ani o nej nemusel vedieť. A v tom je zákon deravý. Považovať obsah zásielky adresátovi známy, aj keď ju nikdy neprevzal a nenazrel do jej obsahu? Krátkozraké.

Väčšinou sa fikcia doručenia uplatňuje, ak je adresát opakovane nezastihnuteľný. Poštový doručovateľ by mal zanechať ako informáciu o zásielke modrý lístok /výzvu/, na ktorom sú údaje o druhom pokuse o  doručenie zásielky. Nemôže to však byť v tej istý deň. Ak ho opakovane nezastihne, zanechá v schránke žltý lístok, ako oznámenie o uložení zásielky. Takýto opakovaný pokus sa týka hlavne a predovšetkým doručovania súdnych a úradných rozhodnutí.

Ak neprebehne opakovaný pokus o doručenie zásielky, nemôže nastať fikcia doručenia, takže ani právne účinky takejto zásielky. Záleží ale taktiež na zamestnancoch pošty, ktorí ak nezanechajú modrý lístok, tak došlo k procesnej chybe a právny úkon je neplatný.

Problém je však v prípade konfrontácie dokázať, že vám modrý, alebo žltý lístok nebol naozaj zanechaný. Vždy je lepšie byť zastihnuteľný. Predídete tým problémom, nepríjemnostiam a neznalosti dôležitých právnych úkonov a rozsudkov, ktoré sa vás týkajú a môžu nadobudnúť platnosť aj bez toho, aby ste sa o nich dozvedeli.

Zamestnancov pošty mimo sedenia na pobočke za okienkom nikto nekontroluje a aj kvôli frustrácii z nízkeho platu prácu odfláknu. Úkony, ktoré sa nedajú dokázať, že ich nevykonali, tak jednoducho neurobia a aj keď sa zásielku nepokúsia doručiť druhý krát, tak vykážu, že tak urobili. Čo na tom, že porušujú zákon a poštový poriadok.

Odporúčame vám, aby ste boli zastihnuteľní a v prípade, že sa nezdržujete dlhší čas doma, alebo z akéhokoľvek dôvodu nemôžete preberať zásielky osobne na svojej adrese, neváhajte nás osloviť a preberanie zásielok, aj tých úradných, vybavíme za vás.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *