SPRÁVNE PÍSANIE ADRESY A JEJ NÁLEŽITOSTI

Adresy v poštovnom styku sú jedinečné údaje, ktoré umožňujú doručenie zásielky konkrétnej osobe, alebo firme. Obsahuje meno osoby, alebo názov organizácie, miesto, spôsob dodania – názov ulice, popisné číslo, mesto, poštové smerovacie číslo, prípadne názov štátu.

PSČ /poštové smerovacie číslo/ je dôležitou súčasťou adresy. Skladá sa z piatich čísel a označuje územný obvod dodávacej pošty. Prvé tri čísla sú od ostatných dvoch oddelené medzerou a posledná číslica je od názvu pošty oddelená dvoma medzerami.
PSČ na Slovensku spravuje Slovenská pošta.

Ale ako správne písať adresu? Je niekoľko zásad, ktoré by mal odosielateľ dodržať:

Základ je adresu písať čitateľne, prehľadne, bez škrtania a prepisovania. Píše sa latinským písmom a arabským číslami. Pri medzinárodnom styku sa krajina určenia uvádza do posledného riadku veľkým písmom, ideálne v angličtine, ako svetovom jazyku.

Pri písaní adresy strojom, alebo počítačom, by veľkosť písma nemala byť menšia ako 3 milimetre. Pri ručnom písaní sa nepoužíva ceruza, ani atramentové pero, zmazateľné látky, alebo prostriedky obsahujúce luminiscenčné farbivo. Adresát sa nesmie uvádzať červenou farbou.

Pri okienkových obálkach musí byť v okienku vidieť celú adresu, bez ďalších údajov a obsahu listu.

Adresa adresáta, aj odosielateľa sa píše v pozdĺžnom smere zásielky. Zvisle môžu byť uvedené iba pri neštandardných zásielkách. Štandardne sa ale odosielateľ píše do ľavého horného rohu a adresát do pravého spodného. Pri balíkoch medzinárodného styku sa adresa adresáta a odosielateľa uvádza na poštovej sprievodke.

 

Ak adresát býva v podnájme, alebo je na návšteve, píše sa do adresy aj meno užívateľa adresy, s predložkou „u“, prípadne aj názov organizácie/firmy.

Adresa musí samozrejme obsahovať označenie odovzdávacieho miesta, čiže názov ulice, popisné číslo a v prípade poschodového domu môže byť uvedené aj poschodie. Ak je zásielka adresovaná na p.o.box, tak miesto nahrádza, alebo dopĺňa poznámka P.O. BOX a jeho číslo. Ak je balík adresovaný na poštu, tak sa k adrese doplní poznámka „na poštu“. Prijímateľ môže prijať zásielku na akejkoľvek pošte, ak nejde o úradnú zásielku. V takom prípade odosielateľ odovzdacie miesto nahradí, prípade doplní o poznámku „Poste restante“. Vtedy pošta zásielku nedoručuje, ani ju neoznámi adresátovi.

Pri posielaní pošty do cudziny netreba zabudnúť do spodného riadku adresy napísať veľkými písmenami názov krajiny, v ktorej sa adresát nachádza.

Do adresy sa odporúča uviesť len jedného adresáta, prípadne jedno odovzdávacie miesto. V prípade uvedenia viacerých adries pošta zásielku doručí na prvú uvedenú adresu. V prípade viacerých adresátov, ktorí majú spoločné odovzdávacie miesto, môže byť zásielka dodaná ktorémukoľvek z adresátov.

/foto: posta.sk/

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *