KONČIACA PLATNOSŤ CERTIFIKÁTOV A VÝMENA OBČIANSKEHO PREUKAZU: POČKAJTE SI NA TEN BIOMETRICKÝ

Využívate elektronický podpis? Tak to by ste si mali skontrolovať platnosť svojho občianskeho preukazu. Môže sa totiž stať, že od nového roka nebudete mať platné certifikáty a to aj vtedy, keď máte preukaz ešte platný. Týka sa to dokladov vydaných pred 20. júnom 2021, pretože majú staršie čipy, ktoré nebudú fungovať. Takže ak chcete elektronický podpis využívať, musíte mať nahraté nové certifikáty potrebné na kvalifikovaný elektronický podpis.

Občiansky preukaz ostane aj naďalej platný, môžete ho naďalej používať ako doklad totožnosti, aj sa ním prihlasovať na portáloch verejnej správy či do svojej elektronickej schránky na slovensko.sk. Nebude však možné sa podpisovať.

Dobrou správou je, že výmena preukazu bude bezplatná. Predtým sa totiž za výmenu platilo 4,50 eur. To však toho roku zrušila novela zákona o správnych poplatkoch. Urýchlené vydanie do dvoch dní však spoplatnené bude a to 20 eurami.

Nový doklad si musíte vybaviť osobne na oddelení dokladov. O nové certifikáty môžete následne požiadať taktiež osobne, pri prevzatí nového občianskeho preukazu, alebo online prostredníctvom eID klient. Budete mať novoaktivovaný BOK, KEP PIN aj KEP PUK.

Ak budete žiadať certifikáty online, musíte zadať nový BOK, ktorý ste uviedli pri žiadosti o občiansky preukaz. Kompletný návod nájdete v príručke aplikácie eID, dostupnej na stránke eidas.minv.sk. Môžete si tam skontrolovať aj platnosť aktuálnych certifikátov.

Ministerstvo v tlačovej správe vyzýva občanov, aby s výmenou počkali do decembra, pretože je v pláne vydávanie biometrických bezkontaktných občianskych preukazov. Takže pri výmene OP z dôvodu neplatných certifikátov by sme mohli získať už rovno doklad s biometrickými údajmi. Ten musí v zmysle európskeho práva mať do roku 2031 každý občan SR. Novinkou bude spracovanie, odtlačky prstov či nové bezpečnostné prvky, chrániace doklad pred zneužitím v prípade straty či odcudzenia.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *