NA TOTO NEZABÚDAJTE PRI PRERUŠENÍ PREVÁDZKY, ČI DOČASNOM ZATVORENÍ PODNIKU

Momentálnu situáciu v súvislosti s koronakrízou sme si dobrovoľne nevybrali a musíme rešpektovať predpisy, nariadenia a prevenciu. Obzvlášť ťažko sa s tým všetkým vyrovnávajú podnikatelia, živnostníci a firmy, pretože to má dopad na ich činnosť, produkciu a zárobok. V súvislosti s podnikateľskými rizikami ponúkame pár rád na toto obdobie, aby sa maximálne možne zabránilo nechceným udalostiam:

 • V prípade zatvorenia prevádzky, alebo dočasného prerušenia činnosti netreba zabudnúť na dozor a stráženie, aby objekt neostal bez ľudského dohľadu, čo je možné realizovať aj po vzájomnej dohode so zamestnancami, či kolegami, ktorí by mohli vykonávať pravidelné obhliadky
 • Netreba zabudnúť odpojiť zariadenia, stroje a sklady od elektrickej energie, taktiež vodu, plyn
 • Z hľadiska prevencie a bezpečnosti treba nechať prístupné a dostupné únikové východy, hasiace zariadenia, hydranty, brány, vstupy
 • Preveriť zatvorenie všetkých okien a dverí a to na všetkých poschodiach
 • Zabezpečiť stroje a mobilné zariadenia proti nechcenému pohybu
 • Odstrániť, alebo zabezpečiť horľavé, výbušné a nebezpečné látky; taktiež všetko, čo by mohlo spôsobiť škody
 • Keď príde čas opätovného spustenia prevádzky, je dôležité dodržiavať správne postupy pri otvorení, spustení strojov a technológií

V prípade prevádzky s prerušenou činnosťou, kde nie je možné vypnúť všetky stroje a zariadenia, je potrebné mať dostatok pracovníkov, ktorí sa o nich starajú – technici, mechanici, kuriči, inštalatéri, prípadne zabezpečiť pohotovostnú službu pre prípad neželanej udalosti, ktorá by mohla viesť k škode, poruche, ohrozeniu majetku, života a okolia. Pozor treba dávať na tlakové zariadenia a pred vypnutím ich deaktivovať. Taktiež pre prípad nočných a ranných mrazov odstaviť vodu. V neposlednom rade všetky horľaviny a nebezpečné látky umiestniť dostatočne ďaleko od zdrojov ohňa, či tepla.

 

Čo v prípade stavebných firiem?

 • V prípade prebiehajúcich pozemných prác treba zaistiť základy okolitých budov, vytvoriť dočasné podpery, chrániť jamy a výkopy proti zrážkami, vytvoriť odtokové kanály – ak sú potrebné
 • Zabezpečiť a ochrániť proti nepriaznivému počasiu aj stroje, zariadenia, vstupy, okná
 • Nezabudnúť na oplotenie celého stavebného pozemku
 • Mať dokumentáciu, prípadne inventárny zoznam toho, čo ostalo na stavbe počas jej prerušenia
 • Odporúčajú sa aj kamerové systémy, detektory, senzory a zabezpečovacie zariadenia, ak nie je možné stavbu zabezpečiť stálym dozorom.

V prípade uzatvorených poistných zmlúv je potrebné poisťovni nahlásiť prerušenie činnosti.

Treba si uvedomiť, že dočasné opustenie prevádzok, priestorov, stavenísk môže byť príležitosťou pre vandalov, zlodejov, bezdomovcov, ale aj škodové udalosti – požiar, prasknutie potrubia, skrat, výbuch, živel, pohnutie zle zabezpečených stojov, ktoré môžu spôsobiť aj všeobecné ohrozenie na zdraví a na životoch, nie iba poškodenie majetku.

 

 

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *