NEVÝHODY SÍDLA V BYTE, ALEBO V DOME

Ak vlastníte nehnuteľnosť vy, alebo vaša blízka osoba, tak nemáte so zriadením sídla žiadne náklady a teda to je asi jediná významná výhoda sídla firmy v byte, alebo v dome. Tých nevýhod je ale podstatne viac.

Podnikaním chce človek vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť a samozrejme si pekne žiť zo zisku. Nie však to má takýto scenár a podnikanie sa nemusí podariť. Začnú sa hromadiť dlhy a prvé miesto, kde budú podnikateľa hľadať veritelia, je jeho byt, alebo dom. A dohadovať sa s niekym na urovnaní dlhov, alebo sporov na ulici, či na chodbe v paneláku, nie je veľmi príjemné. A susedov zvyknú baviť takéto scény, na ktoré sa nezabúda.

Biznis má svoje svetlé, ale aj temné stránky a nie každý k podnikaniu pristupuje zodpovedne a korektne. Podnikateľ sa môže zapliesť s dodávateľom, ktorý je namočený v niečom nekalom, alebo môže urobiť niečo nekalé spoločník a tak na dvere sídla podnikania zaklope polícia. Podnikateľ pritom môže byť iba nešťastne zatiahnutý do protizákonných praktík, no je ťažké svoju nevinu v tej chvíli vysvetľovať svojej rodine, či susedom.

Na kontrolu môže prísť aj Daňový úrad, ktorý si preveruje riadne označenie sídla firmy a či je konateľ firmy zastihnuteľný. Pracovníci daňového úradu majú právo vstupovať aj do priestorov sídla firmy. Takže aj do bytov a domov, ak je tam vedené sídlo podnikania a to na základe § 38 zákona č. 563/2009. Presné znenie paragrafu 38 je: „(1) Zamestnanec správcu dane má právo v dobe primeranej predmetu zisťovania, najmä v dobe prevádzky, na neobmedzený prístup na pozemky, do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta vrátane dopravných prostriedkov a prepravných obalov, k účtovným písomnostiam, záznamom a informáciám, a to aj na technických nosičoch dát, a vykonať obhliadku veci v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona. Toto právo má aj ak ide o dom, ktorý daňový subjekt používa aj na podnikanie.“

Ak sa podnikaniu nebude dariť, alebo sa nedopatrením neuhradí faktúra, či akákoľvek iná platba, môže firme prísť exekúcia. A exekútor príde, spíše majetok a zoberie ho na mieste sídla podnikania. Vezme aj veci, ktoré sa netýkajú firmy a podnikania a potom treba podstúpiť zložité úkony na vylúčenie osobných vecí z exekúcie.

V bytovom dome môže prísť pri podnikaní k zvýšeniu nákladov na energie, čo zvykne susedom vadiť. Alebo sa s nimi treba dohadovať, kompenzovať im zvýšené náklady na energiu.

Sídlo firmy v dome, alebo v byte nepôsobí veľmi dôveryhodne a imidž firmy je tým výrazne zasiahnutý. Môže to odradiť jak obchodných partnerov, tak klientov, či zákazníkov a stretávať sa s nimi po kaviarňach taktiež nie je veľmi profesionálne a diskrétne.

Aj keď je dnes homeoffice obľúbenou formou práce, nie je nutné uvádzať ako sídlo firmy vlastný domov. Je možné pracovať z domu, ale sídlo mať uvedené inde. A na to slúži virtuálna adresa, s ktorou vieme pomôcť každému, kto si uvedomuje všetky tieto nevýhody adresy podnikania uvedenej v dome, alebo v byte.

Využite naše služby a oceníte ich výhody.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *