NOVELA ZÁKONA O OBCHODNOM REGISTRI: Pripravte sa na tieto zmeny

So zákonmi súvisia aj novely, ktoré je dobré sledovať, aby sa človek nestratil v podstatných informáciách a predišiel tak škodám z nevedomosti. Koncom októbra 2019 NR SR schválila novelu zákona o obchodnom registri a tak OR prejde podstatnými zmenami. Predovšetkým ide o možnosť podávania návrhov do OR výhradne v elektronickej podobe a na listinné návrhy sa prihliadať nebude. K údajom s.r.o. pribudne povinnosť uvedenia aj dátumu narodenia a rodného čísla. Fyzické osoby sa nebudú môcť do OR zapísať a budú z neho vymazané neaktívne s.r.o.

 

PODANIA DO OR BUDÚ UŽ IBA V ELEKTRONICKEJ PODOBE

V súčasnosti je možné registrovať spoločnosť, prípadne uvádzať zmeny dvoma spôsobmi – v listinnej forme, alebo elektronicky. Od 1. 7. 2020 však toto bude možné už iba elektronicky, čím sa zároveň znížia poplatky o polovicu. Súd teda nebude prihliadať na podania v listinnej podobe a v elektronickej podobe musia byť aj prílohy – všetko autorizované elektronickým podpisom. Jedinou výnimkou podania prílohy v listinnej forme bude, ak veľkosť jej obsahu neumožní elektronické podanie. To však treba splniť do 15 dní.

Poplatky ostanú nezmenené a návrh na zápis do OR bude spoplatnený sumou 150 eur; pri zmene údajov 33 eur.

 

VIAC ZAPISOVANÝCH ÚDAJOV

Po novom sa pri spoločníkovi s.r.o. bude uvádzať okrem jeho adresy aj dátum narodenia a rodné číslo. V prípade, že je spoločníkom iná spoločnosť, tak sa do OR bude zapisovať aj jej identifikačné číslo. Dôvodom je jednoduchšia identifikácia danej osoby. Ochranou týchto údajov bude ich nezverejňovanie.

 

ZÁLOŽNÉ PRÁVO

Okrem zriadenia záložného práva sa do OR bude zapisovať aj údaj, že bolo zriadené záložné právo k obchodnému podielu spoločníka. Uvedú sa aj údaje o záložnom veriteľovi – meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo označenia záložnej zmluvy.

 

POVINNOSŤ ZAPÍSANIA NOVÝCH ÚDAJOV DO 30. 9. 2021

Štatutárny orgán s.r.o. bude musieť zosúladiť zápis nových údajov v OR spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny údajov, najneskôr do 30. septembra 2021. V opačnom prípade ho súd vyzve k oprave týchto údajov. Ak k oprave nedôjde do 15 dní od doručenia výzvy, súd na návrh neprihliadne. Pri zmeškaní podania návrhu na zápis zmeny, hrozí štatutárnemu orgánu pokuta do výšky 3310 eur.

 

FYZICKÉ OSOBY SA UŽ DO OR ZAPISOVAŤ NEBUDÚ

Po novom zanikne možnosť pre fyzické osoby dobrovoľne sa zapísať do OR a dôvodom je, že tieto osoby sa už zapisujú do iných registrov a zápis do OR je kontraproduktívny. Fyzické osoby – podnikatelia, by mali byť po 1. 7. 2020 z OR vymazané.

 

VYMAZANIE NEAKTÍVNYCH OSÔB Z REGISTRA

Novela Obchodného zákonníka prináša aj automatický výmaz starých, neaktívnych právnických osôb z registra.
S.r.o. bude vymazaná v prípade, ak nemá stále vykonanú premenu menovitej hodnoty vkladov, alebo základného imania na EURO. Ak spoločnosť túto povinnosť nesplní ani do 1. októbra 2020, bude vymazaná z OR.
Z OR budú vymazané aj spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. 7. 2016 a predpokladá sa u nich, že sú v úpadku.

 

OBMEDZENIE ZALOŽENIA S.R.O. OD 1. JÚLA 2020

Pri zápise spoločníka/konateľa do OR, bude súd skúmať, či na túto osobu nie je vedená exekúcia. V tomto prípade ju súd do OR nezapíše.

Snáď sme Vám týmito informáciami pomohli a ak ste o týchto zmenách vedeli, tak ste si ich aspoň pripomenuli.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *