O HORÚCE LETO SA ZNOVA POSTARAJÚ AJ KONTROLY FINANČNEJ SPRÁVY

Aj tento rok si finančák posvieti na prevádzky a to pri akcii Horúce leto. Pozor teda na evidenciu tržieb v e-Kase. A keďže leto je aj o sezónnych prevádzkach a festivaloch, pozrú sa aj na tie. Akcia Horúce leto potrvá od začiatku júla do začiatku septembra, zbystrite preto pozornosť všetci tí, ktorí sa zúčastňujete jarmokov, festivalov, spoločensko-kultúrnych podujatí, ale aj v baroch, na diskotékach, kúpaliskách či miestach so zvýšeným pohybom turistov. Vydávajte preto pokladničné doklady.

Kontroly môžu prebiehať aj formou monitorovania, kedy budú kontrolóri priamo na mieste napojení na systém e-Kasa a porovnávať reálny predaj so zaevidovaním tržby. Ak všetko dodržiavate, nemusíte sa báť a vyhnete sa aj zbytočným úkonom, súvisiacim s kontrolou.

Minulý rok takto finančná správa preverila 768 pokladníc a porušenie zistila v 425 z nich. Celková výška pokút sa tak v laňajších letných mesiacoch vyšplhala na 123 196 eur.

Je to jednoduché – ak dodržujete zákon, nemusíte sa báť pokút a neprídete tak zbytočne o peniaze. Cieľom kontrol nie sú pokuty a zbytočné buzerovanie úradmi, ale dosiahnutie plnenia daňových povinností, disciplíny pri dodržiavaní zákona a vydávaní bločkov zákazníkom.

To platí aj v prípadoch, ak ste v pozícii hosťa či zákazníka. Ak máte pocit, že vám vystavili neúplný alebo falošný pokladničný doklad, môžete to ohlásiť priamo finančnej správe. Na všetkých tých špekulantov potom doplácajú aj ostatní a to práve nariadeniami, byrokraciou a kontrolami, ktoré majú zabrániť protiprávnemu konaniu, alebo ho odhaliť.

Pokladničný doklad z e-Kasy pri predaji služieb alebo tovaru musí obsahovať:

 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a predajné miesto – ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania
 • DIČ
 • IČO
 • IČ DPH
 • overovací kód podnikateľa
 • označenie tovaru alebo služby, množstvo tovaru, rozsah služby, priradenie sadzby DPH
 • cenu
 • základ dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb – ak je podnikateľ platcom DPH
 • sadzbu dane z pridanej hodnoty, alebo údaj o oslobodení od DPH, v členení podľa sadzieb – ak je podnikateľ platcom DPH
 • výšku dane z pridanej hodnoty, v členení podľa sadzieb – ak je podnikateľ platcom DPH
 • zaokrúhlenie ceny
 • celkovú cenu
 • dátum a čas vyhotovenia dokladu
 • kód e-Kasy
 • unikátny identifikátor dokladu
 • QR kód
 • poradové číslo

Ak dôjde k vráteniu tovaru alebo oprave položky, musí mať pokladničný doklad aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu.

Či ste obdržali pravý pokladničný doklad, si môžete overiť v aplikácii „Over doklad“ Je bezplatná a môžete si ju nainštalovať do mobilu. Alebo ju využiť na stránke finančnej správy.

A na záver: Kto je povinný používať e-Kasu?

 • fyzická alebo právnická osoba, oprávnená na podnikanie, ale aj samostatne hospodáriaci roľník
 • kto predáva tovar alebo službu, uvedenú v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP – taxikári, automechanici…
 • kto prijal platbu za tovar alebo službu na predajnom mieste v hotovosti alebo iným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *