OČR A ZMENY V ROKU 2021

Tento rok prinesie viacero legislatívnych zmien. Od apríla sa napríklad predlžuje maximálna doba ošetrovného na 14 kalendárnych dní a zavádza sa aj tzv. dlhodobé ošetrovné. Podmienky nároku, trvanie ošetrovného, aj jeho výšku upravuje zákon o sociálnom poistení.

Dôležitou zmenou je teda zavedenie dlhodobého ošetrovného a predlženie OČR.

K zmene podmienok nároku na ošetrovné dôjde od 1.4.2021 a týka sa fyzických osôb ktoré:

  • osobne a celý deň ošetrujú choré dieťa, manžela, manželku, rodiča, alebo rodiča manžela/manželky, ktorých zdravotný stav si podľa ošetrujúceho lekára vyžaduje nevyhnutné ošetrovanie inou fyzickou osobou
  • sa starajú o dieťa do dovŕšenia jeho 11 rokov, alebo do dovŕšenia jeho 18 rokov, ak je jeho zdravotný stav dlhodobo zlý:

– ak bola nariadená karanténa, alebo izolácia

– ak predškolské zariadenie/zariadenie sociálnych služieb boli príslušnými orgánmi zatvorené, alebo v nich prebieha karanténne opatrenie

– ak fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará ochorie, alebo jej bola nariadená karanténa, či izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti a nemôže sa o toto dieťa starať

Od apríla tohto roku vznikne fyzickej osobe nárok na ošetrovné aj vtedy, ak bude osobne a celý deň ošetrovať vnuka, vnučku, starých rodičov, súrodenca a aj dieťa, ktoré nemusí byť priamym príbuzným a to aj v prípade, ak si zdravotný stav blízkej osoby vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby – dlhodobé ošetrovné.

Od apríla tohto roku sa zo zákona o sociálnom poistení  predlžuje aj maximálna možná doba ošetrovného, na ktoré má fyzická osoba, spĺňajúca zákonné podmienky nárok. Od prvého dňa potreby ošetrovania, alebo starostlivosti o dieťa, z doterajších maximálnych 10 kalendárnych dní, na maximálnych 14 kalendárnych dní.

Novinkou je tzv. dlhodobé ošetrovné, taktiež od 1. apríla tohto roku. Tento nárok bude mať nemocensky poistená osoba, celodenne a osobne ošetrujúca blízku osobu, ktorej zdravie si vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

Dlhodobé ošetrovanie sa bude priznávať, ak sa osoba bude starať o chorého blízkeho príbuzného

  • po ukončení jeho minimálne päťdňovej hospitalizácii
  • ktorý je umierajúcim pacientom/pacientom v poslednom štádiu ochorenia

Tieto potreby bude potvrdzovať príslušný ošetrujúci lekár príbuzného.

Nárok na dlhodobé ošetrovné má fyzická osoba, ktorá musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky. Musí byť:

  • zamestnancom
  • povinne nemocensky poistenou SZČO, so zaplateným poistným na nemocenské poistenie v správnej sume za posledných 5 rokov. Dlžná suma, nižšia ako 5eur, sa nepočíta.
  • dobrovoľne nemocensky poistenou osobou so zaplateným povinným poistným za posledných 5 rokov, spĺňajúcou podmienku trvania 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania/starostlivosti.
  • osobou s potrebou osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti po zániku nemocenského poistenia

V prípade dlhodobého ošetrovného vyplatí Sociálna poisťovňa sumu vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu, pričom 55% denného vymeriavacieho základu nesmie presiahnuť 55% maximálneho vymeriavacieho základu.

Osobe s nárokom na dlhodobé ošetrovné bude priznaná a vyplatená dávka od prvého dňa potreby ošetrovania, po dobu najviac 90 kalendárnych dní.

Osoby sa pri ošetrovaní/starostlivosti o blízkeho môžu striedať, no najskôr po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho  prevzatia. Táto doba však môže byť kratšia, ak sa už daná osoba nemôže zo zdravotných dôvodov o blízkeho príbuzného starať.

 

 

/zdroj: podnikajte.sk/

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *