PRE DAŇOVNÍKOV: ZMENA V TERMÍNE PODANIA DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Koronavírus sa postaral o zmeny a opatrenia aj čo sa týka termínu na daňové priznanie k dani z príjmov. Ten sa automaticky pre všetkých daňovníkov oddialil na 30. 6. 2020.

Ministerstvom financií a finančnou správou bolo taktiež schválené nariadenie o zániku daňového nedoplatku, zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii k zaplatenej dani z príjmov. Toto nariadenie je účinné od 19.3. 2020, čo znamená, že všetky fyzické a právnické osoby môžu podať daňové priznanie a túto daň zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30. júna, a to bez obáv zo sankcie. To sa týka aj subjektov, ktoré už daňové priznanie k dani z príjmov podali a daň ešte nezaplatili.

Finančná správa sankcie neuplatní v prípade dodržania zákonných lehôt na podanie daňového priznania a to spomínaného 30. júna 2020. To znamená, že toho roku nie je podstatný obvyklý termín 31. marca, ani oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pretože táto lehota je predĺžená automaticky pre všetkých.  A to bez sankcie.

 

Podobne to bude prebiehať aj v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si nesplnia oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane a do konca marca neodvedú zrazenú daň, pretože aj v tomto prípade bude platiť termín 30. jún 2020. Tento zámer už bol schválený vládou.

Finančná správa s ministerstvom financií pripravuje aj ďalšie opatrenia v snahe daňovníkom pomôcť, v súvislosti s podnetmi, prichádzajúcimi od podnikateľov, účtovníkov, daňových poradcov a podobne. Má ísť o úpravy lehôt na podávanie prehľadov o zrazených preddavkov, daňových priznaní k DPH, hlásení o vyúčtovaní dane atď. Hľadajú sa teda všetky zákonné riešenia, ako túto sťaženú situáciu odľahčiť, no tieto kroky si vyžadujú zmenu legislatívy, čo je už na vláde a parlamente.

Tieto riešenia majú pomôcť hlavne tým, ktorí nestíhajú podať hlásenia, prehľady, daňové priznanie k DPH … , taktiež aby v tejto súvislosti neboli sankcionovaní a nemuseli zložito žiadať o odpustenie premeškanej lehoty.

Už teraz finančná správa usmerňuje daňové a colné úrady, ako by mali reagovať v danej situácii.

Sledujte s nami finálne zmeny, ktoré nová vláda prinesie.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *