ŠTÁT ZAVIEDOL DRUHÚ FÁZU PODPORY DOMÁCEJ STAROSTLIVOSTI

Poskytovatelia opatrovateľskej služby môžu začať požadovať príspevok za každú odpracovanú hodinu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uviedlo do pohybu druhú časť národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.

Prvá časť tohto národného projektu bola spustená na začiatku februára, kde oprávnení poskytovatelia mohli získať refundáciu miezd opatrovateliek za obdobie od júla 2023 do decembra 2023. Druhá časť projektu sa rozbehla dňa 4. marca 2024 a umožňuje poskytovateľom získať finančný príspevok vo výške 7,93 eura za každú odpracovanú hodinu opatrovateľskej služby.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol: „Po stabilizácii služieb v oblasti domácej starostlivosti sme urobili významný krok smerom k rozvoju ich podpory. Súčasná potreba v tejto oblasti stále narastá, a preto kontinuálne vyhodnocujeme tento trend a prispôsobujeme mu naše podporné opatrenia. Celková finančná pomoc v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby sa odhaduje na takmer sto miliónov eur do konca budúceho roka.“

Poskytovatelia opatrovateľskej služby majú možnosť požiadať o zapojenie sa do projektu na príslušných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v krajskom meste podľa miesta, kde poskytujú túto službu. Žiadosť sa môže podať osobne na podateľni, poštou na korešpondenčnú adresu úradu alebo elektronicky cez portál slovensko.sk.

„Poskytovanie starostlivosti o odkázaných jednotlivcov v ich domácom prostredí zlepšuje kvalitu ich života. Som preto potešený, že môžeme podporovať nielen rodinnú starostlivosť pomocou príspevku na opatrovanie, ale aj profesionálnu starostlivosť v rámci tohto národného projektu,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v oznámení o možnostiach podania žiadosti o zapojenie sa do projektu a poskytnutie finančného príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby. Ak sú splnené príslušné podmienky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzavrie s poskytovateľom dohodu. Príspevok bude vyplácaný na základe mesačnej žiadosti a predložených oprávnených výdavkov. V prípade splnenia podmienok bude príspevok vyplatený aj späť za obdobie od začiatku roku 2024.

Celkový rozpočet národného projektu je takmer 100 miliónov eur. Realizácia tohto projektu je možná vďaka spolufinancovaniu z fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko.

/zdroj: upsvr.gov.sk/
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *