VEDELI STE? Súčasťou základného imania spoločnosti môže byť aj nepeňažný vklad

Vedeli ste, že Obchodný zákonník umožňuje vložiť do základného imania spoločnosti aj nepeňažný vklad? Je to taktiež hodnota, ktorá sa dá na základe znaleckého posudku oceniť. S tým sú samozrejme spojené aj isté pravidlá.

Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom do OR. Ak je nepeňažným vkladom nehnuteľnosť, podnik, alebo jeho časť, ktorej súčasťou je nehnuteľnosť, musí vkladateľ odovzdať správcovi písomné vyhlásenie vkladateľa, s potvrdením pravosti jeho podpisu. Týmto sa vklad považuje za splatený. K návrhu na zápis do OR sa musí priložiť aj znalecký posudok.

V súvislosti s nepeňažným vkladom sa v spoločenskej zmluve musí uvádzať opis predmetu nepeňažného vkladu a v akej sume sa započíta.

Na určenie hodnoty nepeňažného vkladu slúži znalecký posudok, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia a či jeho hodnota zodpovedá prevzatému záväzku na vklad do spoločnosti. Nepeňažný vklad sa stáva majetkom firmy v deň jej zápisu do OR. Ináč sa postupuje pri nehnuteľnostiach, pri ktorých je vlastnícke právo nadobudnuté až vkladom vlastníckeho práva do katastra, na základe písomného vyhlásenia vkladateľa, spolu s overením podpisu.

Obchodný zákonník však určuje aj to, čo nemôže byť predmetom nepeňažného vkladu. Nemôže ním byť napríklad záväzok spoločníka vykonať pre spoločnosť prácu, alebo služby.
Najčastejším nepeňažným vkladom do spoločnosti sú stroje, zariadenie, tovar, dopravné prostriedky, nehnuteľnosti, pozemky, ale aj podnik, či jeho časť, pohľadávka, alebo majetkové právo.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *