POZOR, GENERÁLNY PARDON POTRVÁ UŽ LEN DO KONCA AUGUSTA

Generálny pardon potrvá už len do konca augusta. Je to možnosť pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, aby vyrovnali svoje záväzky a tak splnili podmienky pre odpustenie penále z dlhu. Ide o formu exekučnej amnestie, uplatňovanej voči dlžníkom Sociálnej poisťovne, a to od 1. februára 2023 do 31. augusta 2023. V tomto období Sociálna poisťovňa nepredpíše penále a odpustí povinnosť ich zaplatiť. Viazané je to na dlžné poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022. Podmienkou je teda zaplatenie celej dlžnej sumy do konca augusta 2023 a predloženie chýbajúcich výkazov poistného za rozhodujúce obdobie.

Odvádzateľ poistného musí predložiť podklady, na základe ktorých sa zistí správna suma poistného a príspevkov v období do 30. júna 2022. V prípade zahraničnej SZČO ide o poskytnutie dokladov na posúdenie vzniku a zániku jej povinného sociálneho poistenia a určenie správnej výšky poistného.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa na dlžníka pozerá, ako na toho, kto nemá možnosť zapojiť sa do generálneho pardonu.

Ako postupuje Sociálna poisťovňa?

Prerušuje predpisovanie penále a proces vymáhania

O odložení vymáhania pohľadávok na penále, ktoré realizuje vo vlastnej réžii, už počas februára dotknutých klientov informovala. Na generálny pardon upozornila aj Slovenskú komoru exekútorov a informácie o generálnom pardone a možnom zániku vymáhaného penále dostali aj exekútori.

Vyzýva klientov, aby od februára aktualizovali svoje kontaktné údaje a dozvedeli sa o možnosti generálneho pardonu

Na neuhradený dlh či chýbajúci výkaz Sociálna poisťovňa dlžníkov adresne upozorňuje zasielaním SMS správ, resp. emailov, ako aj prostredníctvom eSlužieb Sociálnej poisťovne. Aj preto je potrebné mať vždy aktualizované kontaktné údaje.

Sociálna poisťovňa od marca 2023 pravidelne upozorňuje klientov

Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, ktorým môže generálny pardon pomôcť pri riešení ich záväzkov voči Sociálnej poisťovni. Tento krok vykonáva každý mesiac.

Zabezpečenie prvého hromadného oddlženia v apríli 2023

Pri dlžníkoch so všetkými potrebnými údajmi a ktorí dlžné poistné uhradili, sa celý proces odpustenia penále vykoná automaticky. Odovzdávatelia poistného dostávajú o uplatnení generálneho pardonu a o odpustení penále oznámenie listom alebo do e-schránky.

Ak ste dlžníkom a chcete využiť podmienky generálneho pardonu, máte čas už len do 31. augusta 2023. „Alikvotné“ odpúšťanie penálenie je možné, takže dlžník musí mať za rozhodujúce obdobie zaplatené celé dlžné poistné. Iba vtedy mu Sociálna poisťovňa môže odpustiť penále.

Ak už máte povolený splátkový kalendár, tak musíte vyrovnať všetky záväzky na poistnom za celé obdobie pred 1. júlom 2022, ktoré boli splatné do 31. januára 2023, a to najneskôr do 31. augusta 2023. Vtedy bude môcť byť v tejto situácii uplatnený generálny pardon na penále. Dlžné penále vám teda Sociálna poisťovňa ani nepredpíše a nemusíte ho ani uhradiť – splátkový kalendár bude ukončený (pôjde o zánik pohľadávky na penále zo zákona).

 

zdroj: Sociálna poisťovňa

 

O ČOM JE PODNIKANIE A PREČO ZAČAŤ S VLASTNOU FIRMOU

Podnikanie nie je pre každého a asi by to veľmi nefungovalo, keby bol každý podnikateľ a boss. Každá práca, každé povolanie a každé remeslo je dôležité. Aj celková nastavená hierarchia, pretože jedni sú závislí od druhých. No podnikanie je dôležitou súčasťou hospodárskeho ekosystému a môže priniesť mnoho výhod. Existuje veľa dôvodov, prečo by ste mohli zvážiť začatie vlastného podnikania, ak ste tak ešte neurobili.

Je to o nezávislosti a kontrole

Podnikanie vám umožňuje mať kontrolu nad svojou prácou, časom, rozhodnutiami a a nápadmi. Môžete si tak vytvoriť vlastnú víziu a smer pre váš podnik. A možnosti sú nekonečné.

Je to o finančnej príležitosti

Podnikanie môže viesť k finančnej nezávislosti, aj keď netreba čakať zázraky ihneď, pretože ku všetkému vedie nejaká cesta a úsilie. No keď si budujete úspešný podnik, máte potenciál zarábať viac peňazí ako v zamestnaní. A predať ho ďalej svojim potomkom.

Je to o raste a rozvoji

Ak máte správneho podnikavého ducha a víziu, váš podnik môže rásť a rozvíjať sa. Môžete sa rozširovať do nových trhov a segmentov, čo vám umožní dosahovať väčší vplyv. Expandovať a vytvárať pracovné miesta, byť konkurencieschopní a inšpiratívni.

Je to o kreativite a inováciách

Podnikatelia majú možnosť prejavovať svoju kreativitu a inovácie prostredníctvom nových produktov, služieb a riešení. Táto možnosť prináša vzrušenie a naplnenie. Nie všetko totiž môžete robiť ako zamestnanci. Niektoré zamerania a smery si jednoducho musíte vytvoriť sami.

Je to o výzvach a riešeniach

Podnikanie prináša rôzne výzvy, ktoré vás motivujú riešiť problémy a hľadať nové prístupy. To vám pomôže rásť ako osoba aj profesionál. To, ako sa naučíte riešiť problémy z vás môže urobiť silnejšieho a odolnejšieho človeka aj v súkromnom živote, čím sa stanete oporou a vzorom pre svojich blízkych.

Je to o prispôsobovaní si pracovného času

Ako podnikateľ si môžete flexibilne nastavovať svoj pracovný čas. To vám umožní lepšie zladený pracovný a súkromný život. Samozrejme, nesmie to skĺznuť do flákania sa, pretože sa to prejaví.

Je to o vlastnej identite

Podnikanie vám umožňuje budovať svoju vlastnú značku a identitu. Môžete sa stať známou osobnosťou vo vašej oblasti a získať si rešpekt. Vybudovať si vlastné meno firmy, mať vlastné logo, slogan, sociálne siete, webovú stránku, farby, marketing… .

Je to o nových príležitostiach

Rozširovanie podnikania môže viesť k novým príležitostiam a partnerstvám. Môžete tak spolupracovať s inými podnikateľmi a firmami. Ak ich zaujmete a ak svojím podnikaním zaujmú oni vás.

Je to o spoločenskom vplyve

Úspešné podnikanie môže mať pozitívny vplyv na spoločnosť. Môžete vytvárať pracovné miesta, prispievať k miestnej ekonomike a podporovať inovácie. Svojimi aktivitami môžete zo zabudnutých miest a obcí urobiť atraktívne a zaujímavé.

Je to o osobnostnom raste

Podnikanie prináša mnoho príležitostí na osobný rast a sebavyjadrenie. Musíte sa učiť novým zručnostiam, zvládať výzvy a získavať nové skúsenosti. A samozrejme sa vzdelávať.

Začatie a vedenie podniku však nie je ľahkou úlohou. Vyžaduje si to odhodlanie, prácu a ochotu podstupovať riziko. Dôležité je mať realistické očakávania, plánovanie a ochotu učiť sa zo svojich chýb. V konečnom dôsledku, rozhodnutie začať podnikať závisí od vašich cieľov, hodnôt a odvahy. Ak ste pripravení čeliť výzvam a investovať do svojho rastu, podnikanie môže byť ohromnou príležitosťou pre osobný, profesionálny a finančný úspech.

OCHRANA PRED PODVODMI S PENIAZMI A OSOBNÝMI ÚDAJMI VO FIRMÁCH: NA ČO SI DAŤ POZOR?

Všetko sa urýchľuje a digitalizuje, pretože si to vyžaduje dnešná doba. Je to pohodlné, pohotové, častokrát šetrnejšie a efektívnejšie, A keďže digitálna transformácia preniká do všetkých oblastí podnikania, stáva sa ochrana pred podvodmi s peniazmi a osobnými údajmi pre firmy nevyhnutnosťou. Každá doba totiž má aj svojich démonov a špekulantov, ktorí namiesto budovania niečoho vlastného radšej ohrozia snahu niekoho iného, či už z pomsty, princípu, obohatenia sa alebo získania cudzej identity a know how. Rastúca komplexnosť podnikových operácií so sebou teda prináša aj zvýšené riziká, ktorým by sme mali venovať pozornosť.

Typy známych podvodov:

 • Phishing a Pharming: Zlodeji sa snažia získať citlivé informácie tým, že vás zlákajú na falošné webové stránky alebo e-maily, ktoré vyzývajú na odhalenie osobných údajov.
 • Faktúrový podvod: Podvodníci môžu vytvárať falošné faktúry alebo žiadať o platby na neexistujúce účty, čím privádzajú firmy o peniaze.
 • CEO podvod: Tento sofistikovaný podvod zahŕňa falošnú komunikáciu od vrcholového riaditeľa alebo vedúcich pracovníkov, aby získali peniaze či informácie.

Zabezpečte svoju e-mailovú komunikáciu:

 • Overte si zdroj: Pred otvorením príloh alebo kliknutím na odkazy overte, že je e-mail skutočne od spoľahlivej osoby.
 • Dvojfázová autentifikácia: Zavádzajte dvojfaktorovú autentifikáciu pre prístup k citlivým informáciám a financiám.

Ochrana osobných údajov:

 • Zásady ochrany údajov: Uistite sa, že dodržiavate zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov a máte jasné zásady pre ich zhromažďovanie a uchovávanie.
 • Školenie zamestnancov: Zaistite, že vaši zamestnanci sú oboznámení s dôležitosťou ochrany osobných údajov a poznajú postupy na ich zabezpečenie.

Monitorujte podozrivé aktivity:

 • Pravidelné kontroly: Regulérne kontrolujte účty, fakturáciu a transakcie, aby ste odhalili podozrivé aktivity.
 • Bezpečnostné softvéry: Využite moderné softvérové nástroje na detekciu a prevenciu podozrivých aktivít.

Zdieľanie informácií a včasné reakcie

 • Interná komunikácia: Zdieľajte informácie o nových typoch podvodov s tímom a vytvorte tak spoločnú obozretnosť. Je v záujme všetkých spolupracovníkov aj zamestnancov, aby nedošlo k narušeniu. Keďže aj oni sú súčasťou zhromaždených a uložených dát.
 • Rýchle reakcie: Ak máte podozrenie na podvod, rýchlo reagujte a informujte príslušné orgány.

V dobe rastúcej digitálnej hrozby sa ochrana pred podvodmi s peniazmi a osobnými údajmi stáva kľúčovým prvkom pre každú firmu. Prevencia a povedomie sú dôležité k minimalizácii rizík a udržaniu bezpečnosti vo vašom podnikaní. S týmto vedomím a opatrnosťou môžete ochrániť vaše financie a dôverné informácie pred úmyslami podvodníkov.

O HORÚCE LETO SA ZNOVA POSTARAJÚ AJ KONTROLY FINANČNEJ SPRÁVY

Aj tento rok si finančák posvieti na prevádzky a to pri akcii Horúce leto. Pozor teda na evidenciu tržieb v e-Kase. A keďže leto je aj o sezónnych prevádzkach a festivaloch, pozrú sa aj na tie. Akcia Horúce leto potrvá od začiatku júla do začiatku septembra, zbystrite preto pozornosť všetci tí, ktorí sa zúčastňujete jarmokov, festivalov, spoločensko-kultúrnych podujatí, ale aj v baroch, na diskotékach, kúpaliskách či miestach so zvýšeným pohybom turistov. Vydávajte preto pokladničné doklady.

Kontroly môžu prebiehať aj formou monitorovania, kedy budú kontrolóri priamo na mieste napojení na systém e-Kasa a porovnávať reálny predaj so zaevidovaním tržby. Ak všetko dodržiavate, nemusíte sa báť a vyhnete sa aj zbytočným úkonom, súvisiacim s kontrolou.

Minulý rok takto finančná správa preverila 768 pokladníc a porušenie zistila v 425 z nich. Celková výška pokút sa tak v laňajších letných mesiacoch vyšplhala na 123 196 eur.

Je to jednoduché – ak dodržujete zákon, nemusíte sa báť pokút a neprídete tak zbytočne o peniaze. Cieľom kontrol nie sú pokuty a zbytočné buzerovanie úradmi, ale dosiahnutie plnenia daňových povinností, disciplíny pri dodržiavaní zákona a vydávaní bločkov zákazníkom.

To platí aj v prípadoch, ak ste v pozícii hosťa či zákazníka. Ak máte pocit, že vám vystavili neúplný alebo falošný pokladničný doklad, môžete to ohlásiť priamo finančnej správe. Na všetkých tých špekulantov potom doplácajú aj ostatní a to práve nariadeniami, byrokraciou a kontrolami, ktoré majú zabrániť protiprávnemu konaniu, alebo ho odhaliť.

Pokladničný doklad z e-Kasy pri predaji služieb alebo tovaru musí obsahovať:

 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a predajné miesto – ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania
 • DIČ
 • IČO
 • IČ DPH
 • overovací kód podnikateľa
 • označenie tovaru alebo služby, množstvo tovaru, rozsah služby, priradenie sadzby DPH
 • cenu
 • základ dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb – ak je podnikateľ platcom DPH
 • sadzbu dane z pridanej hodnoty, alebo údaj o oslobodení od DPH, v členení podľa sadzieb – ak je podnikateľ platcom DPH
 • výšku dane z pridanej hodnoty, v členení podľa sadzieb – ak je podnikateľ platcom DPH
 • zaokrúhlenie ceny
 • celkovú cenu
 • dátum a čas vyhotovenia dokladu
 • kód e-Kasy
 • unikátny identifikátor dokladu
 • QR kód
 • poradové číslo

Ak dôjde k vráteniu tovaru alebo oprave položky, musí mať pokladničný doklad aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu.

Či ste obdržali pravý pokladničný doklad, si môžete overiť v aplikácii „Over doklad“ Je bezplatná a môžete si ju nainštalovať do mobilu. Alebo ju využiť na stránke finančnej správy.

A na záver: Kto je povinný používať e-Kasu?

 • fyzická alebo právnická osoba, oprávnená na podnikanie, ale aj samostatne hospodáriaci roľník
 • kto predáva tovar alebo službu, uvedenú v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP – taxikári, automechanici…
 • kto prijal platbu za tovar alebo službu na predajnom mieste v hotovosti alebo iným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť

NEPRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY A NÁROK NA PREDĹŽENÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku môže o tento príspevok žiadať aj rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov.

Rodičovský príspevok je štátnou dávkou na podporu starostlivosti rodiča o dieťa do 3 rokov, s výnimkou do 6 rokov z dôvodu dlhodobo zlého zdravotného stavu. Poberať ho za splnených podmienok môže rodič dieťaťa alebo FO, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti či manžel rodiča, ak spolu žijú v jednej domácnosti.

Výška rodičovského príspevku každoročne súvisí so zmenou sumy životného minima. Do 31. júla je základnou sumou 301 eur, ak oprávnená osoba nepoberala materské. Ak materské poberala, je to 412,60 eur. Od 1. augusta sa výška rodičovského príspevku mení, a to na 345,20 eur, ak oprávnená osoba nepoberala materské a na 473,30 eur, ak poberala.

V prípade viacerých súčasne narodených detí, sa na každé narodené dieťa dávka zvyšuje o 25%. Takže pri dvojičkách o 25%, pri trojičkách o 35% z rodičovského príspevku.

Predĺžený rodičovský príspevok je teda určený rodičom, ktorí sa starajú o dieťa, ktoré z kapacitných dôvodov nebolo prijaté do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu. Najviac však do začiatku školského roka, v ktorom si dieťa začne plniť povinné predprimárne vzdelanie. V zmysle školského zákona sa na predprimárne vzdelanie prijímajú deti od 3 rokov, výnimočne od 2 rokov. Do tejto doby je starostlivosť o dieťa zabezpečovaná rodičovským príspevkom.

K schváleniu rodičovského príspevku je potrebné predložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov, na základe riadneho zápisu v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa najneskôr do 31. augusta dovŕši vek 3 roky. Toto rozhodnutie nemôže byť staršie ako 12 mesiacov.

Nárok na rodičovský príspevok sa uplatňuje žiadosťou na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie je možné pokračovať v poberaní príspevku na základe pôvodnej žiadosti o rodičovský príspevok. Nárok na príspevok zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy zriadenej územnou samosprávou alebo nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelanie. Príspevok môže byť zrušený aj v prípade, že rodič na konci školského roka nepredloží nové rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na ďalší školský rok. O prijatí dieťaťa do materskej školy je rodič povinný informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní.

A aké dávky nie je možné poberať popri rodičovskom príspevku? Materské, rodičovský príspevok na mladšie dieťa, príspevok na starostlivosť či dávku v nezamestnanosti. Naopak, poberať je možné ošetrovné, tehotenské, pomoc v hmotnej núdzi či invalidný dôchodok.

ÚPRAVA VÝŠKY ŽIVOTNÉHO MINIMA V ROKU 2023

Výška životného minima sa upravuje každý rok, vždy k 1. júlu a to na základe koeficientu nárastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo koeficientu rastu životných nákladov domácností s nízkym príjmom. Ide o minimálnu uznanú hranicu príjmov FO. Pod touto hranicou je už stav hmotnej núdze.

Určovanie výšky životného minima

Platné sumy životného minima sa vynásobia:

 • koeficientom rastu čistého peňažného príjmu na osobu, ak je tento koeficient na osobu za 1. štvrťrok bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka nižší, než koeficient rastu životných nákladov domácností s nízkym príjmom za rozhodujúce obdobie
 • koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie – ak je tento koeficient za rozhodujúce obdobie nižší než koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za 1. štvrťrok bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka

Rast životných nákladov domácností s nízkym príjmom a teda rozhodujúcim obdobím je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka, do apríla bežného kalendárneho roka.

Výškou životného minima sa mení:

 • predčasný dôchodok
 • daňový bonus na dieťa
 • nezdaniteľná časť základu dane
 • odmena za absolventskú prax
 • životné minimum pri exekúcii
 • maximálna odmena osoby na Úrade práce

Životné minimum od 1.7.2023 do 30.6. 2024

 • 268,88 eur plnoletá FO
 • 187,57 eur ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá FO
 • 122,77 eur neplnoletá osoba, nezaopatrené dieťa

Ako je to pri žiadosti o hypotéku?

Ak chce žiadateľ získať úver, musí mu po splátke úveru zostať finančná rezerva minimálne 40% čistého príjmu. Banka teda pri žiadosti odpočíta z čistého príjmu sumu životného minima za každého člena domácnosti a budúcu splátku úveru.

ZRUŠENIE KONCESIONÁRSKYCH POPLATKOV OD JÚLA 2023 PRE DOMÁCNOSTI AJ PODNIKATEĽOV

Na základe zákona o dani z osobitnej stavby schváleného vo februári 2023 boli zrušené koncesionárske poplatky s účinnosťou od júla 2023. RTVS tak bude po novom financovaná zo štátneho rozpočtu, čo sa významne dotkne aj podnikateľov.

Koncesionárske poplatky platili domácnosti a firmy s viac než tromi zamestnancami a to buď mesačne, jednorazovo, za kvartál, polrok alebo ročne. A nezáležalo na tom, či vo firme rozhlas a televíziu využívali.

Sadzby úhrady za služby RTVS je stanovený takto:

 • Od 3 do 9 zamestnancov 4,64 eur
 • Od 10 do 49 zamestnancov 58 eur
 • Od 50 do 249 zamestnancov 79,66 eur
 • Od 250 do 999 zamestnancov 199,16 eur
 • Nad 100 zamestnancov 464,71 eur

Aj kvôli výške týchto poplatkov zamestnávatelia vítajú túto zmenu. Povinnosť pre domácnosti a firmy zaniká od júla automaticky, bez vykonávania konkrétnych krokov. Ak máte zriadený trvalý príkaz, ten si v banke môžete od júla zrušiť.

Niektorí zamestnávatelia však hradili tieto poplatky jednorazovo za určité obdobie, aj do konca roka vopred. Preplatok im bude vrátený v druhom polroku 2023. Aj v tomto prípade prebehne všetko automaticky, bez nejakých úkonov zo strany platiteľov.

V prípade nedoplatkov bude potrebné výzvy uhradiť do 30 dní od ich doručenia. Inak si môže RTVS súdne nárokovať na pokuty, poplatky či poštové sadzby. Výšky pokút sú stanovené v súvislosti s počtom zamestnancom nasledovne:

 • Od 3 do 9 zamestnancov 33 eur
 • Od 10 do 49 zamestnancov 66 eur
 • Od 50 do 249 zamestnancov 100 eur
 • Od 250 do 999 zamestnancov 133 eur
 • Nad 1000 zamestnancov 166 eur

Výzvu na uhradenie nedoplatkov je možné očakávať aj po zrušení koncesionárskych poplatkov, pretože RTVS bude v kontrole nedoplatkov pokračovať aj po tejto lehote. Následne tieto nedoplatky môže vymáhať bez ohľadu na obdobie, v ktorom vznikli. Legislatíva však stanovuje určitú premlčaciu dobu a to aj pre domácnosti aj pre zamestnávateľov.

V prípade fyzických osôb je premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka 3 roky, ak nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak.

V prípade právnických osôb platí podľa Obchodného zákonníka premlčacia doba 4 roky.

 Ak RTVS dá výzvu na zaplatenie nedoplatku na súd, a pôjde o premlčanú dobu, je treba si uplatniť námietku premlčania.

MIKRODAŇOVNÍK V ROKU 2023 A JEHO VÝHODY

Mikrodaňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitým predpisom. Takže ním môže byť fyzická osoba, ktorá má príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti; taktiež právnická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za zdaniteľné obdobie nepresiahnu  49 790 eur. K zdaniteľným príjmom sa pritom zahŕňajú všetky dosiahnuté zdaniteľné výnosy, aj keď sú vysporiadavané zrážkou či zrazením sumy na zabezpečenie dane. Pri daňovníkoch, ktorí nie sú zriadení na podnikanie, napríklad občianske združenia či neziskovky, sa nezapočítavajú príjmy, plynúce z činností uvedených v ich stanovách. Do sumy 49 790 eur nie sú započítavané ani príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, či oslobodené príjmy od dane.

Pri pojme mikrodaňovník si však treba dávať pozor každé zdaňovacie obdobie zvlášť. Nie je možné automaticky tieto výhody využívať všetky nasledovné zdaňovacie obdobia.

Kto nemôže byť považovaný za mikrodaňovníka, a to ani vtedy, keď spĺňa podmienku obratu?

 • daňovník, ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie
 • daňovník v konkurze, likvidácii, alebo ak mu bol povolený splátkový kalendár
 • daňovník so zdaniteľným obdobím kratším ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, s výnimkou daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia

Na využívanie výhod mikrodaňovníka je potrebné to deklarovať daňovému úradu vyznačením v tlačive daňového priznania. A aké výhody vyplývajú z označenia mikrodaňovník?

 • výhodnejšie podmienky odpisovania hmotného majetku
 • výhodnejšie pravidlá odpočtu daňovej straty
 • možnosť tvorby daňových opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam v súlade s účtovnými
 • výhodnejšie odpisovanie pohľadávok a príslušenstva
 • 15% sadzba dane z príjmu

Výhodnejšie podmienky odpisovania hmotného majetku v roku 2023

Mikrodaňovník si môže výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky vstupnej ceny, čo predstavuje väčší priestor pre optimalizáciu. Toto je možné použiť na hmotný majetok, zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka. Nesmie ísť o luxusné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 a nehnuteľnosti v 5 s 6 odpisovej skupine.

Fyzické osoby môžu uplatniť zvýhodnené odpisovanie iba na majetok zaradený do obchodného majetku a súvisiaci s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Medzi ďalšie výhody patrí neobmedzenie výšky daňového odpisu príjmom z prenájmu. Zákon určuje, že daňovník môže pri prenajímanom hmotnom majetku uplatňovať daňové odpisy iba do výšky príjmov z prenájmu tohto majetku, no takéto obmedzenie neplatí pri prenájme hmotného majetku v odpisových skupinách 0 až 4 u mikrodaňovníka.

Pri predčasnom vyradení hmotného majetku, pri ktorom mikrodaňovník uplatnil zvýhodnené odpisy pred uplynutím zákonnej štandardnej stanovenej doby odpisovania, musí daňovník zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi už skutočne uplatnenými zvýhodnenými odpismi a štandardnými odpismi vyčíslenými podľa zákona o dani z príjmov.

Zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty u mikrodaňovníka v roku 2023 spočívajú v tom, že mikrodaňovníci si môžu umoriť daňovú stratu až do výšky celého základu dane.  Odpočet daňovej straty u mikrodaňovníkov je možné vykonať najviac do výšky základu dane, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty, považuje za mikrodaňovníka.

Z výhod statusu mikrodaňovníka je možné ťažiť aj pri odpisovaní pohľadávok a ich príslušenstva. Mikrodaňovník si môže uznať odpis pohľadávky do daňových výdavkov v súlade s účtovníctvom bez ohľadu na časový test. Musí ísť o nepremlčanú pohľadávku účtovanú do zdaniteľných výnosov v zdaňovacom období, kedy má daňovník postavenie mikrodaňovníka.

 

/zdroj: www.podnikajte.sk/

AKO A PREČO PREJSŤ NA DIGITÁLNE DOKUMENTY

Novela zákona o účtovníctve z 1. januára 2022 umožnila prejsť na digitálnu kanceláriu a využiť tak výhody, ktoré toto riešenie prináša. Jednoduchosť, spoľahlivosť, vystavovanie faktúr v online fakturačných systémoch, digitálny archív či elektronická výmena dát. S digitálnou kanceláriou ušetríte na ručnom spracovaní faktúr, odľahčíte sa od rôznych papierov, môžete efektívnejšie pracovať s údajmi a dokladmi a šetríte miesto.

Od 1. 1. 2022 môžete papierové dokumenty prenášať do digitálnej podoby už aj skenovaním. Dokumenty v elektronickej podobe však musia byť úplné, s kompletným počtom strán, vrátane hlavičky či päty dokumentu. Sken musí byť samozrejme kvalitný, čitateľný a v dostatočnom kontraste. Z textu musí byť jasný každý znak, aby neboli zameniteľné čísla ani písmená. Dajte si preto záležať, aby ste preskenované dokumenty mali čisté, neprekryté, nezdeformované. Ak neviete narábať so skenerom, poproste niekoho, kto tomu rozumie a všetko vám pred tlačou nastaví. Ak nie je dôležitá farebnosť, sken môže byť aj čiernobiely, no ak je dôležitý aj farebný údaj, použite farebný sken.

Podmienkou novely zákona o účtovníctve je skenovanie v rastrovej grafike, vo formáte jpeg, png, tiff, jpg, pdf. Prevedenie listín do textových súborov napríklad vo worde nie je akceptovateľné. Nie je tam totiž zachovaná vizuálna zhoda.

Po preskenovaní dokumentu ho nemusíte ďalej uchovávať, čím získate množstvo miesta a nebudete sa brodiť v papieroch. Skenovať alebo fotiť do mobilnej aplikácie tak môžete všetky bločky, či už z nákupu alebo tankovania a tak a nemusíte báť, že ich niekam založíte alebo stratíte.

Vďaka tejto zmene odzvonilo chodeniu fyzickým návštevám medzi podnikateľom a účtovníkom s kopou papierov. Všetko funguje elektronicky nahratím na cloud alebo do aplikácie a odoslaním mailom.

ELEKRONICKÉ UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

Ide o uloženie dokumentov na dátový nosič – pamäťová karta, USB kľúč, CD nosič, cloud … . Ak ale bude daňový úrad žiadať o účtovný záznam v papierovej podobe, ste povinní ho previesť do papierovej podoby. Taktiež ste povinní umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, používaným na prevádzkovanie podnikania; taktiež k výstupom z týchto softvérov, ktorými sú účtovné záznamy.

Toto odbremenenie od držania papierových dokumentov po zákonnú dobu 10 je veľkým krokom vpred. Navyše, k svojim dokumentom sa tak hravo dostanete nech ste kdekoľvek. Bez nosenia kufríkov, zakladačov, obalov.

ŽIADOSTI O KOMPENZÁCIE VYSOKÝCH CIEN ENERGIÍ PRE FIRMY V ROKU 2023

Áno, už môžete žiadať o kompenzácie vysokých cien plynu a elektriny a to už za január 2023. Táto výzva je vyhlásená na prvý kvartál tohto roku. Aké sú však podmienky a kto môže o kompenzáciu žiadať?

Príjemcom dotácie môže byť firma alebo subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť a to bez ohľadu na jeho spôsob financovanie či právny status. Aj mikro, aj malé a stredné, aj veľké podniky. Takže bez rozdielu veľkosti firmy.

Kto však môže o kompenzáciu žiadať a aké podmienky musí spĺňať?

 •  nesmie voči nemu byť vedené konkurzné konanie; ani preňho nesmie byť zamietnutý návrh na konkurz pre nedostatok majetku
 •  nesmie mať zákaz prijímať dotácie, ani pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ
 •  nesmie sa proti nemu nárokovať na vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia komisie, kvôli neoprávnenosti pomoci
 •  nesmú sa naňho vzťahovať sankcie EÚ v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine
 •  nepatrí tu ani FO/nepodnikateľ, a to ani keď prenajíma svoju nehnuteľnosť ako obchodný priestor podnikateľovi
 •  o dotáciu nemôže žiadať ani správca bytového domu na energie za bytový dom. Iba ak by spĺňal podmienky tejto výzvy a bol by žiadateľom za svoju vlastnú spoločnosť
 •  nepatria tu taktiež firmy, ktoré nemali v príslušnom období odberné miesto pre odbere elektriny a plynu

VÝŠKA DOTÁCIE NA ENERGIE PRE FIRMY V ROKU 2023

Môžete získať 80 % z rozdielu medzi cenou za danú komoditu a ich zastropovanou cenou: 199 eur za 1 MWh pri elektrine, 99 eur za 1 MWh v prípade plynu.

Výpočet výšky dotácie na elektrinu:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8

Výpočet výšky dotácie na plyn:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8

Maximálna výška dotácie na firmu je 200 tisíc eur.

PRAVIDLÁ PODANIA ŽIADOSTI SÚ NASLEDOVNÉ

 •  úplná žiadosť a v nej pravdivé údaje
 •  podanie do uzavretia výzvy
 •  elektronické podanie a žiadosť overená kvalifikovaným elektronickým podpisom
 •  žiadosť podaná za každú prevádzku zvlášť

Formulár žiadosti o kompenzáciu je k dispozícii na Ústrednom portáli štátnej správy a podpísať ju musí každý štatutár, oprávnený konať v mene spoločnosti. Opravné žiadosti budú zaradené do nového posudzovania.

 

TERMÍNY PODANÍ

Za január 2023 – od 21.2.2023 do 30.6.2023

Za február 2023 – v priebehu marca do 30.6.2023

Za marec 2023 – v priebehu apríla do 30.6.2023