HOME OFFICE A VYHLIADKY PRACOVNÉHO PROSTREDIA DO BUDÚCNOSTI

Čo je to home office, komu vyhovuje a aké sú jeho výhody a nevýhody, sme písali už v predošlých článkoch. V tomto sa pozrieme do budúcnosti v súvislosti s prácou z domu.

Po pandémii sa pracovné prostredie z veľkej časti zmení, vzhľadom k tomu, že mnohé firmy museli kvôli koronakríze zmeniť svoje zaužívané spôsoby výkonu práce. Zväčša ide o možnosť home office /kde bol možný/. Budúcnosťou teda môže byť kombinácia výkonu práce na pracovisku a z domu, pričom súčasťou domovov sa stane kvalitné pripojenie na internet, potrebné pre pohodlnú pracovnú aktivitu online, s čím súvisí vybavenie, ako kamery a mikrofón, či už na vzdelávanie, porady, alebo kontakt s klientmi, kolegami a nadriadenými.

Každý kto mohol, využil počas pandémie možnosť práce z domu, čo prinieslo svoje výhody, ale aj nevýhody a podľa prieskumov by polovica opýtaných  zamestnancov brala možnosť home office aspoň raz týždenne. 10% opýtaných by takúto formu pracovného prostredia nechcelo vôbec.

Keďže počas pandémie mnohí zistili, že sa im práca z domu páči, musia mnohé firmy zvažovať jej zavedenie a to aspoň kombinovane. V opačnom prípade sa môže stať, že takúto prácu budú ľudia vyhľadávať aj za cenu výpovedí z terajšieho zamestnania, ktoré takúto možnosť neponúka. To sa však ukazuje pre firmy, ktoré majú alebo budujú kancelárie, finančne zaujímavejšie, pretože ušetria na priestore a zariadení.

Nie je však možné praktikovať masovú transformáciu pracovných miest na home office a to aj kvôli nevýhodám tejto formy, medzi ktoré patrí aj miešanie práce so súkromím, kontakt s rodinou, nesústredenosť a slabý kontakt s kolegami. Človek totiž potrebuje osobný sociálny kontakt. Veď komu sa nepáči napríklad spoločný obed s kolegami a komunikácia s nimi? Prípadne možnosť pohybovať sa aj v inom prostredí, ako domácom.

Ak bude pre firmy výhodná kombinácia práce na pracovisku a doma, budú určite zvažovať takúto zmiešanú variantu, ak si chcú zamestnancov udržať, pričom predpokladom musí byť dostatočná technická vybavenosť domácnosti –  wifi, PC/notebook, stôl, stolička, software, pomôcky na komunikáciu.

Pohľad na tradičné kancelárske prostredie, ale aj na coworking je do budúcna nejasný práve kvôli možnosti práce z domu, ktorú je možné vykonávať aj takto. Firmy podľa všetkého v blízkej dobe začnú zvažovať remodeling priestorov v myšlienke zvýšiť pohodlie a prevenciu rozostupmi pracovísk, aj kvôli lepšej cirkulácii vzduchu podľa najnovších „koronanoriem“. Zaujímavý je taktiež nový trend – zelená certifikácia a pokročilé technológie.

Kancelárske priestory sa budú prispôsobovať videokonferenciám a stretávaniu sa kolegov za účelom sociálneho kontaktu a tímovej spolupráce.

E-Learning

Aj keď asi offline prednášky, workshopy, tréningy, semináre, školenia nevymiznú, tak ich vo veľkej miere nahradia online riešenia. Všetky firmy budú túto formu musieť aplikovať a ísť s dobou. Každopádne nič nenahradí osobný kontakt a stretávanie sa s ľuďmi naživo, aj mimo kamier, písmen, obrazoviek a videonahrávok. Aj keď mnohých koronakríza naučila nestretávať sa a napriek tomu môcť pracovať aj z domu.

 

 

 

KÝM ZAČNETE PODNIKAŤ: NIE JE TO IBA O VÝSLEDKU, ALE AJ O CESTE K NEMU

Dnešný text bude ladený trochu ináč a venujeme ho všetkým, ktorí by chceli podnikať a byť sami sebe pánmi. Taktiež sa venujeme dlhé roky podnikaniu a nie je to ľahká cesta. Vyžaduje si správne rozhodnutia, čas, odolnosť voči stresu, často aj odopieranie a riešenie problémov. A môžeme povedať, že za úspešným podnikaním nestojí iba talent a vrodené predpoklady, ale aj tvrdá práca, poctivý prístup, neustála ochota učiť sa a priznanie si, že nie sme najchytrejší a najšikovnejší na svete. Podnikanie nás naučilo pokore a vďačnosti, pretože často je to o spokojných klientoch, hosťoch, zákazníkoch, odberateľoch, dodávateľoch… .

Ak sa rozhodnete začať podnikať, musíte za seba a svoje činy prevziať zodpovednosť, čo je viac, než byť iba zamestnaný, pracovať a raz za mesiac dostávať plat, vyplývajúci z pracovnej zmluvy. A so zvoleným prístupom v podnikaní príde buď rozkvet, alebo pád.

Veľmi dôležitou vlastnosťou podnikateľa je sebadisciplína. Stanovenie si cieľov a ich dosahovanie, plnenie si záväzkov, budovanie dobrého mena. Ak chcete podnikať, musíte pracovať aj na sebe, svojich zlozvykoch a nedostatkoch. Dennodenne víťaziť nad lenivosťou, či ľahostajnosťou a myslieť na to, že budujete celoživotné dielo. Ak to ovšem s podnikaním myslíte vážne.

Mali by ste na sebe dennodenne pracovať, stať sa „zlodejmi informácií“, s chuťou neustále sa vzdelávať a mať prehľad o trendoch, zákonoch, zmenách, konkurencii, vývoji trhu a samozrejme pracovať na finančnej gramotnosti.  Pretože kto nedrží krok s dobou a inováciami, toho hravo predbehne konkurencia.

Dôležitou vlastnosťou je húževnatosť. Ak sa rozhodnete podnikať, môžete sa stretnúť s nevôľou, alebo výsmechom okolia, odhováraním, prehováraním. Mnohí vás môžu ťahať za nohu späť do ich prostredia, v ktorom nie sú tak vysoké ambície, ako tie vaše. No mnohé sa zmení, keď prídu prvé úspechy. Zmení to vás, zmení to pohľad vašich známych na vašu osobu, skeptickí členovia rodiny vás začnú podporovať, pretože neuvidia iba vaše prázdne slová, vízie a sny, ale aj reálne výsledky vášho rozhodnutia podnikať.

A rada nad zlato – nevzdávajte sa pri prvom neúspechu, či odmietnutí. Poučíte sa totiž iba zo zlých skúseností a následne ich môžete využiť vo svoj prospech. Alebo poradíte ostatným.

Neodmysliteľnou súčasťou úspešného človeka je efektívne využitie času, aj toho voľného. Dôkladne plánovanie krátkodobých, aj dlhodobých cieľov a ich dosahovanie. Všetci máme k dispozícii 24 hodín denne a je na každom z nás, ako ich využijeme. Vždy sa zamyslite nad tým, či ten čas nejde využiť lepšie a či ho lepšie nevyužíva konkurencia.

A v neposlednom rade je tu pojem „vízia“. Ak ju človek stratí, stratí cieľ a smer, kam chce napredovať. Čo chce dosiahnuť. Vízia je zmysel toho všetkého – kvôli čomu ste sa vôbec do podnikania pustili. Vízia je obraz seba samého a svojho celoživotného diela v budúcnosti.

Kde sa vidíte vy? O rok, o dva, o desať? Prvá myšlienka po prebudení by mala patriť našim víziám a mala by nás sprevádzať celým dňom. A nemáme na mysli iba prácu, podnikanie a honbu za bohatstvom.

 

AKTUÁLNE: FINANČNÁ SPRÁVA SI V SEPTEMBRI POSVIETI NA ĎALŠIE PREVÁDZKY

Je dobré mať pri podnikaní splnené všetky náležitosti, dodržiavať pravidlá a nesnažiť sa nepoctivo vyhýbať povinnostiam. Predídete tak zbytočným nepríjemnostiam a plateniu pokút, pretože finančná správa vykonáva kontroly podnikateľov aj v tomto období. A aj tento mesiac prebehnú kontroly s názvom „Beauty“.

Finančná správa vykonáva kontroly podnikateľov a ako si plnia svoje povinnosti. A čísla pri týchto kontrolách ukazujú, že mnoho z nich si tieto povinnosti neplní, čo nie je fér voči ostatným. Nech už robíte čokoľvek, je dobré pristupovať k svojmu podnikaniu svedomito a poctivo, pretože nikdy neviete, kedy takáto kontrola čaká vás. A nevyhovoríte sa ani na zlú situáciu v období koronakrízy.

Počas augustovej akcie „Turista“ sa ukázalo, že mnoho podnikov obchádzalo systém eKasa a iba 52% z kontrolovaných prevádzok bolo tých poctivých. Aj preto budú tieto kontroly pokračovať. A na aké prevádzky si finančná správa posvieti?

V auguste sa v rámci akcie „Turista“ skontrolovalo celkom 930 prevádzok –  kúpaliská, bufety, stánky, turistické centrá, atrakcie a podobne… . Z nich poctivo zákazníkom dávalo pokladničné doklady iba spomínaných 52%. Zvyšných 48% nepoctivých podnikateľov obchádzalo systém a neodvádzali daň z príjmu, čím ostatných dostali do konkurenčnej nevýhody. Finančná správa však takýto prístup netoleruje a v septembri budú kontroly pod názvom „Beauty“ pokračovať. Zamerajú sa hlavne na salóny krásy, pedikúru, manikúru, vlasovú starostlivosť, kozmetiku. Neznamená to však, že iné prevádzky sa kontrolovať nebudú.

Ďalším negatívnym zistením bolo, že niektorí z kontrolovaných podnikateľov, ktorí systém obchádzali, žiadali zároveň o štátnu pomoc v období koronakrízy. Takže na jednej strane neodvádzali peniaze štátu a na druhej strane mali odvahu požiadať, aby im štát peniaze dal. V tomto prípade 177 nepoctivých podnikateľov, ktorí prešli kontrolou, dostali od štátu dokopy 444 000 EUR.

Finančná správa zhodnotila, že táto akcia bola pre štát prínosná, pretože splnila svoj účel. Tržby sa do evidencie dostali a príjmy počas obdobia kontroly vzrástli o 19%. U subjektov, kde kontrola nedopadla dobre, stúpol počet vydávania dokladov o 50%.

Tieto kontroly budú ako prevencia prebiehať aj naďalej. Majte sa na pozore a zbytočne neriskujte.

 

TRVALÝ POBYT DIEŤAŤA VO VZŤAHU K RODIČOM

Trvalý pobyt dieťaťa má vplyv na kvalitu jeho života. Či už ide o absolvovanie školskej dochádzky, zdravotnú starostlivosť, alebo určenie miestnej príslušnosti súdu v prípade súdneho konania. Jeho trvalý pobyt určujú jeho zákonní zástupcovia. Ten je spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. V tom istom čase môže mať občan SR iba jeden trvalý pobyt.

V čase narodenia dieťaťa je miestom jeho trvalého pobytu trvalý pobyt matky a to bez ohľadu na to, v ktorej obci v SR sa dieťa narodí. Automaticky sa registruje k trvalému pobytu matky. K trvalému pobytu dieťaťa podľa otca je potrebný súhlas matky.

Ak má teda otec iný trvalý pobyt, ako matka a rodičia chcú dieťa prihlásiť na ten, otec predloží v ohlasovni v mieste trvalého pobytu platný občiansky preukaz, list vlastníctva, súhlasy všetkých vlastníkov nehnuteľnosti a rodný list dieťaťa.

Začiatok trvalého pobytu dieťaťa je v prípade narodenia na území SR deň jeho narodenia. V prípade narodenia v zahraničí, je začiatkom jeho trvalého pobytu deň prihlásenia v ohlasovni.

  • Prijímanie dieťaťa do materskej školy by sa nemalo viazať na jeho trvalý pobyt a nemal by ovplyvniť tento proces
  • V prípade základnej školy má trvalý pobyt dieťaťa vplyv na jeho prijatie. Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Ide o tzv. spádovú školu. Riaditeľ spádovej školy musí prednostne prijať do povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v školskom obvode spádovej školy.

Zákonný zástupca môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu, no riaditeľ ho nemusí prijať. Ak dieťa nemá trvalé bydlisko, školskú dochádzku si plní v spádovej škole, určenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti platí v určitých prípadoch rajonizácia – zdravotný obvod tvorený zoznamom obcí, ulíc, prípadne popisných čísel, čo znamená, že trvalý pobyt dieťaťa určuje ambulanciu, v ktorej bude mať pediatrickú zdravotnú starostlivosť. Zákonný zástupca však môže pre dieťa vybrať iného lekára, ak ho bude ochotný prijať.

Treba si uvedomiť, že trvalý pobyt a bydlisko dieťaťa nie je to isté. To znamená, že bydlisko dieťaťa nemusí byť totožné s jeho trvalým pobytom.

V prípade rozvodu rodičov a zvereniu maloletého do opatery matky, súd nemôže matke prikázať, aby sa aj naďalej zdržiavala na súčasnej adrese a na presťahovanie aj s dieťaťom nie je potrebný súhlas otca. Je potrebné ho iba oboznámiť o zmene adresy. Súhlas druhého rodiča je potrebný iba v prípade, ak sa chce matka natrvalo aj s dieťaťom presťahovať do zahraničia. Právo odhlásiť maloletého z trvalého pobytu na území SR a jeho odsťahovanie do zahraničia je možné iba za súhlasu druhého rodiča.

Evidencia trvalého pobytu nemá vplyv na výživné a tak je povinná vyživovacia povinnosť aj pri zmene pobytu. A to aj keď sa otec rozhodne dieťa zaevidovať na svoje miesto trvalého pobytu.

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA A JEJ POUŽITIE

Elektronická schránka je úložiskom elektronických správ – prijatých, aj odoslaných. Prostredníctvom e-schránky môžu medzi sebou komunikovať fyzické, či právnické osoby a orgány verejnej moci – zdravotná poisťovňa, úrad práce, súd, okresný úrad, Sociálna poisťovňa atď … .

Účelom takýchto elektronických stránok je zrovnoprávnenie elektronického doručovania s písomným doručovaním. Takže podania prostredníctvom e-schránky majú rovnakú váhu, ako tie v listinnej podobe. A platí to obojstranne, pričom elektronický úradný dokument, ktorý je doručený do e-schránky, má rovnaké právne účinky ako úradný dokument v listinnej forme. Ak vám teda do elektronickej schránky príde dokument zo súdu, má rovnaký právny účinok, ako keď vám príde zo súdu list poštou.

E-schránka je akási oficiálna, štátom zriadená e-mailová schránka, cez ktorú môžu fyzické a právnické osoby oficiálne komunikovať so všetkými orgánmi verejnej moci; prijímať a odosielať žiadosti, žaloby, ohlásenia, vyjadrenia, sťažnosti a iné úradné dokumenty.

Štát vytvoril e-schránku na slovensko.sk orgánom verejnej moci, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, zapísaným organizačným zložkám, fyzickým osobám s dosiahnutým veku 18 rokov, ktoré nie sú podnikateľmi. Na základe žiadosti je možné zriadiť e-schránku pre právnické osoby bez sídla na území SR, subjektom medzinárodného práva, fyzickým osobám bez slovenského štátneho občianstva, či osobám do 18 rokov, ktoré nie sú podnikateľmi.

Ak aj má niekto zriadenú elektronickú schránku, tak to neznamená, že ju  musí používať a automaticky mu budú do nej chodiť elektronické dokumenty namiesto listov do schránky. Elektronická schránka musí byť totiž aktivovaná na elektronické doručovanie.

Fyzické osoby, či už podnikatelia alebo nepodnikatelia, sa môžu rozhodnúť, či si túto schránku aktivujú – to je možné prostredníctvom jednoduchej žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky. Tá je dostupná v elektronickej schránke tlačidlom „aktivovať“. E-schránku môžete aj deaktivovať, no prípadné opätovné aktivovanie je možné až po šiestich mesiacoch a za poplatok 5 eur.

Právnické osoby však musia elektronickú schránku používať povinne. Taktiež nie je možné ju deaktivovať, ako v prípade fyzických osôb. Povinne aktivované elektronické doručovanie majú orgány verejnej moci, právnické osoby zapísané v obchodnom registri a vybrané právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri.

Úrady v súčasnosti môžu elektronicky doručovať dokumenty všetkým obchodným spoločnostiam, neziskovkám, občianskym združeniam, nadáciám, odborovým organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam. V budúcnosti to bude možné napríklad aj pre pozemkové spoločenstvá, či spoločenstvá vlastníkov bytov.

Kto sa chce do svojej e-schránky prihlásiť, musí mať elektronický občiansky preukaz. Cudzinci musia mať doklad o pobyte s čipovou kartou, alebo iný autentifikátor, či prihlasovací prostriedok. Elektronický občiansky preukaz musí byť aktivovaný na elektronické používanie, čo je možné urobiť na dokladovom oddelení polície. Samozrejme v počítači je potrebné mať nainštalované príslušné aplikácie a vlastniť čítačku čipových kariet s ovládačmi.

Do svojej e-schránky sa vstupuje cez portál slovensko.sk, prostredníctvom spomínanej čítačky čipových kariet, elektronickým občianskym preukazom a zadaním BOK kódu. Všetko ostatné pre orientáciu máte uvedené na webe. Aby ste vedeli o každej prijatej správe, je potrebné si nastaviť notifikácie mailom, alebo SMS správou.

Elektronická schránka má úložné obmedzenia na 1GB. Aby ste vedeli, koľko priestoru využívate, prihláste sa do nej a na ľavom paneli vyberte „nastavenia“, potom „informácie o schránke“. Kapacitu úložného priestoru je možné žiadosťou zvýšiť, no už za poplatok – v prípade 1GB 10 eur, o 10GB 100 eur a o 100GB 1 000 eur.

Ak sa dostanete na hranicu 80% kapacity, príde vám upozornenie notifikačnou správou. V prípade 90% dosiahnutia sa vám zobrazí výstražné varovanie. Ak kapacitu prekročíte, stránka začne automaticky vymazávať správy a notifikácie od tých najstarších, až kým sa nedostane na 80% zaplnenie. Automaticky sa však neodstránia neprečítané správy. Pre každý prípad si treba správy zálohovať, čo je však možné iba manuálne a jednotlivo. Správu jednoducho označíte a dáte stiahnuť, pričom si môžete vybrať formu uloženia.

Do vašej e-schránky môžete umožniť prístup aj inej osobe, takže oprávnená osoba bude mať plný prístup do vašej schránky, alebo čiastočný prístup, s vami určenými obmedzeniami. Všetko sa nastavuje v ľavom paneli „nastavenia“ – „oprávnené osoby“ a následným vyplnením jednoduchého formulára. Prístupy môžete aj odoberať, taktiež meniť obmedzenia oprávnených osôb.

Z e-schránky je možné preposielať správy aj na e-mail a to opäť v nastaveniach, kliknutím na tlačidlo „preposlať“, kde uvediete e-mailovú adresu príjemcu a správu odošlete.

 

 

 

ŽIVNOSTNÍCI A POTREBA BANKOVÉHO ÚČTU PRE PODNIKANIE

Hneď na začiatok treba povedať, že žiadny zákon živnostníkovi, ani inej SZČO neprikazuje vlastniť osobný, či podnikateľský účet v banke a teda môžu fungovať len na základe hotovosti. No je už akýmsi štandardom, že podnikatelia pri svojej činnosti využívajú aj bankové účty. Keď sa aj živnostník rozhodne k svojmu podnikaniu účet založiť, môže si vybrať, či zvolí podnikateľský, alebo svoj osobný účet. Ak ovšem banka povoľuje takýto účet používať aj na podnikanie. Zároveň od roku 2020 nie je povinné daňovému úradu oznamovať číslo účtu, na ktorom sa „hromadia“ príjmy zo živnosti.

Všetko má však svoje výhody aj nevýhody.

Zákon o obmedzeniach platieb v hotovosti určuje limit pre platby v hotovosti a to do 5000 eur, ak je preberajúcim alebo odovzdávajúcim právnická, alebo fyzická osoba, vykonávajúca podnikateľskú, či inú samostatnú zárobkovú činnosť. Teda každá platba nad 5000 eur musí prebehnúť bezhotovostne, takže pre takéto prípady je už živnostník povinný mať osobný, alebo podnikateľský účet.

Pred zvolením osobného, alebo podnikateľského účtu by si mal živnostník skontrolovať všeobecné obchodné podmienky banky, či neporušuje podmienky o bežnom účte. Predíde tak nepríjemnostiam, alebo zrušeniu tohto účtu.

VÝHODY A NEVÝHODY OSOBNÉHO ÚČTU PRE ŽIVNOSTNÍKA

VÝHODOU je zaplatenie iba poplatku za vedenie účtu, ak mu tento nie je po splnení bankou stanovených podmienok odpustený.

NEVÝHODOU je možné stratenie sa medzi súkromnými platbami a platbami z podnikateľskej činnosti. S tým súvisí aj prehľadnosť pri daňovej kontrole, či vedení účtovníctva. Taktiež nie je možné celú výšku bankových poplatkov uplatniť do daňových výdavkov.

Osobný účet živnostníka bankám sťažuje zákonné povinnosti, ako napríklad oznamovaciu povinnosť daňovému úradu, či ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu. Banka totiž monitoruje podozrivé a neobvyklé operácie a tieto nahlasuje Finančnej spravodajskej jednotke.

VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKATEĽSKÉHO ÚČTU PRE ŽIVNOSTNÍKA

VÝHODOU je prehľad o financiách z podnikateľskej činnosti, pretože sú oddelené od tých súkromných. Je možné uplatniť celú výšku bankových poplatkov do daňových výdavkov. Na základe obratov môže banka živnostníkovi ponúknuť finančnú pomoc v podobe úverových produktov.

NEVÝHODOU sú dvojité poplatky za vedenie účtu – za vedenie bežného osobného účtu, aj za vedenie podnikateľského účtu.

Celkovou výhodou vlastnenia účtu pri podnikaní je aj samotná dôveryhodnosť živnostníka v očiach jeho obchodných partnerov. Navyše hotovostné príjmy sa musia evidovať v eKasa pokladnici, aj keď niektorí podnikatelia túto povinnosť nemajú. Hotovostné úkony sú zároveň zdĺhavé, pretože všetky platby musí živnostník vykonávať osobne.

 

 

 

RANSOMVÉR, ALEBO POZOR NA VÝKUPNÉ ZA ÚNOS DÁT

Netreba zabúdať, že s online svetom sa zároveň rozmáhajú možnosti a priestor pre podvodníkov a hackerov, ktorí napádajú domácnosti, ale aj firmy. Za posledný rok čelilo útoku ransomvérom až 15% slovenských a českých organizácií. Ako takúto situáciu s kyber vydieraním riešiť? Zaplatiť alebo nezaplatiť?

Ransomvér blokuje prístup k dátam, alebo ich šifruje a vydierači za opätovné sprístupnenie žiadajú výkupné. Na napadnutom počítači sa obyčajne objaví informácia/výzva na zaplatenie, po ktorom bude obeti poskytnuté heslo na dešifrovanie. Jednoduchší ransomvér sa dá ľahko odblokovať aj bez zaplatenia, no zložitejší dokáže okrem súborov zašifrovať aj pevný disk. Preto je dobré mať nainštalovaný pravidelne aktualizovaný antivírusový softvér.

Ransomware sa šíri e-mailom, stránkami v prehliadači, či klikaním na neznáme linky a reklamy. Môže sa šíriť aj počítačovou sieťou. Útok primárne nie je zameraný na odcudzenie osobných údajov na ich zneužitie, alebo na prerušenie procesov, ale na izolovanie údajov, Že ste sa stali obeťou útoku sa dozviete okamžite oznámením na displeji. Cena výkupného sa pohybuje v širokej škále, údajne je priemer 480 eur.

Celosvetovo minulý rok takto zaplatilo výkupné 45% napadnutých firiem, toho roku až 58%.

Tieto útoky sa týkajú aj slovenských podnikateľov a firiem v rôznych odvetviach priemyslu, aj verejnej správy. Obete si myslia, že keď zaplatia čo najskôr, minimalizujú tým náklady a neprídu o cenné dáta. Odborníci však nepovažujú zaplatenie za riešenie, pretože tým obete nemajú záruku, že sa im dáta naozaj obnovia. Po  zaplatení sa k nim údajne dostalo len dve tretiny organizácií a tie, ktoré zaplatiť odmietli, dosiahli 85% úspešnosť návratu dát. Zároveň je cenným odporúčaním svoje dáta zálohovať.

Treba si taktiež uvedomiť, že zaplatenie takéhoto výkupného môže útočníka povzbudiť k ďalšiemu pýtaniu peňazí, napríklad za nezverejnenie dát, alebo si nechajú do napadnutého systému pootvorené zadné vrátka a cez nich môžu kedykoľvek svoj útok opakovať.

Ochotou platiť toto výkupné sa zároveň zvyšuje suma, ktorú hackeri od svojich obetí požadujú, pretože zisťujú, že sa im vždy darí nájsť obeť, ochotnú zaplatiť.

Odporúčame zálohovanie dát, aktualizovanie softvérov a antivírusových programov a samozrejme neklikať na neznáme linky, reklamy, maily a weby.

 

 

DOVOLENKA A AKO JU ČERPAŤ

Aj keď podľa Zákonníka práce určuje dovolenku zamestnávateľ, musí prihliadať aj na zamestnanca a jeho záujmy. Zákonník práce upravuje nárok na dovolenku, krátenie dovolenky, či čerpanie dovolenky.

Nárok na dovolenku má zamestnanec pracujúci na trvalý pracovný pomer, takže sa to netýka napríklad dohody o vykonaní práce.

Na základe trvalého pracovného pomeru má zamestnanec nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak tento jeho pracovný pomer trval nepretržite celý rok, alebo jeho časť a túto prácu vykonával najmenej 60 dní v kalendárnom roku.

Zamestnanec má nárok na dovolenku za odpracované dni, ak mu nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, alebo jeho pomernú časť a nevykonával prácu v tomto pracovnom pomere minimálne 60 dní v kalendárnom roku.

V inom prípade má zamestnanec nárok na dodatkovú dovolenku a to iba v niektorých prípadoch, napríklad zamestnanci pracujúci celý rok pod zemou pri ťažbe, alebo pri razení tunelov atď.

Ako sme spomínali už na začiatku článku, dovolenku určuje zamestnávateľ, ktorý však musí prihliadať na úlohy a záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky po rokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek, určenom s predchádzajúcim súhlasom zamestnancov. Čerpanie dovoleniek plánuje tak, aby si zamestnanec mohol vyčerpať nárok na dovolenku do konca kalendárneho roka. Čerpanie dovolenky musí zamestnávateľ oznámiť minimálne 14 dní vopred – kratšie iba so súhlasom zamestnanca. Ak je dovolenka poskytovaná v niekoľkých častiach, tak musí mať aspoň jedna časť 2 týždne, ak sa nedohodlo inak. Zamestnávateľ nesmie určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, ak mu je uznaná dočasná PN, taktiež počas materskej, či rodičovskej dovolenky. Ak čerpanie dovolenky pripadlo na deň, určený zamestnancovi ako náhradné voľno za nadčasy, alebo za prácu vo sviatok, musí mu určiť náhradné voľno na iný termín.

Zamestnávateľ je zo zákona povinný zamestnancovi nahradiť náklady, ak mu vznikli bez jeho zavinenia kvôli zmene čerpania dovolenky, alebo ak bol z dovolenky odvolaný. Podľa Inšpektorátu práce je podmienkou, aby zamestnanec mohol preukázať odsúhlasenú  dovolenku zamestnávateľom. Ten je povinný zamestnancovi nahradiť napríklad stornopoplatky.

V časoch vyhláseného núdzového, či výnimočného stavu, alebo počas mimoriadnej situácie a dva mesiace potom však platia iné podmienky. Zmena sa týka skrátenia lehoty na oznámenie čerpania dovolenky zamestnancom vopred, z minimálnych 14 dní na 7. Ak ide o nevyčerpanú dovolenku, lehota sa skracuje na minimálne 2 dni vopred. Ak je to z prevádzkových dôvodov nutné, môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancami určiť hromadné čerpanie dovolenky, ktorá  nesmie byť určená na viac ako 2 týždne; v prípade vážnejších dôvodov môže ísť o 3 týždne.

Od 1.1.2020 platí základná výmera dovolenky zamestnancov nasledovne:

V prípade dovolenky za kalendárny rok:

  • najmenej 4 týždne, ak má zamestnanec menej než 33 rokov a nestará sa trvalo o dieťa
  • najmenej 5 týždňov, ak zamestnanec má viac než 33 rokov, alebo ak sa trvalo stará o dieťa
  • najmenej 8 týždňov – pedagogickí zamestnanci, výskumní a vývojoví pracovníci

V prípade dovolenky za časť kalendárneho roka:

  • 1/12 dovolenky základnej výmery za každý odpracovaný mesiac, ak zamestnanec pracoval viac než 60 dní

V prípade dovolenky za odpracované dni:

  • 1/12 dovolenky základnej výmery za každých 21 odpracovaných dní, ak zamestnanec nepracoval viac než 60 dní

V prípade dodatkovej dovolenky:

  • základná výmera plus jeden týždeň v prípade zamestnancov uvedených v § 106 Zákonníka práce.

SÚČASNÝ PRÍBEH NEJEDNEJ FIRMY: INOVUJTE A DIGITALIZUJTE UŽ TERAZ

Zlá situácia v podnikateľskom prostredí v súvislosti s nákazou Covid-19 zasiahla aj našu firmu, čo nás prinútilo zamyslieť sa nad zmenami a inováciami, ktoré budú skôr či neskôr nevyhnutnosťou či už v samotnom biznise, alebo pri komunikácii so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi, partnermi. Usúdili sme, že najvhodnejšia chvíľa je práve teraz a tak sme začali konať.

Pre použitie na konferenčné hovory, starostlivosť o klientov, či online vzdelávanie v rámci firmy sme si vytvorili prehľad užitočných aplikácií a tie, ktoré nám vyhovujú, aktívne zavádzame do procesov, pretože chceme držať krok s konkurenciou, ktorá sa určite taktiež zamýšľa nad zmenami a postupnou digitalizáciou, či možnosťami online komunikácie. To nezahrňuje len emaily, alebo chat, ale kompletnú transformáciu komunikácie s klientmi, partnermi, alebo zamestnancami. Technológie už toto všetko dokážu a do karát im hrá práve situácia s koronakrízou. Firmy, ktoré fungovali online už predtým, nemuseli prejsť skoro žiadnymi zmenami a dá sa povedať, že sú už o riadny krok vpred, pretože si všetky technológie, aplikácie a vymoženosti už dávno osvojili. Pre nás to však bola z veľkej časti neznáma oblasť, pretože naše aktivity nezahrňujú aktívnu orientáciu v online prostredí a neživí nás hlavne internet. Výhodou mnohých firiem je, že ich pracovníci potrebujú pre svoju prácu iba stôl, stoličku, počítač a pripojenie na internet. Súčasťou nášho podnikania však je aj výroba, práca v teréne a rôzne oddelenia, v ktorých pracujú ľudia bez ochoty k zmenám, alebo bez vzťahu k inováciám modernými technológiami. Biznis však musí fungovať ďalej a budúcnosť predstavuje zmenu, ku ktorej musia pristúpiť spoločníci, zákazníci, klienti, aj zamestnanci. Ináč to nejde, pretože svet praje pripraveným a moderným.

Čo na nás pôsobilo ako neznáme prostredie, sa ukázalo s rôznymi nástrojmi a softvérom ako zvládnuteľné a prepojilo nám to fyzické prostredie s tým virtuálnym, či už ide o prepojenie pokladníc v obchode s ERP systémom, alebo manažmentom pracovných aktivít v teréne. O konkrétnych možnostiach toho nájdete na internete neúrekom.

Zistili sme, že na online komunikáciu so zamestnancami, prezentácie, alebo kontakt s klientmi nemusíme meniť úplne všetko. Stačilo si iba vybrať z niekoľkých možností a nástrojov a to buď s platenou, alebo bezplatnou licenciou. Ide hlavne o nástroje na konferenčné hovory, zabezpečujúce videokonferencie medzi ľuďmi; nástroje na starostlivosť o zákazníkov, online chaty, nástroje na online výuku, kurzy a školenia.

Ako sme spomínali vyššie, možností je naozaj veľa a každý si môže vybrať pre svoje pôsobenie a potreby to čo mu bude najviac vyhovovať, aby bola zmena efektívna, prínosná a jednoduchá.   Postupnými a nutnými zmenami možno zistíte, že mnoho vecí je možné robiť jednoduchšie, rýchlejšie, efektívnejšie a lacnejšie. Navyše, svet sa mení na obraz, ktorý mnohí poznáme zo scifi filmov a asi nikto z nás by v ňom nechcel uviaznuť a stratiť sa v tom mori informácií a technológií. Robte zmeny teraz, kým máte čas sa učiť a držať krok s konkurenciou. Oni sa totiž učiť budú a klienti, zamestnanci, alebo uchádzači o prácu si budú vyberať moderné spoločnosti, pretože u mnohých ľudí sa menia aj záľuby, zariadenie domácnosti a komunikácia s blízkymi. Obdobie koronakrízy a s tým súvisiace opatrenia a zmeny mnohým ukázali, čo všetko sa dá vybaviť, alebo urobiť z pohodlia domova, alebo online – cez telefón, kameru a rôzne aplikácie. Či už ide o prácu, vzťahy, komunikáciu, nakupovanie, vzdelávanie.

ŽIVNOSTNÍCI POZOR! NENALEŤTE VÝZVAM FALOŠNÝCH REGISTROV

Vždy sa nájde niekto, kto sa nekalými praktikami snaží zneužiť nevedomosť malých a stredných podnikateľov a všemožnými spôsobmi od nich láka peniaze. Jedným zo spôsobov je rozposielanie poštových poukážok s výzvou na úhradu zápisného do rôznych registrov, dokonca s vašimi kompletnými údajmi. Každý podnikateľský subjekt je však zapísaný buď do Obchodného registra SR, alebo v Živnostenskom registri SR. Preto si treba dávať pozor na rôzne súkromné firmy ako  Register obchodu a živnosti, Register ekonomických subjektov, Slovenská komora firiem a živnostníkov, Slovenský register firiem a živnostníkov a podobne. Takéto firmy majú väčšinou krátku dobu podnikania a sú nahradzované inými. Ponúkajú návrhy na zápis do registra živností a prikladajú aj poštovú poukážku. Nejedná sa však o oficiálny register.

Všetko to vyzerá veľmi presvedčivo no za zápis si pýtajú vysoké poplatky, či už ide o zápis, alebo o doplnenie a aktualizovanie rôznych údajov. Niektoré ponuky sú dokonca písané v anglickom jazyku a snažia sa pôsobiť, ako významná európska inštitúcia a poplatky predstavovali aj niekoľko stoviek eur, čo platilo na niekoľko rokov aj s automatickým predĺžením.

Tieto falošné výzvy chodia podnikateľom už roky, väčšinou krátko na to, ako si založia živnosť, alebo firmu. Malým písmom zvykne byť uvedené, že sa nejedná o oficiálne registre. Na portáli Finstat je možné si overiť, o akú firmu sa jedná a čím sa zaoberá.

Akceptovanie takejto ponuky je u každého dobrovoľné a nemá právny význam. Zároveň však takáto výzva nie je protizákonná, pretože ju žiadna právna norma nezakazuje. Je však odporúčané tieto výzvy ignorovať, hlavne ak bola doručená obyčajnou poštovou zásielkou.

Mnohí podnikatelia konajú roztržito, chcú mať všetko v poriadku a pod kontrolou a práve nízkym právnym povedomím sú zneužívaní. A tak môže medzi nimi a spomínanými firmami vzniknúť zmluvný vzťah, z ktorého podnikatelia nevedia vycúvať. Mätúce sú hlavne názvy registrov, ktoré sa nápadne podobajú na tie oficiálne. Uhradený poplatok sa už nedá získať späť. Podľa mnohých prípadov, kedy podnikatelia ani po vyhrážkach poplatok neuhradili, sa nikdy nič nestalo. Žiadne vymáhanie súdnou cestou.

Na záver ešte raz pripomenieme, že oficiálnymi registrami pre firmy a živnostníkov na Slovensku sú Obchodný register SR a Živnostenský register SR, do ktorého je osoba s osvedčením o živnostenskom oprávnení zapísaná automaticky.