PODVODNÉ PRAKTIKY: Dajte si pozor na peniaze, aj na osobné údaje

Možno ste sa už stretli s rôznymi podozrivými výzvami na zaplatenie poplatkov, zmeny hesiel, poskytnutie osobných údajov či prevod peňazí. A snáď ste nenaleteli podvodníkom, ktorých ženie vpred to, že stále nájdu nejaké naivné obete. Jednajú v mene rôznych inštitúcií, ktoré napodobňujú – Finančná správa, Sociálna poisťovňa, banka .. . Aj firmy, aj jednotlivci by si mali dávať na takéto výzvy, telefonáty, listy, weby či emaily pozor. Mnohokrát to vyzerá dôveryhodne. Inštitúcie, ako aj polícia vydávajú varovania o takýchto konkrétnych prípadoch a na čo si máte dať pozor.

Podvodníci, vydávajúci sa za Finančnú správu sa snažili od ľudí vylákať peniaze a osobné údaje falošnou webovou stránkou, ktorá mala vyzerať ako portál finančnej správy. Vyzývali ľudí na vypisovanie zverejnených formulárov na vrátenie platby. Finančná správa informovala ľudí, aby sa v takomto prípade obrátili na políciu a v žiadnom prípade nič nevypisovali, nezadávali svoje osobné údaje ani heslá. Finančná správa mala takýchto prípadov viac. Podvodníci sa dokonca vydávali za kontrolórov finančnej správy a žiadali prevádzkovateľov rôzne dokumenty. Dokonca dávali aj pokuty.

Povinnosťou daňových kontrolórov je preukázanie sa preukazom príslušníka finančnej správy a z danej kontroly musia vyhotoviť zápisnicu, podpísanú všetkými zúčastnenými.

Aj Sociálna poisťovňa sa stala predmetom zneužitia. Klienti dostávali listy s ponukou pomoci pri vymazaní dlhu a podvodník vystupoval v mene organizácie, ktorá pomáha ľuďom v núdzi. Súčasťou listu bola hrozba trestného oznámenia zo strany Sociálnej poisťovne a odňatím slobody. Sociálna poisťovňa však pred takýmito listami varovala. Aby sa ľudia nedali oklamať ani tým, ak bude v liste uvedený údaj o skutočnom dlhu. Mnohé údaje sa totiž dajú zistiť z rôznych verejných zoznamov.

Svoje dlhy nerozoberajte s cudzími osobami a inštitúciami a neposielajte peniaze na neznáme účty. Najprv skontaktujte Sociálnu poisťovňu, ktorá vám poskytne potrebné informácie a pomoc.

Častým podvodom sú falošné registre. Pôsobia dôveryhodne a majú všetky potrebné informácie o podnikateľovi. Za zápis však chcú vysoké sumy a predstavujú sa menom, ktoré je podobné oficiálnym databázam, aby adresáta zmiatli. Takéto listy zvyknú prísť v blízkej dobe po založení firmy alebo živnosti.

Tieto neoficiálne registre, ktoré môžu listy posielať aj zo zahraničia, nejednajú nezákonne. Podnikatelia sa totiž zaregistrovať nemusia a teda tieto zápisy sú dobrovoľné.

Polícia často upozorňuje aj na podozrivé telefonáty, v ktorých sa podvodníci predstavujú ako technická podpora pri probléme so softvérom. Žiadajú vzdialený prístup do zariadenia a takto dokážu na diaľku zablokovať obsah počítača. Pre opätovnú kontrolu nad obsahom žiadajú od obete peniaze cez internet banking. Takto od obete získajú aj údaje z internet bankingu a dochádza k ďalšiemu podvodnému konaniu.

Páchatelia sa môžu predstaviť aj skutočnými menami zamestnancov Microsoftu, ktoré našli na internete. Takýmto telefonátom netreba veriť. Mnohé sú uskutočnené zo zahraničia a legislatíva cudzej krajiny obmedzuje možnosti polície pomáhať pri takýchto podvodoch.

Podvodníci sa môžu vydávať aj za pracovníkov banky a ponúkať rôzne bankové produkty, hypotéky, úvery…. . Takto chcú získať od klientov ich prihlasovacie a overovacie údaje, aby mohli získať prístup k neoprávneným finančným prevodom. Banka však nikdy nežiada takéto údaje od svojho klienta telefonicky.

Podvody sa páchajú aj elektronickou formou, prostredníctvom mailov. Podvodníci predstierajú pokyn vysokopostaveného predstaviteľa spoločnosti na prevod finančných prostriedkov. Vydávajú sa napríklad za vedúceho firmy a oslovia učtáreň s urgentnou žiadosťou o finančný prevod na zväčša zahraničný účet. Tieto maily môžu prísť z podobnej adresy, akú má nadriadený, alebo dokonca aj z jeho reálnej mailovej adresy.

Tento rok Finančná správa upozorňovala na podvodné maily, ponúkajúce vrátenie sumy 136,99 EUR, samozrejme po vyplnení formulára. Ani na takéto maily netreba reagovať a radšej upovedomte políciu.

V neposlednom rade sa vo forme mailov objavujú rôzne vydierania. Napríklad vás majú natočených cez vašu vlastnú webkameru, ako sledujete rôzne nemravné weby a vyhrážajú sa, že zábery zverejnia ak nezaplatíte. A nejde o malú sumu.

V mnohých takýchto mailoch sa objavujú chyby v texte. Nereagujte a mail vymažte.

ČO JE TO STARTUP, ALEBO PRIESTOR PRE INOVATÍVNE MYŠLIENKY

Startupom sa označuje novovznikajúci projekt alebo firma, ktorá je mnohokrát ešte len v štádiu tvorby podnikateľského zámeru. Takýto projekt sa môže objaviť v rôznych oblastiach, najčastejšie ide o technologické alebo internetové firmy. Vyznačujú sa nízkymi počiatočnými nákladmi, vyšším podnikateľským rizikom než je štandard a majú potenciál vyššej návratnosti, ak sa spoločnosť etabluje. Poniektorí definujú startup ako podnik predurčený na rýchly rast. Ide o model nápad – projekt – startup.

Ministerstvo financií SR prišlo s definíciou: kapitálová obchodná spoločnosť, ktorá má sídlo na území SR a od jej vzniku neuplynulo viac než 36 mesiacov.  Zároveň vznikla s účelom inovatívneho tovaru alebo služby, je mikro, malým alebo stredným podnikom a väčšina hlasovacích práv patrí fyzickým osobám – zakladateľom. Táto definícia je však rozporuplná, pretože ako určiť, čo je inovatívne a čo nie?

V súvislosti so startupom sa stretávame aj s výrazom „rizikový kapitál“. Ten slúži k financovaniu začínajúcej spoločnosti, obvykle medzi prvým až tretím rokom a vystupuje po dvoch až piatich rokoch, kedy predáva svoje podiely do rúk rozvojového kapitálu. Ide o dlhodobú investíciu.

Na podporu startupov vznikajú aj startup inkubátory. Tie poskytujú počiatočný kapitál, pomoc, poradenstvo, či priestory na fungovanie.

Znaky startupu:

 • už to nie je iba prvotná myšlienka, ale zakladatelia sa pripravujú na vstup na trh
 • ide o inovatívny alebo nový produkt/službu, bez doterajšieho otestovania na trhu
 • vstup na trh sľubuje rýchly rast
 • má medzinárodné ambície
 • uplatňuje škálovateľný biznis model

Aj keď charakteristické znaky startupov bude asi spĺňať málo podnikov na Slovensku, treba im vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie, aby svoje nápady nemuseli chodiť realizovať do zahraničia.

Ak máte nápad, môžete sa zapojiť napríklad aj do súťaží, ktoré vám pomôžu s podporou, rozvojom a podmienkami. Uľahčí vám to presun od myšlienky/nápadu, ku konkrétnemu tovaru či službe a jej komerčnej využiteľnosti. Môžete získať podporu odborných pracovísk či vzdelávanie sa v oblasti podnikania; taktiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov a investorov, alebo koučing.

Rozvoj inovatívnych myšlienok si zaslúži priestor a pomoc.

 

 

TEHOTENSKÉ – NOVÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE PRE TEHOTNÉ ŽENY

Novinka pre tehotné ženy. Od 1. apríla 2021 majú nárok na tehotenské. To bude vyplácať Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok.

Tehotenské je nová nemocenská dávka pre tehotnú ženu, ktorá je buď zamestnankyňou, povinne poistenou  samostatne zárobkovo činnou osobou, dobrovoľne nemocensky poistenou, v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia, alebo ak má prerušené povinné poistenie kvôli čerpaniu rodičovskej dovolenky či poberaniu rodičovského príspevku.

Tehotenské má pomôcť pri krytí výdavkov, súvisiacich s tehotenstvom.

Aby bola táto dávka tehotnej žene poskytnutá, musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • ak je nemocensky poistenou, v ochrannej lehote po skončení nemocenského, alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie kvôli čerpaniu rodičovskej dovolenky, či poberaniu rodičovského príspevku, na začiatku 27 týždňa pred predpokladaným termínom pôrodu, ktorý určil lekár.
 • ak bola nemocensky poistená aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred predpokladaným termínom pôrodu
 • ak je samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo ak je dobrovoľne nemocensky poistená a za posledných 5 rokov nemá na Sociálnej poisťovni nedoplatok vyšší než 5 eur.

V prípade nároku na tehotenské treba samozrejme Sociálnej poisťovni predložiť žiadosť o túto dávku.

Výška tehotenského predstavuje 15% z denného vymeriavacieho základu, alebo pravdepodobného denného základu. Nesmie však byť nižšia než dávka určená z 10% maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia než dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu. Pre tento rok to teda znamená, že výška tehotenského za deň môže byť minimálne 7,18028 eur a maximálne 10,77042 eur.

Tehotenské môžete získať na základe žiadosti Sociálnej poisťovni, vystavenej gynekológom na prvom vyšetrení. Pred odovzdaním žiadosti treba vyplniť aj „vyhlásenie poistenky“ na druhej strane tlačiva. Po skončení tehotenstva je potrebné, aby gynekológ vystavil potvrdenie o ukončení tehotenstva a toto tlačivo sa predloží Sociálnej poisťovni, ktorá tehotenské vypláca.

Nárok na tehotenské majú aj tehotné ženy, ktorým táto možnosť vznikla aj pred 1. aprílom 2021, no až od tohto dátumu. Nie spätne.

Počas čerpania tehotenského však žena môže aj pracovať alebo mať iné príjmy. Sociálna poisťovňa to nevylučuje. Neplatí to však v prípade poberania pandemického rodičovského príspevku. Ten zaniká pri požiadaní o tehotenské.

Tehotná študujúca žena s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá nemá nárok na tehotenské, môže poberať od začiatku 27. týždňa pred očakávaním pôrodu tzv. tehotenské štipendium a to vo výške 200 eur mesačne. Je potrebné oňho písomne požiadať a tehotnej študentke bude vyplácané od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo o dávku požiadané, až do konca tehotenstva, štúdia, alebo vznikom nároku na rodičovský príspevok.

ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE: PREDĹŽENIE PODPORNÉHO OBDOBIA V NEZAMESTNANOSTI

Dávku v nezamestnanosti bude možné poberať dlhšie o dva mesiace. Komu sa však predĺži a komu zanikne?

Poberatelia dávky v nezamestnanosti budú môcť túto dávku poberať maximálne do 31 mája 2021, čo vyplýva z nariadenia Vlády SR. Toto obdobie bolo možné predĺžiť od 19. marca 2021, kedy bolo zverejnené v Zbierke zákonov.

Poistencom sa podporné obdobie predĺži, ak sú stále vedení na UPSVaR ako uchádzači o zamestnanie a Sociálna poisťovňa toto obdobie predĺži automaticky, bez nutnosti podávať si žiadosť o predĺženie. Takže budú môcť dávku poberať ďalšie dva mesiace, a teda od 19. marca do 31. mája 2021, počas evidencie na úrade práce.

Podporné obdobie sa predĺži aj žiadateľom, nevedeným v evidencii na úrade práce a začne im plynúť dňom zaradenia na UPSVaR. Žiadosť môžu podať spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie, alebo tlačivom Sociálnej poisťovne – Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Tú budú môcť začať poberať dňom evidencie.

Žiadosť o predĺženie podporného obdobia je potrebné poslať aj v prípadoch, kedy je poistenec opätovne zaradený do evidencie na úrade práce pred účinnosťou nariadenia a je v nej vedený aj 19. marca 2021 a ďalej, no o dávku v nezamestnanosti dovtedy nepožiadal. V takom prípade bude až na základe žiadosti uplatnenej na úrade práce alebo tlačivom Sociálnej poisťovne dávka priznaná od 19. marca 2021 na 2 mesiace.

Automaticky, bez nutnosti podávania žiadosti, bude aj poistencom, ktorým uplynie podporné obdobie po účinnosti nariadenia vlády a naďalej sú v evidencii na úrade práce, toto obdobie predĺžené.

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. mája 2021, bez ohľadu na to, či bude naďalej trvať krízová situácia.

Nárok na podporu nevznikne, ak podporné obdobie v nezamestnanosti skončí po 31. máji. Podpora zaniká aj dňom vyradenia poistenca z evidencie, tiež z dôvodu predčasného starobného dôchodku, alebo invalidného dôchodku, s obmedzením pracovnej schopnosti o viac ako 70%.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ: PRINÁŠA 8. MAREC ZMENY V NÁROKU NA OČR?

Ako je to s nárokom na pandemické ošetrovné od 8. marca 2021? Napriek stále sa meniacim opatreniam Sociálna poisťovňa tvrdí, že sa podmienky nemenia.

Ak bude školské zariadenie – škôlka alebo škola na základe rozhodnutia príslušného orgánu zatvorená, tak majú rodičia nárok na pandemické ošetrovné. Samozrejme ak spĺňajú všetky zákonné podmienky.

Taktiež platí, že po otvorení školského zariadenia rodič stráca nárok na pandemické ošetrovné, na ktoré kvôli uzatvorenej škôlke alebo škole nárok mal. Tieto zmeny prichádzajú buď od hygienikov, riaditeľa, zriaďovateľa, alebo z ministerstva.

Ak školské zariadenie umožňuje návštevnosť iba pre časť detí, tak na pandemické ošetrovné majú nárok tí rodičia, ktorých deti nemôžu z uvedeného dôvodu škôlku alebo školu navštevovať. Ak je však školské zariadenie – škola alebo škôlka otvorená a rodič doňho svoje dieťa nedá iba zo strachu pred nákazou, tak nárok na pandemické ošetrovné nemá.

A čo pri dištančnej výuke?

Mnoho rodičov si myslí, že im pre Sociálnu poisťovňu stačí potvrdenie zo školy, že sa ich dieťa vzdeláva dištančne. Ak nastane vyššie spomínaný prípad, že rodič svoje dieťa do normálne otvorenej škôlky/školy nedá iba kvôli obavám z nákazy, tak takéto potvrdenie na nárok na pandemické ošetrovné nestačí. Takéto potvrdenie stačí iba v prípade nariadených obmedzení pre škôlku a školu, čo znamená, že nie všetkým žiakom je umožnená prezenčná forma výuky. Vtedy je žiakom poskytnutá dištančná výuka a v tomto prípade je možné vydať školou potvrdenie o dištančnej výuke. A teda, v prípade obmedzenej prevádzky školy, ktorú určí príslušný orgán, rodič má na OČR nárok.

Obmedziť chod alebo školu uzavrieť môžu:

 • hygienik
 • ministerstvo školstva
 • riaditeľ školy
 • zriaďovateľ

A ako požiadať o ošetrovné?

Pre priznanie ošetrovného je potrebné buď vyplniť žiadosť o ošetrovné, najlepšie formou elektronického formulára Sociálnej poisťovne, pričom ho poistenec môže podať iba raz, alebo vyhlásením na žiadosti o ošetrovné potvrdenej ošetrujúcim lekárom.

Aby bolo ošetrovné aj vyplatené, musí poistenec na konci každého kalendárneho mesiaca, v ktorom osobne a celodenne ošetroval alebo sa staral o dieťa, či inú zákonom stanovenú osobu, zaslať pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Najrýchlejšou formou je vyplnenie elektronického formulára, na portáli elektronických formulárov Sociálnej poisťovne. Uvádzajú sa v ňom skutočnosti na posúdenie nároku na výplatu ošetrovného za daný mesiac, alebo za viac mesiacov spolu. Sociálna poisťovňa musí byť uvedomená o všetkých dňoch starostlivosti o dieťa. Či bolo zapísané do jaslí, škôlky, alebo či je školákom a jasle, škôlku alebo školu aj navštevovalo.

Zhrnutie spôsobov na odoslanie žiadosti o ošetrovné:

Elektronickým formulárom buď prostredníctvom elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy, ak ju má aktivovanú. Ak ju aktivovanú nemá, môže mu byť zaslaná SMS notifikácia. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne.
Oba spôsoby zaslania elektronického webového formulára sú dostupné cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Elektronická forma komunikácie je najpohodlnejším, najrýchlejším a v tomto období aj najbezpečnejším spôsobom, jak pre klientov, tak pre pracovníkov poisťovne.

K ošetrovnému je možné predložiť doklady aj mailom /vlastnoručný podpis sa nevyžaduje/; taktiež poštou na adresu miestnej pobočky alebo vhodením do schránky, pričom zaslané doklady musia byť vlastnoručne podpísané.

Žiadosť posielajte iba raz a jedným spôsobom.

Na základe doručenej prvej žiadosti o pandemické ošetrovné začne Sociálna poisťovňa konanie o nároku na ošetrovné. Rozhodnutie vydá v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Po vydaní rozhodnutia je ošetrovné vyplatené mesačne pozadu v lehotách určených pobočkou.

Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia.

Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

 

 

 

 

 

 

HOME OFFICE: PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

Jedným z opatrení v súvislosti s obmedzeniami ochorenia COVID-19 je toľkokrát spomínaný home office. Ten však taktiež podlieha legislatívnej úprave a povinnostiam.

Home office je práca, ktorá sa nevykonáva priamo na pracovisku u zamestnávateľa, ale z iného dohodnutého miesta, najčastejšie z domu – z miesta bydliska zamestnanca. Zákon v tejto súvislosti pozná pojem domácka práca.

Domácka práca je pracovný pomer vykonávaný podľa podmienok v pracovnej zmluve na vopred dohodnutom mieste. Má pravidelný a stály charakter. Existujú však aj prípady, kedy zamestnanec pracuje z domu, no nejedná sa o domácku prácu. Jedná sa o prácu, ktorá je príležitostná a nemá vyššie spomínaný stály charakter. Tzv. dočasný home office.

Dočasný home office na rozdiel od domáckej práce nemá pravidelnosť a súvisí s mimoriadnymi okolnosťami, ako napríklad zlé počasie, alebo iné vplyvy. Na dočasnom home office sa musia dohodnúť obe strany a zamestnávateľ to nemôže zamestnancovi prikázať. Príležitostná práca z domu je iba akýmsi firemným benefitom, ktorý môže byť uvedený v kolektívnej, alebo individuálnej zmluve, či v jej dodatku.

So zmenami, účinnými od 4. apríla 2020 však platí, že počas mimoriadnej situácie a núdzového, alebo výnimočného stavu a v ďalších dvoch mesiacoch po ich zrušení, môže zamestnávateľ zamestnancovi nariadiť prácu z domu, ak to jeho pracovná pozícia umožňuje.

Domácka práca sa riadi zákonnými ustanoveniami a pravidlami z pracovnej zmluvy, ktoré sú až na niektoré výnimky rovnaké, ako pri ostatných zamestnancoch. Dočasný home office Zákonník práce neupravuje.

Pri práci z domu je zamestnanca ťažšie kontrolovať, no pracovná disciplína by sa mala dodržiavať. Vhodným nástrojom je napríklad zasielanie denného výkazu do zamestnávateľom určenej hodiny.

Čo možno málokto vie je, že aj zamestnanec pracujúci z domu musí dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci BOZP, pretože je v práci a každý úraz sa dá považovať za pracovný. Aj používané pracovné prostriedky preto musia byť dostatočne zabezpečené pred rizikami.

Zamestnanec, ktorý vykonáva prácu dlhšiu ako 4 hodiny, má nárok na stravu. V prípade, že zamestnávateľ nezabezpečí pracovníkovi, ktorý pracuje z domu, jedno teplé jedlo a nápoj, musí mu poskytnúť príspevok na stravovanie. Takže ak pracuje viac ako štyri hodiny, má nárok na stravné.

Ak je zamestnanec, ktorý pracuje z domu, dočasne práceneschopný, má taktiež nárok na náhradu mzdy počas prvých 10 dní a potom má nárok na nemocenské.

Zamestnancovi pracujúcemu z domu patrí rovnaká odmena, ako ostatným zamestnancom, takže jeho bežná odmena, ktorú by dostal pri vykonávaní práce priamo na pracovisku.

Pri čerpaní dovolenky to musí zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní dopredu a táto doba môže byť kratšia iba so súhlasom zamestnanca, takže na základe vzájomnej dohody.

Takže na záver zdôrazníme to najdôležitejšie – pre home office platí dohoda v pracovnej zmluve, interný predpis alebo dodatok k zmluve; zamestnávateľ nemôže zamestnancovi home office za normálnych okolností prikázať, čo neplatí pri mimoriadnej situácii, núdzovom, či výnimočnom stave; zamestnanec musí dodržiavať BOZP, má nárok na bežnú mzdu a ak odpracoval viac ako štyri hodiny, má nárok na stravné.

O INVESTOVANÍ: NECHAJTE VAŠE PENIAZE ZAROBIŤ PENIAZE

Slováci sú stále málo finančne gramotní a príliš opatrní, čo aj vo vzťahu k inflácii a investičným možnostiam hrá výrazne proti nim. Treba však ísť s dobou a využívať jej možnosti, privilégia a informácie a to nie iba zo sveta vedy, techniky, elektroniky, módy, umenia, cestovania, ale aj v oblasti financií a investovania.

Keďže je situácia vo svete zlá, ľudia hľadajú spôsoby, ako zarobiť. Ako svoje peniaze zhodnotiť, rozmnožiť, alebo si vytvoriť pasívny príjem. Ako obracať svoje peniaze online, iba s počítačom, tabletom, mobilom, či za pomoci brokera. Mnohí počas voľných chvíľ doma študujú investičné možnosti a stratégie, radia sa, sledujú webináre a nakoniec si niečo z toho vyberú. Ak ovšem neskĺznu do špekulovania a obchodovania na finančnú páku, čo so sebou prináša aj značné riziko straty peňazí. Investovanie je však o dlhodobejšom časovom horizonte. A to aj postupné, pravidelné investovanie v menších čiastkach.

Pojem „investovanie“ je stále pre mnohých veľkou neznámou aj keď sa finančným vzdelávaním a pozdvihnutím finančného IQ zaoberá stále viac ľudí. Základom je uvedomiť si, že investovanie a krátkodobé špekulácie nie je jedno a to isté. Taktiež nie je pravda, že investovať si môžu dovoliť iba tí najbohatší.

Umiestňovať voľné finančné prostriedky na finančný trh, za účelom dosahovania zisku si môže dovoliť každý, kto má k dispozícii nejaký kapitál. No nestačí iba to. Dôležitá je investičná stratégia – na ako dlho chce človek investovať svoje peniaze, za akým účelom a aké riziko je ochotný podstúpiť. Je dobré svoje peniaze rozdeliť do viacerých finančných inštrumentov, aby sa riziko rozložilo. Takzvané investičné portfólio.

Investovať môže každý človek a vymenujeme tie najčastejšie formy investovania.

Investovanie do fondov

Podielové fondy sú jednou z najznámejších foriem dlhodobého kolektívneho investovania prostredníctvom správcovských spoločností. Je to zoskupenie akcií viacerých spoločností do jedného investičného nástroja. Výhodou tohto investovania je diverzifikácia – rozloženie peňazí do viacerých fondov. Investor tak môže mať v jednom fonde aj firmy ako Microsoft, Tesla, Apple … . Je možné využiť viacero typov fondov – peňažné, komoditné, realitné, dlhopisové. Dá sa zamerať na konkrétne odvetvie, oblasť, kontinent.

Investovanie do akcií

Akcia je cenný papier, vyjadrujúci podiel majetku v akciovej spoločnosti. Kúpou akcií investor získava podiel v danej spoločnosti. S týmito akciami sa obchoduje na burze a v porovnaní s fondami ide o rizikovejšie investovanie, keďže sa jedná o akciu iba jednej konkrétnej spoločnosti.  Preto sa táto forma neodporúča začiatočníkom, pretože až 70% obchodníkov z dlhodobého hľadiska prerobí.

Investovanie do nehnuteľností

Do nehnuteľnosti môžeme investovať dvoma spôsobmi – kúpiť si konkrétnu nehnuteľnosť, alebo sa zapojiť do investičných realitných projektov.

Pri kúpe nehnuteľnosti budujete svoj majetok. Hodnota nehnuteľnosti v čase rastie, ak sa neobjavia nepriaznivé vonkajšie vplyvy. Mnohí nehnuteľnosť kúpia na hypotéku a následne prenajímajú, čím sa im splácajú náklady a ostane im aj niečo navyše, čo môžu ďalej využiť na ďalšie investovanie, alebo ako zdroj dlhodobého príjmu.

Realitné investičné projekty pripomínajú podielové fondy. Je to možnosť investovať do portfólia, ktoré je tvorené investičnými nehnuteľnosťami. Takže investor vlastní podiel vo viacerých investičných realitách. Jedná sa napríklad o nákupné centrá, biznis centrá, rekreačné komplexy… .

Investovanie do dlhopisov

Dlhopis je akási „pôžička“, ktorú emitent poskytuje za účelom získania finančného kapitálu, aby mohol realizovať svoje aktivity, investície, projekty.

Z dlhodobého hľadiska sa dajú dlhopisy považovať za bezpečnú investíciu, no s malým výnosom. Hodia sa pre konzervatívnych investorov, s neochotou podstupovať riziko.

Investovanie do komodít

Komodity prestavujú malý finančný trh, no pre investorov sú bezpečným prístavom v časoch ekonomickej nestability. Investori sa odjakživa obracali na komodity v dobách, keď ceny akcií a ďalších finančných inštrumentov klesali. Dopyt po komoditách sa kvôli ich obmedzenému množstvu stále zväčšuje a napríklad ropa, alebo zlato už dosiahli svoju maximálnu produkciu. Tá klesá kvôli finančnej náročnosti na ďalšiu ťažbu. Komodity sú vhodné na krátkodobé, aj na dlhodobé investovanie. Patrí k nim:

Vzácne kovy: zlato, striebro, platina, palladium …

Základné kovy: meď, zinok, hliník, kobalt, olovo …

Energetické komodity: ropa, topný olej, zemný plyn …

Obilniny: pšenica, kukurica, ovos, ryža …

Ostatné: káva, cukor, bavlna …

Investovanie do fyzického zlata

Poviete si, že nemáte na to, aby ste si kúpili zlatú tehličku. Naraz možno nie, no možno ste nevedeli o tom, že do investičného fyzického zlata môžete investovať aj postupne, v menších pravidelných platbách a tak si ho akoby kúpiť na splátky.

Zlato by nemalo chýbať v portfóliu investora, pretože je bezpečným prístavom v čase neistoty, čo zlato historicky preukázalo. Je to taktiež ochrana pred infláciou. Ak dolár padá, zlato stúpa. To platí aj pri akciách. So zlatom súvisia mnohé výhody – je antisystémové, anonymné, oslobodené od daní, v čase si drží svoju hodnotu, nemá naňho vplyv vláda, ľahko sa prenáša a je možné ho rýchlo predať všade vo svete.

Investovanie do kryptomeny

Je to virtuálna mena, existujúca v digitálnom priestore, využívajúca kryptografiu, takže sa nedajú sfalšovať. Nazýva sa aj peniazmi ľudu.

Pre mnohých predstavujú kryptomeny budúcnosť, pretože kto vie dokedy tu ešte bude hotovostný platobný styk.

Každá kryptomena má svoj obmedzený počet mincí – coinov, ktoré je možné vyťažiť. Na rozdiel, papierové peniaze je možné tlačiť donekonečna, čím budú strácať na hodnote. Z toho budú profitovať kryptomeny a zlato.

Samozrejme existujú aj mnohé alternatívne možnosti investovania, no treba si uvedomiť, že aká je likvidita danej investície a to, za ako dlho ju dokážete premeniť na peniaze. Mnohí chcú mať doma niečo hmotné, do čoho investovali a tak investujú do umenia, starožitností, alkoholu, automobilov… . Treba si však uvedomiť, že s tým súvisia aj ďalšie náklady – údržba a skladovanie. Mnohé z týchto investícií však majú po niekoľkých rokoch niekoľkonásobnú cenu.

Investovanie je odloženie peňazí sebe samému, na neskôr. Do budúcnosti. A tieto peniaze prinesú aj zisk. Buď na dôchodok, na záľuby, pre deti. A aby investícia mala zmysle, musí byť výnos väčší ako inflácia. Pretože ceny vždy rastú a peniaze strácajú na hodnote.

Pri súčasnej inflácií okolo 2% ročne za 10 rokov prídete o 20 % vašich úspor, ktoré držíte na bankovom účte.

Predpovede do budúcna pri súčasnom kvantitatívnom uvoľňovaní peňazí do obehu, hovoria o 4%  inflácií v blízkej budúcnosti. Ale to ukáže čas, keďže v tejto oblasti nie je nikdy nič 100% isté. No ak sa predpovede naplnenia, tak o 10 rokov by ste prišli vplyvom inflácie až o 40 % vašich úspor.

Investovať svoje voľné prostriedky je lepšie, ako nechať ich v banke ohlodávať infláciou. Stanovte si konkrétnu cieľovú sumu, časový horizont, minimálny očakávaný výnos a maximálny tolerovaný pokles. Taktiež je dôležité poznať svoje finančné možnosti. Koľko môžete investovať. Čím viac dokážete pravidelne prispievať, tým menej rizikové portfólio si môžete nastaviť a dosiahnuť vopred stanovený cieľ.

Týmto článkom sa nesnažíme niečo predať, alebo ľudí do niečoho nútiť. Priniesli sme iba obraz toho, čo vo svete funguje a ako to funguje. Ako môžete narábať so svojimi úsporami a voľnými finančnými prostriedkami. Pretože aj to je súčasťou finančnej gramotnosti.

 

 

ZMENY PRI UVEDENÍ PRIESTOROV DO PREVÁDZKY A DVOJAKÝ METER

Ako je to s uvedením priestorov do prevádzky? Stručne sa pozrieme na zmeny, ktoré priniesol 21. júl 2020. Do 20. júla tohto roku mali všetci podnikatelia povinnosť získať povolenie od hygieny na otvorenie prevádzky. Čiže, nech podnikateľ vykonával vo svojich priestoroch činnosť akéhokoľvek charakteru, bol povinný pred začatím svojej činnosti požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádzky. Táto povinnosť platila aj v prípade, že sa zmenila iba osoba prevádzkovateľa, no činnosť v týchto priestoroch ostala nezmenená

Súčasťou „podnikateľského kilečka“ bola od 21. júla 2020 aj zmena pravidiel pri uvádzaní priestorov do prevádzky, čo uľahčilo administratívne úkony, ušetrilo peniaze a čas.

A na koho sa teda nevzťahuje povinnosť žiadať o uvedenie priestorov do prevádzky?

 • ubytovacie zariadenia, mimo zariadení sociálnych služieb, kde je poskytovaná ubytovacia forma sociálnych služieb a mimo pobytovej formy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately „opatrovníctvo nad nesvojprávnou osobou“
 • telovýchovné a športové zariadenia, tiež zariadenia starostlivosti o telo
 • prevádzky verejného stravovania, kde sa nevyrábajú hotové pokrmy, stánky s fastfoodom, zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach
 • administratívne priestory
 • priestory, kde prebieha kúpa tovaru na účel ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja potravín
 • priestory, kde bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky a došlo iba k zmene prevádzkovateľa priestorov

V prípade, že sa podnikateľa týka niektorá z výnimiek, musí to dopredu oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a to najneskôr v deň začatia činnosti – písomnou formou, s priložením prevádzkového poriadku. Potrebné identifikačné údaje podľa toho, či ide o fyzickú, alebo právnickú osobu, tiež miesto prevádzky, jej názov, špecifikácia činností a dátum jej začatia.

Pozitívne je teda, ak už na priestory bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky a už iba menia svojho majiteľa. Ten má iba oznamovaciu povinnosť. No aj v tomto prípade sú výnimky, ako napríklad lekári. Tí potrebujú rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva predložiť.

Táto úľava v byrokracii sa teda netýka všetkých a rozdelila podnikateľov na tých, ktorí potrebujú opakovane absolvovať proces schvaľovania priestorov hygienou, aj keď už schválené boli a na tých, ktorí ho už nepotrebujú a majú iba oznamovaciu povinnosť.

 

 

/zdroj: podnikajte.sk/

MINIMÁLNE ODVODY PRE ŽIVNOSTNÍKOV V ROKU 2021

Výška odvodov sa od 1. januára 2021 narastie. V porovnaní s minulým rokom sa minimálny vymeriavací základ zvýši o 39,50 eur, s čím tento nárast do Sociálnej poisťovne, aj do zdravotnej poisťovne súvisí.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je 50% priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za kalendárny rok, predchádzajúci dva roky rozhodujúcemu obdobiu. Takže pre určenie výšky odvodov v roku 2021 potrebujeme poznať priemernú mesačnú mzdu za rok 2019. Tá bola podľa Štatistického úradu vo výške 1092 eur a teda minimálny mesačný vymeriavací základ pre odvody od 1. 1. 2021 predstavuje 546 eur.

ODVODY OD 1. 1. 2021 A SOCIÁLNA POISŤOVŇA

V prípade povinnosti pre SZČO platiť odvody do Sociálnej povinnosti, bude od uvedeného dátumu povinné poistné 33,15% z vymeriavacieho základu, čo predstavuje minimálne 180,99 eur. Nárast mesačných odvodov pre SZČO v porovnaní s minulým rokom je o 13,10 eur. Avšak počas trvania mimoriadnej situácie kvôli koronakríze sa poistné zvýšiť nemusí hneď od začiatku roka.

ODVODY OD 1. 1. 2021 A ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

SZČO má povinnosť platenia minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne hneď po začatí svojej činnosti, čo predstavuje 14% z vymeriavacieho základu. V prípade fyzickej osoby so zdravotným postihnutím je to 7%. Neplatí to však v prípade, ak je osoba zároveň zamestnancom či poistencom štátu, pretože sa na nich minimálny vymeriavací základ nevzťahuje. Odvody do zdravotnej poisťovne teda platiť nemusia.

Minimálne mesačné odvody SZČO do zdravotnej poisťovne budú od 1. januára 2021 vo výške 76,44 eur, čiže 14% z minimálneho vymeriavacieho základu – zo sumy 546 eur. V prípade fyzických osôb so zdravotným postihnutím je to 7%. Odvody do zdravotnej poisťovne tak oproti minulému roku narastú o 5,53 eur mesačne.

 

 

RODIČOVSKÉ PEŇAŽNÉ DÁVKY V ROKU 2021

Na aké peňažné dávky máte ako rodičia nárok? V súvislosti o akú dávku ide, ju vypláca buď Sociálna poisťovňa, zamestnávateľ, či Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Výšku týchto dávok môže ovplyvniť zmena výšky životného minima, alebo dosahovanie príjmu.

Materskú oprávnenej osobe vypláca Sociálna poisťovňa

 • matke dieťaťa
 • inému poistencovi ustanovenom zákonom
 • osobe starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Nárok na materskú však vzniká po splnení istých podmienok. Musí ísť o nemocensky poistenú osobu alebo byť v ochrannej lehote. Nemocenské poistenie musí trvať minimálne 270 dní pred pôrodom, alebo pred nástupom na materské, a to za posledné dva roky.

Výšku materskej v roku 2021 predstavuje 75% z denného vymeriavacieho základu, alebo 75% z predpokladaného vymeriavacieho základu.

Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2021 je vyplácaný jednorazovo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok naňho má matka, alebo otec, ak matka umrela, bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu zverené otcovi. Osoba, ktorá žiada o tento príspevok, musí mať trvalý pobyt na území SR.

Výška príspevku pri narodenie dieťaťa je 829,86 eur, ak ide o prvé, druhé, alebo tretie dieťa a dožilo sa najmenej 28 dní. Alebo 151,37 eur, ak sa dieťa narodí ako štvrté a ďalšie, alebo ak ide o dieťa do tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.

Ak sa matke naraz narodia dve a viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, tak sa príspevok na každé dieťa zvyšuje o 75,69 eur.

O tento príspevok žiada oprávnená osoba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomne, a to do šiestich mesiacov od pôrodu.

Rodičovský príspevok v roku 2021 vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • rodičovi dieťaťa
 • fyzickej osobe, ktorá predstavuje náhradnú starostlivosť na základe rozhodnutia súdu, alebo na základe rozhodnutia ÚPSVaR,
 • manželovi rodiča dieťaťa, ak žijú v spoločnej domácnosti s rodičom dieťaťa

Osoba žiadajúca o rodičovský príspevok musí zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa a mať trvalý, alebo prechodný pobyt na území SR či byť osobou podľa osobitého predpisu.

Rodičovský príspevok v roku 2021 je 275,90 eur mesačne, alebo 378,10 eur mesačne, ak pred vznikom nároku na príspevok osoba poberala materskú alebo podobnú dávku ako materská v členskom štáte

Tento príspevok je vyplácaný do tretieho roku narodeného dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom sa vypláca až do šiesteho roku života.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca taktiež príspevok na starostlivosť o dieťa a má naňho nárok rodič, alebo rodič stanovený rozhodnutím súdu. Musí však spĺňať potrebné podmienky. Zárobkovú činnosť alebo denné štúdium na strednej alebo vysokej škole. Maximálna suma tohto príspevku je 280 eur mesačne a je možné ho uplatniť na každé narodené dieťa, do troch rokov veku, alebo do šiestich rokov veku v prípade dlhodobo zlého zdravotného stavu.

Ďalším príspevkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je príspevok na viac súčasne narodených detí. Ak ide o narodenie naraz troch alebo viac detí, alebo ak sa v priebehu dvoch rokov narodia opakovane dve a viac detí súčasne. Ide o jednorazový príspevok na každé dieťa vo výške 110,36 eur.

Prídavok na dieťa vypláca ÚPSVaR vo výške 25,50 mesačne oprávnenej osobe a to najdlhšie do 25 veku dieťaťa, ak spĺňa podmienky nezaopatrenosti. Napríklad ak ide o študenta.

Na príplatok k prídavku na dieťa vo výške 11,96 € mesačne, má nárok oprávnená osoba, u ktorej nemožno uplatniť daňový bonus na dieťa podľa osobitného predpisu.

Nárokom na daňový bonus na dieťa je možné zvýšiť si mesačnú mzdu alebo znížiť raz ročne daň v daňovom priznaní za daň z príjmu alebo v ročnom zúčtovaní dane. Tento nárok má len rodič, ktorý dosahuje zákonom stanovenú výšku zdaniteľných príjmov.

Výška mesačného daňového bonusu v roku 2021 sa v prípade detí od 6 do 15 rokov veku  pohybuje od 23,22 € do 46,44 €.

 

 

 

/zdroj: podnikajte.sk/