DROPSHIPPING: PREDÁVAJTE ONLINE BEZ VLASTNÝCH SKLADOVÝCH PRIESTOROV

Mnohí ste sa určite na internete stretli s pojmom dropshipping. Čo to však je a ako vám môže pomôcť pri obchodovaní, vám vysvetlíme v tomto článku, pretože ide o zaujímavý spôsob, ako sa uchytiť pri predaji produktov online.

Najjednoduchšia definícia je, že ide o online predaj produktov prostredníctvom eshopu, pomocou externého skladu. To znamená, že s tovarom neprichádzate do kontaktu a objednávka ide zo skladu od dodávateľa priamo k zákazníkom. Obchodník je tým pádom oslobodený od vlastnenia skladov, s čím súvisia mnohé ušetrené výdavky a tovar taktiež netreba kupovať dopredu.

Výhoda dropshippingu je v menšej počiatočnej investícii, ak sa rozhodnete podnikať online. Za tovar platíte až keď ho bude mať zákazník v rukách. Na začiatok vám teda stačí iba vymyslieť si názov, vytvoriť eshop, vybaviť potrebné povolenia, zmluvné podmienky a starať sa o marketing. Váš biznis z pohodlia domova sa tým môže začať a pracovať môžete nech ste kdekoľvek. Nezabudnite však na komunikáciu so zákazníkmi.

Vďaka tomu, že nepotrebujete tovar naskladňovať, si môžete dovoliť oveľa pestrejšiu ponuku produktov a nie ste limitovaní ani veľkosťou skladových priestorov. Zazmluvníte si viacero dodávateľov.

Dropshipping však má aj svoje nevýhody:

 • nižšie marže
 • možný nedostatok tovaru, pretože dodávatelia spolupracujú s mnohými takýmito eshopmi a produkt sa môže vypredať
 • sledovanie dostupnosti tovaru a nahadzovanie aktualizácií ponuky
 • v prípade nepríjemností s dostupnosťou, alebo nedodaním tovaru to musíte svojim zákazníkom vysvetľovať vy
 • zodpovedáte za kvalitu, reklamácie či poškodenia tovaru
 • nemôžete ovplyvniť obsah a balenie, na zásielke nebude vaše logo – to však môžete vyriešiť s dobrým dodávateľom
 • doba dodania môže trvať dlhšie a v prípade vašej garancie doby dodania tovaru môže byť problém
 • treba si dávať pozor na poplatky a poštovné

Aj na tieto nedostatky treba myslieť pri podpisovaní zmluvy s dodávateľmi.

Pri tomto druhu podnikania vstúpite do vôd veľkej konkurencie a reklamného smogu. Musíte dbať o reklamu, marketingový plán, komunikáciu so zákazníkmi a vytvoriť si kvalitný eshop.

Vyberte si kvalitného poskytovateľa dropshippingu, pretože na tom bude stáť váš úspech. Nájdite si poskytovateľa, ktorý predáva vlastné zásoby a nie je iba prostredníkom. Môžete si taktiež vybrať z ponuky dropshippingových obchodov na kľúč a vy sa zameriate už na propagáciu. Dodávateľa si vyberte tak, aby to bol špecialista v danej oblasti a aby tovar zákazníkom prišiel v dobrom stave a požadovanej kvalite. Ak nájdete dodávateľa so širokým sortimentom, tak výhodou bude, že nebudete musieť komunikovať s viacerými rôznymi dodávateľmi. Z katalógu si iba vyberiete, aký tovar by ste chceli predávať a na čo bude váš eshop zameraný. Radíme však nerobiť si eshop s veľmi veľkým záberom, ale radšej sa zamerať na niečo konkrétnejšie. Ľahšie si tak nájdete miesto na trhu.

U dodávateľa si skontrolujte, či je možné nakupovať už od jedného kusu, alebo má stanovený minimálny odber, aby bola zároveň výhodná aj cena.

Ak sa rozhodnete expandovať aj do zahraničia, vyberte si dodávateľa, ktorý nebude mať problém dodať tovar kamkoľvek. Môžete tak konkurovať aj zahraničným obchodom.

Kvalitný dropshipper by vám mal ponúknuť viacero možností platobných metód.

Dropshipping je teda jednoduchý biznis – na spustenie, aj na prevádzkovanie. Nájdite si vhodného dodávateľa a dôkladne sa oboznámte s jeho podmienkami a poplatkami. Nie všetci dropshipperi sú výhodní a kvalitní, takže si dajte záležať na výbere.

 

 

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO vs. DAŇOVÁ EVIDENCIA

Čo je pre fyzické osoby, ktoré sa rozhodli uplatniť skutočné daňové výdavky, vhodnejšie? Daňová evidencia či jednoduché účtovníctvo?

Fyzická osoba ma na výber, ako bude uplatňovať skutočné preukázateľné výdavky – na základe vedenia jednoduchého účtovníctva, na základe podvojného účtovníctva, daňovou evidenciou, alebo paušálnymi výdavkami/percentom z príjmov. Paušálne výdavky využívajú hlavne živnostníci, ako jednoduchý spôsob výpočtu daňovej povinnosti.

Podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri majú povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo, ak osobitý predpis nestanovuje inak. Za splnenia zákonných podmienok totiž môžu fyzické osoby/podnikatelia viesť aj daňovú evidenciu a uplatňovať paušálne výdavky.

Daňovú evidenciu môžu viesť fyzické osoby s príjmom z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu, z umeleckého výkonu či použitia diela. Všetci títo však môžu účtovať aj v jednoduchom účtovníctve. V prípade príjmov z prenájmu, umeleckého výkonu či použitia diela nie je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia zákona o účtovníctve. V jednoduchom účtovníctve môžu účtovať napríklad aj občianske združenia či cirkvi.

Daňová evidencia sú záznamy o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, vrátane prijatých dokladov spĺňajúcich náležitosti účtovných dokladov; o hmotnom aj nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku; o zásobách, pohľadávkach, záväzkoch.

Nie je zákonom stanovené, akú formu má mať daňová evidencia, takže to môže byť aj excelová tabuľka, alebo účtovný softvér. Nepoužíva sa ako príloha k daňovému priznaniu ale do daňového priznania sa iba vpisujú údaje z nej. Daňovníci, využívajúci daňovú evidenciu, nie sú účtovnou jednotkou a nemusia napríklad zostavovať účtovnú závierku či zhotovovať účtovné výkazy.

V prípade, že sa daňovník rozhodne pre jednoduché účtovníctvo, stáva sa účtovnou jednotkou a vzťahuje sa naňho aj zákon o účtovníctve. Účtuje v peňažnom denníku, knihe pohľadávok, knihe záväzkov a pomocných knihách, ak sú potrebné. Na vedenie jednoduchého účtovníctva sú určené účtovné softvéry a daňovník je povinný podať účtovnú závierku a to osobite, nie ako súčasť daňového priznania. Podávajú sa však v rovnakom termíne. Závierka je tvorená výkazom o príjmoch a výdavkoch a výkazom o majetku a záväzkoch.

Výhodou daňovej evidencie je nižšia náročnosť vedenia daňovej evidencie a fyzická osoba nie je považovaná za účtovnú jednotku. Nemusí tak podávať účtovnú závierku, vykonávať inventarizáciu a mnohé ďalšie povinnosti. Nevýhodou je však možná potreba účtovníka a vedenie evidencie pohľadávok, zásob, majetku … .

Výhodu jednoduchého účtovníctva je lepší prehľad o príjmoch a výdavkoch. Je často podmienkou pri žiadaní príspevkov a dotácií a fyzická osoba si môže znížiť základ dane o zákonné rezervy. Nevýhodou je potreba účtovníka a fyzická osoba je v tomto prípade považovaná za účtovnú jednotku. Má povinnosť účtovnej závierky a mnohé ďalšie povinnosti v súvislosti s vedením účtovníctva. Môžu jej byť uložené sankcie za nedodržiavanie zákona o účtovníctve.

VIRTUÁLNE SÍDLO NIE JE NEKALÁ ČINNOSŤ, ANI SCHRÁNKOVÁ FIRMA

Virtuálne sídlo je v podstate prenájom adresy s poštovou schránkou pre oficiálne sídlo. Využívajú ho živnostníci, jednoosobové spoločnosti, neziskové organizácie, ale aj väčšie obchodné firmy ako alternatívu k vlastnej fyzickej kancelárii či sídlu doma. Ideálne riešenie pre toho, kto nepotrebuje vlastný priestor. Každopádne, nejedná sa o žiadnu nelegálnu činnosť.

Mnohí si myslia, že virtuálne sídlo a schránková firma je jedno a to isté a hneď im v hlave víria negatívne myšlienky o podozrivých nekalých aktivitách. Medzi týmito dvoma pojmami je však obrovský rozdiel. Kým virtuálne sídlo je služba prenajímania oficiálneho sídla subjektom na Slovensku, je schránková firma zásterkou skutočného majiteľa a ide iba o bieleho koňa v cudzine.

Takže, virtuálne sídlo je legálnym a obľúbeným riešením pre firmy, živnostníkov, občianske združenia a ostatné subjekty, ktoré potrebujú mať oficiálnu adresu či už kvôli registrom alebo na komunikáciu s klientmi, zákazníkmi, úradmi.

A nie je to iba o zapísaní sídla. Súvisia s tým aj mnohé spojené služby, ako preberanie a evidencia pošty, jej notifikácia a skenovanie a ďalší administratívny servis.

Akú sú teda najväčšie výhody virtuálneho sídla?

V prvom rade je to úspora peňazí pre tých, ktorí nepotrebujú vlastné priestory a prenajímať si drahé kancelárie. Navyše, mnohé virtuálne sídla, ako aj to naše, ponúkajú zaujímavú adresu, blízko centra mesta, mestského úradu, pošty, vlakovej či autobusovej stanice.

Druhou podstatnou výhodou sú už vyššie spomínané služby spojené s administratívou, preberaním pošty a informáciami o jej doručení. Virtuálne sídlo totiž preberá aj doporučenú poštu, určenú len do vlastných rúk.

 

V prípade záujmu vám radi ponúkneme naše služby. Ubezpečujeme vás, že na našej adrese nesídlia žiadne podozrivé firmy, ani biele kone, ani rizikoví klienti. Navyše, priestory sú výhradne v našom vlastníctve.

KONČIACA PLATNOSŤ CERTIFIKÁTOV A VÝMENA OBČIANSKEHO PREUKAZU: POČKAJTE SI NA TEN BIOMETRICKÝ

Využívate elektronický podpis? Tak to by ste si mali skontrolovať platnosť svojho občianskeho preukazu. Môže sa totiž stať, že od nového roka nebudete mať platné certifikáty a to aj vtedy, keď máte preukaz ešte platný. Týka sa to dokladov vydaných pred 20. júnom 2021, pretože majú staršie čipy, ktoré nebudú fungovať. Takže ak chcete elektronický podpis využívať, musíte mať nahraté nové certifikáty potrebné na kvalifikovaný elektronický podpis.

Občiansky preukaz ostane aj naďalej platný, môžete ho naďalej používať ako doklad totožnosti, aj sa ním prihlasovať na portáloch verejnej správy či do svojej elektronickej schránky na slovensko.sk. Nebude však možné sa podpisovať.

Dobrou správou je, že výmena preukazu bude bezplatná. Predtým sa totiž za výmenu platilo 4,50 eur. To však toho roku zrušila novela zákona o správnych poplatkoch. Urýchlené vydanie do dvoch dní však spoplatnené bude a to 20 eurami.

Nový doklad si musíte vybaviť osobne na oddelení dokladov. O nové certifikáty môžete následne požiadať taktiež osobne, pri prevzatí nového občianskeho preukazu, alebo online prostredníctvom eID klient. Budete mať novoaktivovaný BOK, KEP PIN aj KEP PUK.

Ak budete žiadať certifikáty online, musíte zadať nový BOK, ktorý ste uviedli pri žiadosti o občiansky preukaz. Kompletný návod nájdete v príručke aplikácie eID, dostupnej na stránke eidas.minv.sk. Môžete si tam skontrolovať aj platnosť aktuálnych certifikátov.

Ministerstvo v tlačovej správe vyzýva občanov, aby s výmenou počkali do decembra, pretože je v pláne vydávanie biometrických bezkontaktných občianskych preukazov. Takže pri výmene OP z dôvodu neplatných certifikátov by sme mohli získať už rovno doklad s biometrickými údajmi. Ten musí v zmysle európskeho práva mať do roku 2031 každý občan SR. Novinkou bude spracovanie, odtlačky prstov či nové bezpečnostné prvky, chrániace doklad pred zneužitím v prípade straty či odcudzenia.

KU DŇU POČÍTAČOVEJ BEZPEČNOSTI: Pozor na online platby kartou

Dnes je Deň počítačovej bezpečnosti, s čím samozrejme súvisia aj online nákupy kartou. A každým rokom viac, pretože pribúda počet ľudí, uprednostňujúcich nakupovanie cez internet. Lákadlom sú všelijaké výpredaje, akcie či zľavové kódy. Tu si však treba dávať pozor, či ide o bezpečný a spoľahlivý eshop a taktiež na možnosti platby a doručenia. V prvom rade si treba všímať, či daná stránka začína http, alebo https.

Nakupovanie kartou online je rýchle, pohodlné a šetrí náklady spojené s jazdením po obchodoch. Platiť sa dá všetkými kartami, ktoré majú na magnetickom páse na zadnej strane CVV alebo CVC kód. Pri platbe od vás žiadajú tri údaje – číslo karty, platnosť karty a validačný trojmiestny CVC/CVV kód. Pri platbách kartou je dobré mať zriadené SMS notifikácie, ktoré vás upozornia o každej platbe. Taktiež rozumné limity na karte.

Ak platíte kartou online, je dobré dodržiavať pár dôležitých pravidiel, aby nedošlo k zneužitiu:

 • predtým, než zadáte svoje údaje, si overte riadok s adresou
 • nevyplňujte nič na stránke, ktorá nezačína https.
 • nastavte si v internet bankingu zabezpečenie platieb kartou 3D secure
 • nastavte si denný alebo týždenný limit pre platenie kartou online
 • kartu si môžete pred nákupom na internete odblokovať a po nákupe zablokovať pre možnosť platenia online
 • využívajte SMS alebo mailové notifikácie o uskutočnených platbách

Dôveryhodnosť každého e-shopu súvisí s jeho obchodnými podmienkami a možnosťami vrátenia tovaru. Právo na vrátenie tovaru kúpeného online totiž máte 14 dní bez udania dôvodu a každý internetový obchod musí mať zverejnené obchodné podmienky. Ak tovar nie je možné vrátiť alebo je to komplikované, môže ísť o podvodnú stránku a radšej sa jej vyhnite. To, že nejaká stránka dobre vyzerá a je pekne spracovaná neznamená, že je aj dôveryhodná.

Najbezpečnejšie je namiesto debetnej karty platiť kreditnou. Sú častokrát opatrené zárukou v prípade podvodu, ak by chcel niekto zneužiť vaše údaje. Plaťte cez zabezpečené platobné brány, alebo priamo cez internet banking vašej banky. Ak sa pripájate na wifi, tak nikdy nie na otvorenú sieť bez hesla. Vaše údaje by sa mohli dostať do nesprávnych rúk. Ak nemáte k dispozícii bezpečnú wifi, radšej sa pripojte cez data operátora.

Ak sa vám ale stane, že niekto vaše údaje zneužije a zmiznú vám z účtu peniaze, okamžite informujte banku. Spíšu s vami reklamáciu, na základe banka ďalej koná. Skvelou vecou je poistenie platobnej karty, pretože nekryje iba krádež alebo stratu karty, ale aj škodu v online svete. Ak sa vám nepodarí vybaviť reklamáciu, poisťovňa vám vyplatí plnenie podľa dohodnutých podmienok. Takéto poistenie je pomocou aj pri zneužití elektronických platieb.

Je dôležité, aby ste svoje údaje a piny nikdy neposielali inej osobe. Ani banka to od vás nikdy nebude chcieť, preto na tieto podvodné výzvy nereagujte a nič neposielajte ani nevypisujte. Pri strate alebo krádeži karty, je karta zabezpečená ochranným limitom a aj keď sa zlodejovi podarí uskutočniť pár platieb, budete o tom v prípade notifikácii vedieť. Navyše, ak karta zaznamená viac po sebe nasledujúcich platieb pod 20 eur, bude požadovať zadanie PIN.

Na záver zdôrazníme, že ak pri nákupe zadávate údaje – číslo karty, expiráciu a CVV kód, robte to do špeciálnych koloniek. Nikdy to neposielajte v žiadnom maile len tak.

VZNIK POŠTOVÝCH SLUŽIEB A HISTÓRIA POŠTY NA SLOVENSKU

Primitívny druh posielania správ tu bol dávno predtým, než vzniklo písmo. Dymové signály, zakladanie ohňa, zvuk bubnov, píšťal, trúb. Keď sa však zrodilo písmo, stalo sa dôležitou súčasťou fungovania štátu, pretože pomáhalo rýchlemu odovzdávaniu správ už medzi prvými starovekými štátnymi útvarmi. Doručovali ich bežci a jazdci na koňoch. Organizované poštovníctvo však vzniklo v Rímskej ríši, ktorá vybudovala sieť pravidelne rozložených poštových staníc.

Čo sa týka nášho územia, sú doložené diplomatické poštové spoje veľkomoravských kniežat s Byzanciou, okolitými krajinami či s pápežským dvorom v Ríme. Keď Veľkomoravská ríša zanikla, správy prepravovali mestá a kláštory. V mestách si ich predávali cechy a šľachta. Kráľovský dvor prostredníctvom kuriérov zriaďoval poštové linky medzi dôležitými mestami v zemi.

V 16, storočí bola organizovaním poštového spojenia Habsburgovcami poverená rodina Thurn – Taxisovcov. Na našom území, v uhorskej časti monarchie rodina Paarovcov. Od roku 1722 však Karol IV. previedol proces preberania pošty na štátnu správu. Ani jeho nasledovníci Mária Terézia a Jozef II. nezanedbali vývoj poštových služieb. V polovici 18. storočia zaviedla štátna pošta prepravu osôb špeciálnymi poštovými kočmi – diligenciami. Po roku 1783 sa v Uhorsku vytvorilo osem prefektúr pre dozor a riadenie prepravy pošty. U nás to bola Bratislava a Košice.

V roku 1874 sa Uhorsko stalo zakladajúcim členom Svetovej poštovej únie. Viac sa začali používať poštové schránky, bol vynájdený telegraf a telefón, prišli prvé poštové známky. Pošta sa začala rozvážať vlakmi aj lietadlami. Na území Československa po roku 1918 riadila poštu Československá poštová správa a v období Slovenskej republiky Slovenská poštová správa.

Vznik Slovenskej republiky 1. januára 1993 súvisí aj so založením Slovenskej pošty. Tá vznikla z jednotného štátneho podniku Správy pôšt a telekomunikácií. Založilo ju Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. O tri mesiace neskôr sa Slovenská pošta začala zapájať do spolupráce so Svetovou poštovou úniou a zahraničnými poštovými podnikmi.

V roku 2004 sa zo Slovenskej pošty stala akciovka. Je samostatným podnikateľským subjektom a hospodári bez dotácií zo štátneho rozpočtu. Služby poskytuje prostredníctvom siete pôšt a špecializovaných stredísk.

 

/zdroj: posta.sk/

PODVODNÉ PRAKTIKY: Dajte si pozor na peniaze, aj na osobné údaje

Možno ste sa už stretli s rôznymi podozrivými výzvami na zaplatenie poplatkov, zmeny hesiel, poskytnutie osobných údajov či prevod peňazí. A snáď ste nenaleteli podvodníkom, ktorých ženie vpred to, že stále nájdu nejaké naivné obete. Jednajú v mene rôznych inštitúcií, ktoré napodobňujú – Finančná správa, Sociálna poisťovňa, banka .. . Aj firmy, aj jednotlivci by si mali dávať na takéto výzvy, telefonáty, listy, weby či emaily pozor. Mnohokrát to vyzerá dôveryhodne. Inštitúcie, ako aj polícia vydávajú varovania o takýchto konkrétnych prípadoch a na čo si máte dať pozor.

Podvodníci, vydávajúci sa za Finančnú správu sa snažili od ľudí vylákať peniaze a osobné údaje falošnou webovou stránkou, ktorá mala vyzerať ako portál finančnej správy. Vyzývali ľudí na vypisovanie zverejnených formulárov na vrátenie platby. Finančná správa informovala ľudí, aby sa v takomto prípade obrátili na políciu a v žiadnom prípade nič nevypisovali, nezadávali svoje osobné údaje ani heslá. Finančná správa mala takýchto prípadov viac. Podvodníci sa dokonca vydávali za kontrolórov finančnej správy a žiadali prevádzkovateľov rôzne dokumenty. Dokonca dávali aj pokuty.

Povinnosťou daňových kontrolórov je preukázanie sa preukazom príslušníka finančnej správy a z danej kontroly musia vyhotoviť zápisnicu, podpísanú všetkými zúčastnenými.

Aj Sociálna poisťovňa sa stala predmetom zneužitia. Klienti dostávali listy s ponukou pomoci pri vymazaní dlhu a podvodník vystupoval v mene organizácie, ktorá pomáha ľuďom v núdzi. Súčasťou listu bola hrozba trestného oznámenia zo strany Sociálnej poisťovne a odňatím slobody. Sociálna poisťovňa však pred takýmito listami varovala. Aby sa ľudia nedali oklamať ani tým, ak bude v liste uvedený údaj o skutočnom dlhu. Mnohé údaje sa totiž dajú zistiť z rôznych verejných zoznamov.

Svoje dlhy nerozoberajte s cudzími osobami a inštitúciami a neposielajte peniaze na neznáme účty. Najprv skontaktujte Sociálnu poisťovňu, ktorá vám poskytne potrebné informácie a pomoc.

Častým podvodom sú falošné registre. Pôsobia dôveryhodne a majú všetky potrebné informácie o podnikateľovi. Za zápis však chcú vysoké sumy a predstavujú sa menom, ktoré je podobné oficiálnym databázam, aby adresáta zmiatli. Takéto listy zvyknú prísť v blízkej dobe po založení firmy alebo živnosti.

Tieto neoficiálne registre, ktoré môžu listy posielať aj zo zahraničia, nejednajú nezákonne. Podnikatelia sa totiž zaregistrovať nemusia a teda tieto zápisy sú dobrovoľné.

Polícia často upozorňuje aj na podozrivé telefonáty, v ktorých sa podvodníci predstavujú ako technická podpora pri probléme so softvérom. Žiadajú vzdialený prístup do zariadenia a takto dokážu na diaľku zablokovať obsah počítača. Pre opätovnú kontrolu nad obsahom žiadajú od obete peniaze cez internet banking. Takto od obete získajú aj údaje z internet bankingu a dochádza k ďalšiemu podvodnému konaniu.

Páchatelia sa môžu predstaviť aj skutočnými menami zamestnancov Microsoftu, ktoré našli na internete. Takýmto telefonátom netreba veriť. Mnohé sú uskutočnené zo zahraničia a legislatíva cudzej krajiny obmedzuje možnosti polície pomáhať pri takýchto podvodoch.

Podvodníci sa môžu vydávať aj za pracovníkov banky a ponúkať rôzne bankové produkty, hypotéky, úvery…. . Takto chcú získať od klientov ich prihlasovacie a overovacie údaje, aby mohli získať prístup k neoprávneným finančným prevodom. Banka však nikdy nežiada takéto údaje od svojho klienta telefonicky.

Podvody sa páchajú aj elektronickou formou, prostredníctvom mailov. Podvodníci predstierajú pokyn vysokopostaveného predstaviteľa spoločnosti na prevod finančných prostriedkov. Vydávajú sa napríklad za vedúceho firmy a oslovia učtáreň s urgentnou žiadosťou o finančný prevod na zväčša zahraničný účet. Tieto maily môžu prísť z podobnej adresy, akú má nadriadený, alebo dokonca aj z jeho reálnej mailovej adresy.

Tento rok Finančná správa upozorňovala na podvodné maily, ponúkajúce vrátenie sumy 136,99 EUR, samozrejme po vyplnení formulára. Ani na takéto maily netreba reagovať a radšej upovedomte políciu.

V neposlednom rade sa vo forme mailov objavujú rôzne vydierania. Napríklad vás majú natočených cez vašu vlastnú webkameru, ako sledujete rôzne nemravné weby a vyhrážajú sa, že zábery zverejnia ak nezaplatíte. A nejde o malú sumu.

V mnohých takýchto mailoch sa objavujú chyby v texte. Nereagujte a mail vymažte.

ČO JE TO STARTUP, ALEBO PRIESTOR PRE INOVATÍVNE MYŠLIENKY

Startupom sa označuje novovznikajúci projekt alebo firma, ktorá je mnohokrát ešte len v štádiu tvorby podnikateľského zámeru. Takýto projekt sa môže objaviť v rôznych oblastiach, najčastejšie ide o technologické alebo internetové firmy. Vyznačujú sa nízkymi počiatočnými nákladmi, vyšším podnikateľským rizikom než je štandard a majú potenciál vyššej návratnosti, ak sa spoločnosť etabluje. Poniektorí definujú startup ako podnik predurčený na rýchly rast. Ide o model nápad – projekt – startup.

Ministerstvo financií SR prišlo s definíciou: kapitálová obchodná spoločnosť, ktorá má sídlo na území SR a od jej vzniku neuplynulo viac než 36 mesiacov.  Zároveň vznikla s účelom inovatívneho tovaru alebo služby, je mikro, malým alebo stredným podnikom a väčšina hlasovacích práv patrí fyzickým osobám – zakladateľom. Táto definícia je však rozporuplná, pretože ako určiť, čo je inovatívne a čo nie?

V súvislosti so startupom sa stretávame aj s výrazom „rizikový kapitál“. Ten slúži k financovaniu začínajúcej spoločnosti, obvykle medzi prvým až tretím rokom a vystupuje po dvoch až piatich rokoch, kedy predáva svoje podiely do rúk rozvojového kapitálu. Ide o dlhodobú investíciu.

Na podporu startupov vznikajú aj startup inkubátory. Tie poskytujú počiatočný kapitál, pomoc, poradenstvo, či priestory na fungovanie.

Znaky startupu:

 • už to nie je iba prvotná myšlienka, ale zakladatelia sa pripravujú na vstup na trh
 • ide o inovatívny alebo nový produkt/službu, bez doterajšieho otestovania na trhu
 • vstup na trh sľubuje rýchly rast
 • má medzinárodné ambície
 • uplatňuje škálovateľný biznis model

Aj keď charakteristické znaky startupov bude asi spĺňať málo podnikov na Slovensku, treba im vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie, aby svoje nápady nemuseli chodiť realizovať do zahraničia.

Ak máte nápad, môžete sa zapojiť napríklad aj do súťaží, ktoré vám pomôžu s podporou, rozvojom a podmienkami. Uľahčí vám to presun od myšlienky/nápadu, ku konkrétnemu tovaru či službe a jej komerčnej využiteľnosti. Môžete získať podporu odborných pracovísk či vzdelávanie sa v oblasti podnikania; taktiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov a investorov, alebo koučing.

Rozvoj inovatívnych myšlienok si zaslúži priestor a pomoc.

 

 

TEHOTENSKÉ – NOVÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE PRE TEHOTNÉ ŽENY

Novinka pre tehotné ženy. Od 1. apríla 2021 majú nárok na tehotenské. To bude vyplácať Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok.

Tehotenské je nová nemocenská dávka pre tehotnú ženu, ktorá je buď zamestnankyňou, povinne poistenou  samostatne zárobkovo činnou osobou, dobrovoľne nemocensky poistenou, v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia, alebo ak má prerušené povinné poistenie kvôli čerpaniu rodičovskej dovolenky či poberaniu rodičovského príspevku.

Tehotenské má pomôcť pri krytí výdavkov, súvisiacich s tehotenstvom.

Aby bola táto dávka tehotnej žene poskytnutá, musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • ak je nemocensky poistenou, v ochrannej lehote po skončení nemocenského, alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie kvôli čerpaniu rodičovskej dovolenky, či poberaniu rodičovského príspevku, na začiatku 27 týždňa pred predpokladaným termínom pôrodu, ktorý určil lekár.
 • ak bola nemocensky poistená aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred predpokladaným termínom pôrodu
 • ak je samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo ak je dobrovoľne nemocensky poistená a za posledných 5 rokov nemá na Sociálnej poisťovni nedoplatok vyšší než 5 eur.

V prípade nároku na tehotenské treba samozrejme Sociálnej poisťovni predložiť žiadosť o túto dávku.

Výška tehotenského predstavuje 15% z denného vymeriavacieho základu, alebo pravdepodobného denného základu. Nesmie však byť nižšia než dávka určená z 10% maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia než dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu. Pre tento rok to teda znamená, že výška tehotenského za deň môže byť minimálne 7,18028 eur a maximálne 10,77042 eur.

Tehotenské môžete získať na základe žiadosti Sociálnej poisťovni, vystavenej gynekológom na prvom vyšetrení. Pred odovzdaním žiadosti treba vyplniť aj „vyhlásenie poistenky“ na druhej strane tlačiva. Po skončení tehotenstva je potrebné, aby gynekológ vystavil potvrdenie o ukončení tehotenstva a toto tlačivo sa predloží Sociálnej poisťovni, ktorá tehotenské vypláca.

Nárok na tehotenské majú aj tehotné ženy, ktorým táto možnosť vznikla aj pred 1. aprílom 2021, no až od tohto dátumu. Nie spätne.

Počas čerpania tehotenského však žena môže aj pracovať alebo mať iné príjmy. Sociálna poisťovňa to nevylučuje. Neplatí to však v prípade poberania pandemického rodičovského príspevku. Ten zaniká pri požiadaní o tehotenské.

Tehotná študujúca žena s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá nemá nárok na tehotenské, môže poberať od začiatku 27. týždňa pred očakávaním pôrodu tzv. tehotenské štipendium a to vo výške 200 eur mesačne. Je potrebné oňho písomne požiadať a tehotnej študentke bude vyplácané od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo o dávku požiadané, až do konca tehotenstva, štúdia, alebo vznikom nároku na rodičovský príspevok.

ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE: PREDĹŽENIE PODPORNÉHO OBDOBIA V NEZAMESTNANOSTI

Dávku v nezamestnanosti bude možné poberať dlhšie o dva mesiace. Komu sa však predĺži a komu zanikne?

Poberatelia dávky v nezamestnanosti budú môcť túto dávku poberať maximálne do 31 mája 2021, čo vyplýva z nariadenia Vlády SR. Toto obdobie bolo možné predĺžiť od 19. marca 2021, kedy bolo zverejnené v Zbierke zákonov.

Poistencom sa podporné obdobie predĺži, ak sú stále vedení na UPSVaR ako uchádzači o zamestnanie a Sociálna poisťovňa toto obdobie predĺži automaticky, bez nutnosti podávať si žiadosť o predĺženie. Takže budú môcť dávku poberať ďalšie dva mesiace, a teda od 19. marca do 31. mája 2021, počas evidencie na úrade práce.

Podporné obdobie sa predĺži aj žiadateľom, nevedeným v evidencii na úrade práce a začne im plynúť dňom zaradenia na UPSVaR. Žiadosť môžu podať spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie, alebo tlačivom Sociálnej poisťovne – Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Tú budú môcť začať poberať dňom evidencie.

Žiadosť o predĺženie podporného obdobia je potrebné poslať aj v prípadoch, kedy je poistenec opätovne zaradený do evidencie na úrade práce pred účinnosťou nariadenia a je v nej vedený aj 19. marca 2021 a ďalej, no o dávku v nezamestnanosti dovtedy nepožiadal. V takom prípade bude až na základe žiadosti uplatnenej na úrade práce alebo tlačivom Sociálnej poisťovne dávka priznaná od 19. marca 2021 na 2 mesiace.

Automaticky, bez nutnosti podávania žiadosti, bude aj poistencom, ktorým uplynie podporné obdobie po účinnosti nariadenia vlády a naďalej sú v evidencii na úrade práce, toto obdobie predĺžené.

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. mája 2021, bez ohľadu na to, či bude naďalej trvať krízová situácia.

Nárok na podporu nevznikne, ak podporné obdobie v nezamestnanosti skončí po 31. máji. Podpora zaniká aj dňom vyradenia poistenca z evidencie, tiež z dôvodu predčasného starobného dôchodku, alebo invalidného dôchodku, s obmedzením pracovnej schopnosti o viac ako 70%.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa