Entries by bloger

PODVODNÉ PRAKTIKY: Dajte si pozor na peniaze, aj na osobné údaje

Možno ste sa už stretli s rôznymi podozrivými výzvami na zaplatenie poplatkov, zmeny hesiel, poskytnutie osobných údajov či prevod peňazí. A snáď ste nenaleteli podvodníkom, ktorých ženie vpred to, že stále nájdu nejaké naivné obete. Jednajú v mene rôznych inštitúcií, ktoré napodobňujú – Finančná správa, Sociálna poisťovňa, banka .. . Aj firmy, aj jednotlivci by […]

ČO JE TO STARTUP, ALEBO PRIESTOR PRE INOVATÍVNE MYŠLIENKY

Startupom sa označuje novovznikajúci projekt alebo firma, ktorá je mnohokrát ešte len v štádiu tvorby podnikateľského zámeru. Takýto projekt sa môže objaviť v rôznych oblastiach, najčastejšie ide o technologické alebo internetové firmy. Vyznačujú sa nízkymi počiatočnými nákladmi, vyšším podnikateľským rizikom než je štandard a majú potenciál vyššej návratnosti, ak sa spoločnosť etabluje. Poniektorí definujú startup […]

TEHOTENSKÉ – NOVÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE PRE TEHOTNÉ ŽENY

Novinka pre tehotné ženy. Od 1. apríla 2021 majú nárok na tehotenské. To bude vyplácať Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok. Tehotenské je nová nemocenská dávka pre tehotnú ženu, ktorá je buď zamestnankyňou, povinne poistenou  samostatne zárobkovo činnou osobou, dobrovoľne nemocensky poistenou, v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia, alebo ak má prerušené povinné poistenie […]

ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE: PREDĹŽENIE PODPORNÉHO OBDOBIA V NEZAMESTNANOSTI

Dávku v nezamestnanosti bude možné poberať dlhšie o dva mesiace. Komu sa však predĺži a komu zanikne? Poberatelia dávky v nezamestnanosti budú môcť túto dávku poberať maximálne do 31 mája 2021, čo vyplýva z nariadenia Vlády SR. Toto obdobie bolo možné predĺžiť od 19. marca 2021, kedy bolo zverejnené v Zbierke zákonov. Poistencom sa podporné […]

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ: PRINÁŠA 8. MAREC ZMENY V NÁROKU NA OČR?

Ako je to s nárokom na pandemické ošetrovné od 8. marca 2021? Napriek stále sa meniacim opatreniam Sociálna poisťovňa tvrdí, že sa podmienky nemenia. Ak bude školské zariadenie – škôlka alebo škola na základe rozhodnutia príslušného orgánu zatvorená, tak majú rodičia nárok na pandemické ošetrovné. Samozrejme ak spĺňajú všetky zákonné podmienky. Taktiež platí, že po […]

HOME OFFICE: PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

Jedným z opatrení v súvislosti s obmedzeniami ochorenia COVID-19 je toľkokrát spomínaný home office. Ten však taktiež podlieha legislatívnej úprave a povinnostiam. Home office je práca, ktorá sa nevykonáva priamo na pracovisku u zamestnávateľa, ale z iného dohodnutého miesta, najčastejšie z domu – z miesta bydliska zamestnanca. Zákon v tejto súvislosti pozná pojem domácka práca. […]

O INVESTOVANÍ: NECHAJTE VAŠE PENIAZE ZAROBIŤ PENIAZE

Slováci sú stále málo finančne gramotní a príliš opatrní, čo aj vo vzťahu k inflácii a investičným možnostiam hrá výrazne proti nim. Treba však ísť s dobou a využívať jej možnosti, privilégia a informácie a to nie iba zo sveta vedy, techniky, elektroniky, módy, umenia, cestovania, ale aj v oblasti financií a investovania. Keďže je […]

ZMENY PRI UVEDENÍ PRIESTOROV DO PREVÁDZKY A DVOJAKÝ METER

Ako je to s uvedením priestorov do prevádzky? Stručne sa pozrieme na zmeny, ktoré priniesol 21. júl 2020. Do 20. júla tohto roku mali všetci podnikatelia povinnosť získať povolenie od hygieny na otvorenie prevádzky. Čiže, nech podnikateľ vykonával vo svojich priestoroch činnosť akéhokoľvek charakteru, bol povinný pred začatím svojej činnosti požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva […]

MINIMÁLNE ODVODY PRE ŽIVNOSTNÍKOV V ROKU 2021

Výška odvodov sa od 1. januára 2021 narastie. V porovnaní s minulým rokom sa minimálny vymeriavací základ zvýši o 39,50 eur, s čím tento nárast do Sociálnej poisťovne, aj do zdravotnej poisťovne súvisí. Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je 50% priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za kalendárny rok, predchádzajúci dva […]

RODIČOVSKÉ PEŇAŽNÉ DÁVKY V ROKU 2021

Na aké peňažné dávky máte ako rodičia nárok? V súvislosti o akú dávku ide, ju vypláca buď Sociálna poisťovňa, zamestnávateľ, či Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Výšku týchto dávok môže ovplyvniť zmena výšky životného minima, alebo dosahovanie príjmu. Materskú oprávnenej osobe vypláca Sociálna poisťovňa matke dieťaťa inému poistencovi ustanovenom zákonom osobe starajúcej sa o […]