Entries by bloger

OŠETROVNÉ CEZ PRÁZDNINY POČAS UZATVORENIA MATERSKÝCH ŠKOL

Prázdniny môžu byť pre rodičov s malými deťmi náročným obdobím. Najmä keď sú materské školy uzatvorené na dlhší čas, rodičia často čelia výzve, ako zabezpečiť starostlivosť o svoje deti. Našťastie, v prípade uzatvorenia materských škôl rozhodnutím príslušných orgánov, môžu rodičia v Slovenskej republike žiadať o ošetrovné. V tomto článku sa pozrieme na to, ako funguje […]

ČO JE MATERSKÉ, KTO MÁ NAŇHO NÁROK A AKO PODAŤ ŽIADOSŤ

Materské sa poskytuje poistenke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o novonarodené dieťa a tiež inému poistencovi na starostlivosť o dieťa do troch rokov. Rovnako je poskytované otcovi dieťaťa na starostlivosť o vlastné dieťa v období do šiestich týždňov po pôrode. Kto má na materské nárok zamestnankyňa alebo zamestnanec povinne nemocenský poistená SZČO dobrovoľne nemocensky poistená […]

TAKTO POŽIADATE O TEHOTENSKÉ

Tehotenské dávky sa poskytujú tehotnej žene, ktorá je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. Upozorňujeme, že tehotenské dávky nie sú to isté ako tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám. Kto má nárok na tehotenské? zamestnankyňa povinne nemocensky poistená SZČO dobrovoľne nemocensky poistená osoba poistená osoba, s nárokom na tehotenské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej […]

MAXIMÁLNA DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI SA OD JÚLA 2024 ZVÝŠI O VYŠE 124 EUR MESAČNE, GARANČNÉ POISTENIE VZRASTIE O 378 EUR

Od júla 2024 budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku. Toto sa bude týkať tých, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie, pričom v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a mali mesačný príjem vyšší ako 2 860 eur. Od […]

NÁLEŽITOSTI PRACOVNEJ ZMLUVY A PRACOVNÉ PODMIENKY

Náležitosti pracovnej zmluvy upravuje Zákonník práce. Pracovný pomer je teda založený výhradne na písomnej dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Neexistuje nič také, ako ústna dohoda. Pracovná zmluva má pritom svoje povinné ale aj voliteľné náležitosti. Dávajte si však veľký pozor na čiernu prácu, pretože v prípade zistenia nebude mať problém iba zamestnávateľ, ale aj vy. […]

AKO ROZPOZNAŤ NAPODOBENINU E-SHOPU A OCHRÁNIŤ SVOJE PENIAZE

V dnešnej pohodlnej dobe digitálneho obchodovania sa stáva čoraz bežnejším, že sa spotrebitelia stretávajú s napodobeninami e-shopov. Dalo sa to ale čakať, keďže všade tam, kde sú ľudia a peniaze, sa objavia aj špekulanti, ktorí by sa týchto peňazí chceli nečestne zmocniť. Tieto falošné obchody môžu byť presvedčivé a lákavé, ale predstavujú vážne riziko pre […]

PROJEKT PRÁVO NA PRVÉ ZAMESTNANIE A VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

Projekt „Právo na prvé zamestnanie“ umožňuje desiatkam mladých ľudí získať ich prvotné pracovné skúsenosti vďaka štátnej pomoci. Tento inovatívny program mladých nielen podporuje pri získavaní potrebných pracovných zručností, ale tiež zlepšuje personálne potreby zamestnávateľov. Zamestnávatelia majú v rámci tohto projektu príležitosť zaškoliť nových zamestnancov takmer bezplatne, pričom ministerstvo práce prepláca až 90 % nákladov na […]

PREČO SI U NÁS ZRIADIŤ TRVALÝ POBYT?

V dnešnej digitálnej dobe, keď je možné vykonávať takmer akúkoľvek činnosť online, sa stále viac ľudí a firiem rozhoduje pre zriadenie trvalého pobytu vo virtuálnom sídle. Nehovoriac o tom, že bývať môžete aj na chate, záhrade alebo v stane a trvalý pobyt môžete mať nahlásený inde. Tento krok môže priniesť radu výhod, ktoré môžu byť […]

DÔCHODCOVIA ŽIJÚCI MIMO KRAJÍN EÚ: NEZABUDNITE NA POTVRDENIE O ŽITÍ

Ak poberáte dôchodok zo Sociálnej poisťovne a žijete v niektorej z krajín mimo Európskej únie, nezabudnite na povinnosť predložiť do 15. apríla 2024 Potvrdenie o žití. Ide o zákonnú podmienku na vyplatenie dôchodku do krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Sociálna poisťovňa poskytuje dôchodcom toto potvrdenie v trojmesačných intervaloch a tak je potrebné […]

ČAS NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA MÁTE DO 2. APRÍLA

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je nutné predložiť do 2. apríla tohto roku a zároveň v tom istom termíne je vyžadovaná aj úhrada dane. DP k dani z príjmov jednotlivcov je vyžadované od každého daňovníka, ak jeho zdaniteľné príjmy za predchádzajúci rok presiahli sumu 2 461,41 eur alebo ak vykazuje daňovú […]