Entries by bloger

POZOR, GENERÁLNY PARDON POTRVÁ UŽ LEN DO KONCA AUGUSTA

Generálny pardon potrvá už len do konca augusta. Je to možnosť pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, aby vyrovnali svoje záväzky a tak splnili podmienky pre odpustenie penále z dlhu. Ide o formu exekučnej amnestie, uplatňovanej voči dlžníkom Sociálnej poisťovne, a to od 1. februára 2023 do 31. augusta 2023. V tomto období Sociálna poisťovňa nepredpíše penále […]

O ČOM JE PODNIKANIE A PREČO ZAČAŤ S VLASTNOU FIRMOU

Podnikanie nie je pre každého a asi by to veľmi nefungovalo, keby bol každý podnikateľ a boss. Každá práca, každé povolanie a každé remeslo je dôležité. Aj celková nastavená hierarchia, pretože jedni sú závislí od druhých. No podnikanie je dôležitou súčasťou hospodárskeho ekosystému a môže priniesť mnoho výhod. Existuje veľa dôvodov, prečo by ste mohli […]

OCHRANA PRED PODVODMI S PENIAZMI A OSOBNÝMI ÚDAJMI VO FIRMÁCH: NA ČO SI DAŤ POZOR?

Všetko sa urýchľuje a digitalizuje, pretože si to vyžaduje dnešná doba. Je to pohodlné, pohotové, častokrát šetrnejšie a efektívnejšie, A keďže digitálna transformácia preniká do všetkých oblastí podnikania, stáva sa ochrana pred podvodmi s peniazmi a osobnými údajmi pre firmy nevyhnutnosťou. Každá doba totiž má aj svojich démonov a špekulantov, ktorí namiesto budovania niečoho vlastného […]

NEPRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY A NÁROK NA PREDĹŽENÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku môže o tento príspevok žiadať aj rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Rodičovský príspevok je štátnou dávkou na podporu starostlivosti rodiča o dieťa do 3 rokov, s výnimkou do 6 rokov z dôvodu dlhodobo zlého zdravotného stavu. Poberať ho za splnených podmienok môže rodič dieťaťa alebo FO, ktorej […]

ÚPRAVA VÝŠKY ŽIVOTNÉHO MINIMA V ROKU 2023

Výška životného minima sa upravuje každý rok, vždy k 1. júlu a to na základe koeficientu nárastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo koeficientu rastu životných nákladov domácností s nízkym príjmom. Ide o minimálnu uznanú hranicu príjmov FO. Pod touto hranicou je už stav hmotnej núdze. Určovanie výšky životného minima Platné sumy životného minima sa […]

ZRUŠENIE KONCESIONÁRSKYCH POPLATKOV OD JÚLA 2023 PRE DOMÁCNOSTI AJ PODNIKATEĽOV

Na základe zákona o dani z osobitnej stavby schváleného vo februári 2023 boli zrušené koncesionárske poplatky s účinnosťou od júla 2023. RTVS tak bude po novom financovaná zo štátneho rozpočtu, čo sa významne dotkne aj podnikateľov. Koncesionárske poplatky platili domácnosti a firmy s viac než tromi zamestnancami a to buď mesačne, jednorazovo, za kvartál, polrok alebo ročne. A nezáležalo na tom, či vo […]

MIKRODAŇOVNÍK V ROKU 2023 A JEHO VÝHODY

Mikrodaňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitým predpisom. Takže ním môže byť fyzická osoba, ktorá má príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti; taktiež právnická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za zdaniteľné obdobie nepresiahnu  49 790 eur. K zdaniteľným príjmom sa pritom zahŕňajú všetky dosiahnuté zdaniteľné výnosy, […]

AKO A PREČO PREJSŤ NA DIGITÁLNE DOKUMENTY

Novela zákona o účtovníctve z 1. januára 2022 umožnila prejsť na digitálnu kanceláriu a využiť tak výhody, ktoré toto riešenie prináša. Jednoduchosť, spoľahlivosť, vystavovanie faktúr v online fakturačných systémoch, digitálny archív či elektronická výmena dát. S digitálnou kanceláriou ušetríte na ručnom spracovaní faktúr, odľahčíte sa od rôznych papierov, môžete efektívnejšie pracovať s údajmi a dokladmi a šetríte miesto. Od 1. 1. 2022 môžete […]

ŽIADOSTI O KOMPENZÁCIE VYSOKÝCH CIEN ENERGIÍ PRE FIRMY V ROKU 2023

Áno, už môžete žiadať o kompenzácie vysokých cien plynu a elektriny a to už za január 2023. Táto výzva je vyhlásená na prvý kvartál tohto roku. Aké sú však podmienky a kto môže o kompenzáciu žiadať? Príjemcom dotácie môže byť firma alebo subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť a to bez ohľadu na jeho spôsob financovanie či […]