Entries by bloger

NEZAPLATENÉ FAKTÚRY A ICH VPLYV NA ÚČTOVNÍCTVO

Častým javom na Slovensku sú nezaplatené faktúry v účtovníctve, čo znamená, že sú zaplatené až po splatnosti. Ak vôbec. Pohľadávka je právo fyzickej/právnickej osoby požadovať od druhej osoby plnenie záväzku. Môže byť krátkodobá /do jedného roka/, alebo dlhodobá. Ak podnikateľ nechce ohroziť chod svojej činnosti neuhradenými pohľadávkami, môže pred samotným dodaním služby alebo tovaru vystaviť zálohovú […]

PRERUŠENIE ŽIVNOSTI V ROKU 2020. AKO NA TO?

Aj v tomto roku si môžete odpočinúť od podnikania a svoju živnosť prerušiť. A čo na to dane a odvody? Zákon umožňuje živnostníkovi dočasne prerušiť svoju činnosť a teda nebude považovaný za aktívneho podnikateľa. Fyzická, alebo právnická osoba môže živnosť prerušiť kedykoľvek a bez udania dôvodu. Aj to je jednou z výhod podnikania na živnosť. Živnostenský zákon stanovuje, že prerušiť živnosť nemožno […]

AKO ZALOŽIŤ OBČIANSKE ZDRUŽENIE. So sídlom Vám radi pomôžeme

Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá združuje buď fyzické, alebo právnické osoby s cieľom vykonávať neziskové aktivity, slúžiace členom združenia, alebo majú verejnoprospešný charakter. Tieto neziskové aktivity musia byť prvoradým cieľom OZ a keďže ide o neziskovú organizáciu, nesmie byť jej primárnou činnosťou podnikanie. Prostriedky získava predovšetkým z členských príspevkov, darov, grantov, podielov zo zaplatenej dane, z charity, reklamy … […]

STE ONLINE? NEZABUDNITE NA OCHRANU

V súvislosti s opatreniami pri koronakríze sa častejšie začali využívať online nástroje – videohovory, mailovanie, práca z domu, nakupovanie. Toto rozšírenie pohodlných aktivít však prináša aj potencionálne hrozby. Treba preto myslieť na ochranu a zabezpečenie svojich prihlasovacích či osobných údajov a platieb. Rád a odporúčaní je mnoho. Tu je niekoľko z nich: Ak sťahujete aplikácie, používajte oficiálne zdroje – Apple Store, Google […]

ĎALŠIA POMOC V ČASOCH KORONAKRÍZY: DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV

Na zmiernenie negatívneho dopadu pandémie schválil parlament na dočasnú ochranu podnikateľov novelu zákona pre tých, ktorí o ochranu požiadajú. Vyhnú sa tak exekúciám, konkurzom, výkonu záložného práva. Novela taktiež zakazuje vypovedanie nájmu z dôvodu jeho neplatenia kvôli koronavírusu. Na koho sa však novela vzťahuje a ako postupovať pri získaní výhod novely zákona, schválenej 22. apríla 2020, ktorá ponúka […]

NA TOTO NEZABÚDAJTE PRI PRERUŠENÍ PREVÁDZKY, ČI DOČASNOM ZATVORENÍ PODNIKU

Momentálnu situáciu v súvislosti s koronakrízou sme si dobrovoľne nevybrali a musíme rešpektovať predpisy, nariadenia a prevenciu. Obzvlášť ťažko sa s tým všetkým vyrovnávajú podnikatelia, živnostníci a firmy, pretože to má dopad na ich činnosť, produkciu a zárobok. V súvislosti s podnikateľskými rizikami ponúkame pár rád na toto obdobie, aby sa maximálne možne zabránilo nechceným udalostiam: V prípade zatvorenia prevádzky, alebo dočasného prerušenia činnosti netreba […]

HOME OFFICE: BEZPEČNÁ PRÁCA Z DOMU NIELEN V OBDOBÍ KORONAKRÍZY

Kvôli koronakríze boli poniektorí zamestnávatelia nútení prijať preventívne opatrenia, aby sa udržali v chode. Jedným z týchto riešení je aj práca z domu – home office, ako ochrana zamestnancov pred nákazou. Trvalý home office ako domácka práca, je práca z domu a teda zamestnanec nie je viazaný na miesto svojho pracoviska, ale môže svoju činnosť vykonávať z domu, alebo iného miesta, […]

AKO ZISTIŤ, ČI STE PODNIKOM V ŤAŽKOSTIACH, BEZ NÁROKU NA DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

Test, či je podnik v ťažkostiach sa nerobí iba z účtovných závierok, ale aj na základe ďalších kritérií a takýto podnik nemôže žiadať o štátnu podporu, ani o pomoc EÚ, čo je dôležité hlavne v ťažkom období koronakrízy. Podnikateľ, či už zamestnávateľ, alebo SZČO, musí pri žiadaní o príspevok čestne prehlásiť, že nie je podnikom […]

ODKLAD SPLÁTOK VŠETKÝCH ÚVEROV: KOHO SA TÝKA DRUHÝ BALÍČEK POMOCI?

Pre tých, ktorí sa obávali svojej zlej finančnej situácie v dôsledku koronakrízy, prišla vláda s druhým balíčkom pomoci – odkladom splátok všetkých úverov, ktorý môžu využiť všetci klienti bánk a to aj živnostníci a malé a stredné podniky s počtom zamestnancov do 250. Taktiež sa zvýšil limit bezkontaktných platieb bez PINu z 20 eur na […]

POZOR! UŽ V STREDU JE MOŽNÉ POŽIADAŤ O PRÍSPEVOK NA UDRŽANIE PRACOVNÉHO MIESTA

Štát kvôli koronakríze zavádza ako jedno z ekonomických opatrení príspevok pre podnikateľov, aby tak udržal zamestnanosť v prevádzkach, ktoré sú povinne zatvorené. Tento príspevok na udržanie pracovného miesta je 80% zamestnancovej mzdy. Kto a ako o tento príspevok môže žiadať? Príspevok od štátu nedostanú iba tí, ktorí museli zavrieť svoje prevádzky, ale aj podnikatelia, ktorým […]