Entries by bloger

HOME OFFICE A VYHLIADKY PRACOVNÉHO PROSTREDIA DO BUDÚCNOSTI

Čo je to home office, komu vyhovuje a aké sú jeho výhody a nevýhody, sme písali už v predošlých článkoch. V tomto sa pozrieme do budúcnosti v súvislosti s prácou z domu. Po pandémii sa pracovné prostredie z veľkej časti zmení, vzhľadom k tomu, že mnohé firmy museli kvôli koronakríze zmeniť svoje zaužívané spôsoby výkonu práce. Zväčša […]

KÝM ZAČNETE PODNIKAŤ: NIE JE TO IBA O VÝSLEDKU, ALE AJ O CESTE K NEMU

Dnešný text bude ladený trochu ináč a venujeme ho všetkým, ktorí by chceli podnikať a byť sami sebe pánmi. Taktiež sa venujeme dlhé roky podnikaniu a nie je to ľahká cesta. Vyžaduje si správne rozhodnutia, čas, odolnosť voči stresu, často aj odopieranie a riešenie problémov. A môžeme povedať, že za úspešným podnikaním nestojí iba talent […]

AKTUÁLNE: FINANČNÁ SPRÁVA SI V SEPTEMBRI POSVIETI NA ĎALŠIE PREVÁDZKY

Je dobré mať pri podnikaní splnené všetky náležitosti, dodržiavať pravidlá a nesnažiť sa nepoctivo vyhýbať povinnostiam. Predídete tak zbytočným nepríjemnostiam a plateniu pokút, pretože finančná správa vykonáva kontroly podnikateľov aj v tomto období. A aj tento mesiac prebehnú kontroly s názvom „Beauty“. Finančná správa vykonáva kontroly podnikateľov a ako si plnia svoje povinnosti. A čísla […]

TRVALÝ POBYT DIEŤAŤA VO VZŤAHU K RODIČOM

Trvalý pobyt dieťaťa má vplyv na kvalitu jeho života. Či už ide o absolvovanie školskej dochádzky, zdravotnú starostlivosť, alebo určenie miestnej príslušnosti súdu v prípade súdneho konania. Jeho trvalý pobyt určujú jeho zákonní zástupcovia. Ten je spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. V tom istom čase môže mať občan SR iba jeden trvalý pobyt. V čase […]

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA A JEJ POUŽITIE

Elektronická schránka je úložiskom elektronických správ – prijatých, aj odoslaných. Prostredníctvom e-schránky môžu medzi sebou komunikovať fyzické, či právnické osoby a orgány verejnej moci – zdravotná poisťovňa, úrad práce, súd, okresný úrad, Sociálna poisťovňa atď … . Účelom takýchto elektronických stránok je zrovnoprávnenie elektronického doručovania s písomným doručovaním. Takže podania prostredníctvom e-schránky majú rovnakú váhu, ako tie […]

ŽIVNOSTNÍCI A POTREBA BANKOVÉHO ÚČTU PRE PODNIKANIE

Hneď na začiatok treba povedať, že žiadny zákon živnostníkovi, ani inej SZČO neprikazuje vlastniť osobný, či podnikateľský účet v banke a teda môžu fungovať len na základe hotovosti. No je už akýmsi štandardom, že podnikatelia pri svojej činnosti využívajú aj bankové účty. Keď sa aj živnostník rozhodne k svojmu podnikaniu účet založiť, môže si vybrať, či zvolí podnikateľský, […]

RANSOMVÉR, ALEBO POZOR NA VÝKUPNÉ ZA ÚNOS DÁT

Netreba zabúdať, že s online svetom sa zároveň rozmáhajú možnosti a priestor pre podvodníkov a hackerov, ktorí napádajú domácnosti, ale aj firmy. Za posledný rok čelilo útoku ransomvérom až 15% slovenských a českých organizácií. Ako takúto situáciu s kyber vydieraním riešiť? Zaplatiť alebo nezaplatiť? Ransomvér blokuje prístup k dátam, alebo ich šifruje a vydierači za opätovné sprístupnenie žiadajú výkupné. Na napadnutom počítači […]

DOVOLENKA A AKO JU ČERPAŤ

Aj keď podľa Zákonníka práce určuje dovolenku zamestnávateľ, musí prihliadať aj na zamestnanca a jeho záujmy. Zákonník práce upravuje nárok na dovolenku, krátenie dovolenky, či čerpanie dovolenky. Nárok na dovolenku má zamestnanec pracujúci na trvalý pracovný pomer, takže sa to netýka napríklad dohody o vykonaní práce. Na základe trvalého pracovného pomeru má zamestnanec nárok na dovolenku za […]

SÚČASNÝ PRÍBEH NEJEDNEJ FIRMY: INOVUJTE A DIGITALIZUJTE UŽ TERAZ

Zlá situácia v podnikateľskom prostredí v súvislosti s nákazou Covid-19 zasiahla aj našu firmu, čo nás prinútilo zamyslieť sa nad zmenami a inováciami, ktoré budú skôr či neskôr nevyhnutnosťou či už v samotnom biznise, alebo pri komunikácii so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi, partnermi. Usúdili sme, že najvhodnejšia chvíľa je práve teraz a tak sme začali konať. Pre použitie na konferenčné hovory, starostlivosť […]

ŽIVNOSTNÍCI POZOR! NENALEŤTE VÝZVAM FALOŠNÝCH REGISTROV

Vždy sa nájde niekto, kto sa nekalými praktikami snaží zneužiť nevedomosť malých a stredných podnikateľov a všemožnými spôsobmi od nich láka peniaze. Jedným zo spôsobov je rozposielanie poštových poukážok s výzvou na úhradu zápisného do rôznych registrov, dokonca s vašimi kompletnými údajmi. Každý podnikateľský subjekt je však zapísaný buď do Obchodného registra SR, alebo v Živnostenskom registri SR. Preto si […]